W ciągu 5 lat rynek automatyzacji w logistyce ulegnie podwojeniu

| Gospodarka Aktualności

Według danych Mordor Intelligence (MI), w 2019 r. wartość rynku automatyki logistycznej wynosiła w skali globu 55,15 mld dolarów. Analitycy przewidują, że w okresie od 2020 do 2025 roku dynamika wzrostu w tym sektorze wyniesie 12,1% rocznie, co zaowocuje podwojeniem wartości sprzed roku i - według raportu MI - w roku 2025 sięgnie poziomu 107,84 mld USD.

W ciągu 5 lat rynek automatyzacji w logistyce ulegnie podwojeniu

Czynniki decydujące o rosnącym zainteresowaniu rozwiązaniami z tego obszaru to przede wszystkim rozwój e-commerce i konieczność dążenia do wzrostu wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, a także perspektywa korzyści wynikających z elastycznej komunikacji, przesyłu danych w czasie rzeczywistym oraz dostępu do Big Data, które będą de facto skutkiem ubocznym wdrożenia całościowych rozwiązań automatyzacyjnych. Barierą upowszechniania rozwiązań automatyzacyjnych mogą być natomiast wysokie początkowe koszty wdrożenia oraz niedobory wykwalifikowanych kadr zapewniających bezproblemowe funkcjonowanie systemów.

Z danych MI wynika także, że współczesny rynek automatyki logistycznej jest silnie rozdrobniony. W związku z tym, w najbliższych latach będziemy prawdopodobnie świadkami silnej konkurencji, przejęć, strategicznych kooperacji i łączenia różnych technologicznych światów.

Sposobem na szerokie upowszechnienie rozwiązań automatyzacyjnych już dziś jest budowanie świadomości różnorodności rozwiązań z tego obszaru - od względnie prostych układów wspomagania jazdy, przez pojazdy autonomiczne, aż po całościowe systemy AGV, zarządzane centralnym systemem i gromadzące w chmurze dane przydatne do analiz i optymalizacji.

Należy spodziewać się, że największe szanse na sukces na silnie konkurencyjnym rynku automatyzacji logistycznej będą w najbliższych latach miały podmioty z dobrze rozbudowaną siecią sprzedaży, ale i wszechstronnym zapleczem technologicznym. Kolejne lata mogą być zatem interesujące zarówno ze względu na spodziewany postęp, jak i fuzje, przejęcia oraz kooperacje, zmierzające do konsolidacji i transferu know-how.

źródło: More&More Marketing

Zobacz również