DHL wdroży 1000 robotów logistycznych

| Gospodarka Roboty

DHL Supply Chain zainstaluje 1000 robotów magazynowych dostarczonych przez Locus Robotics. Największa na świecie firma logistyczna w tym roku zintegruje roboty Locus w 10 swoich obiektach zlokalizowanych w USA. DHL i Locus Robotics utrzymują stałą współpracę od 2017 roku, a nowa inicjatywa znacznie rozszerza to partnerstwo.

DHL wdroży 1000 robotów logistycznych

Roboty LocusBots to autonomiczne jednostki poruszające się w obrębie magazynu. Mają one szybko lokalizować i transportować towary do współpracowników. Urządzenia można wdrażać elastycznie, aby obsługiwać różnorodne strategie kompletacji zamówień. To rozwiązanie znacznie skraca czas poświęcony rutynowym lub fizycznym wymagającym zadaniom, redukuje błędy i zwiększa efektywność ośrodka logistycznego.

- Wstępne wdrożenie rozwiązania firmy Locus przez DHL Supply Chain w sektorze badawczym i handlu detalicznego było ogromnym sukcesem. Zauważyliśmy wzrost wydajności sięgający 80% w wybranych operacjach logistycznych - powiedział Jim Gehr, prezes ds. Sprzedaży detalicznej w DHL Supply Chain North America.

W roku 2018 DHL Supply Chain ogłosił wieloletni plan, w ramach którego firma zainwestuje 300 mln dolarów w nowe technologie w swojej infrastrukturze logistycznej w Ameryce Północnej. DHL wdrożył program przyspieszonej cyfryzacji, w ramach którego wskazano 14 docelowych technologii z których połowa dotyczy robotów współpracujących (cobotów).

 

źródło: Robotics&Automation

Zobacz również