Robot ABB znacznie przyspieszył produkcję maseczek dla Tiki Safety

| Gospodarka Roboty

Robot ABB IRB 2600 zwiększył moce produkcyjne w zakładzie firmy Tiki Safety w Bro pod Sztokholmem. Maszyna jest wykorzystywana przy wytwarzaniu zaawansowanych nadciśnieniowych maseczek z wentylatorem. Rozwiązanie opracowane we współpracy ABB z Grupą 3Button dziesięciokrotnie zwiększyło wydajność linii produkcyjnej i znacznie poprawiło jakość wytwarzanych maseczek.

Robot ABB znacznie przyspieszył produkcję maseczek dla Tiki Safety

Dzięki modernizacji linii etap produkcji skrócił się o sześć minut. Obecnie trwa nie dłużej niż 40 sekund, a będzie jeszcze krótszy. W ciągu mniej więcej tygodnia powinien zostać zredukowany do 20 sekund. Ponadto, do obsługi nowej linii nie są potrzebne żadne szczególne umiejętności, a zmniejszenie potrzeby ilości pracy manualnej przekłada się na wyższą jakość końcowego produktu.

Kluczem do szybkiego i skutecznego wdrożenia robota było zastosowanie oprogramowania RobotStudio. Pozwala ono tworzyć, symulować i testować kompletną instalację robota w wirtualnym środowisku.

źródło: ABB