Internetowe narzędzie do rekomendacji dojrzałości cyfrowej dla MŚP

| Gospodarka Przemysł 4.0

Internetowe narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej dla MŚP, które jest częścią projektu DIGINNO, jest dostępne w wersji polskiej na stronie www.diginnotool.eu/dom. Jest to jeden z elementów projektu Diginno, koordynowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Internetowe narzędzie do rekomendacji dojrzałości cyfrowej dla MŚP

Narzędzie zostało opracowane przez partnera DIGINNO, Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA) wraz z partnerami DIGINNO i sfinansowane w ramach projektu "DIGINNO of Interreg Baltic Sea Region". Opiera się na metodologii inicjatywy LIKTA "Gudrā Latvija", której wdrażanie rozpoczęto w 2019 roku. Już ponad 850 firm skorzystało z tego narzędzia na Łotwie.

Powyższe narzędzie rekomendacji jest skierowane przede wszystkim do produkcyjnych MŚP na poziomie zarządzania. Umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom zmierzenie dojrzałości cyfrowej w 10 wymiarach biznesowych. Po zakończeniu firma otrzyma ogólne zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku cyfryzacji, spostrzeżenia, jak rozpocząć wewnętrzną dyskusję na temat cyfryzacji oraz jak zrozumieć sytuację firmy na tle innych.

Dane DESI 2020 (indeks europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) pokazują, że stopień integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach jest nadal stosunkowo niski.

Narzędzie jest dostępne w języku angielskim oraz w językach regionu Morza Bałtyckiego na stronie internetowej: https://www.diginnotool.eu/.

Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO) ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

O Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KIGEiT powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jest organizacją typu not-for-profit, zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, a także audiowizualnych mediów elektronicznych. KIGEiT zrzesza ponad 190 członków, którzy zatrudniają bezpośrednio ponad 58 000 osób i mają przychody na poziomie ponad 68 mld zł rocznie. KIGEiT jest członkiem DigitalEurope, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Zobacz również