Jak kształtowana jest przyszłość inteligentnej produkcji?

| Gospodarka Aktualności

W działania zmierzające do nakreślenia przyszłości produkcji zaangażowała się niemiecka organizacja Plattform Industrie 4.0 oraz amerykański instytut inteligentnej produkcji CESMII. Organizacje te dążą do promowania interoperacyjności oraz stworzenia wspólnego zestawu umiejętności i kompetencji. Na niedawnych wirtualnych targach w Hanowerze zaprezentowały pierwsze wyniki współpracy nawiązanej w czerwcu 2020 r.

Jak kształtowana jest przyszłość inteligentnej produkcji?

Zdaniem obu grup, aby gospodarki mogły konkurować i prosperować, muszą współpracować, zwłaszcza w zakresie standaryzacji technologii i rozwijania umiejętności siły roboczej. W Hanowerze organizacje opublikowały wspólne stanowisko w sprawie podnoszenia kwalifikacji i wspierania zrównoważonej produkcji, a wirtualne stoisko Plattform Industrie 4.0 zawierało prezentację wideo na temat interoperacyjności.

Dla zapewnienia interoperacyjności technologii przedkonkurencyjnej w inteligentnej produkcji, w różnych systemach IT/OT kluczowe znaczenie ma standaryzacja technologii. Z kolei rozwijanie kompetencji i umiejętności siły roboczej jest niezbędne, aby kontynuować innowacje i stymulować ich wdrażanie. Te uzupełniające się wysiłki mają pomóc Stanom Zjednoczonym i Niemcom zapewnić działanie w oparciu o wspólne standardy, które są wzajemnie korzystne.

- Obie strony zainwestowały dużo czasu we wzajemne zrozumienie i podejście w kontekście narodowym. Doszliśmy teraz do punktu, w którym możemy rozpocząć definiowanie konkretnych działań. Ważne jest, aby nasze wysiłki były również odpowiedzią na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie wychodzenia z Covid-19 i tworzenia nowych miejsc pracy w przyszłości. Plattform Industrie 4.0 i CESMII dostrzegają wielki potencjał w cyfrowej transformacji produkcji, w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju ekologicznego - mówił CEO CESMII, John Dyck.

- Produkcja jest globalnie połączona, a producenci na całym świecie przechodzą transformację cyfrową. Podczas gdy cyfryzacja zapewnia ogromne możliwości, takie jak większa odporność, elastyczność i wydajność, musimy globalnie kształtować cyfrowe ekosystemy i wspólnie uczyć się, jak rozwijać ten potencjał - mówił Thomas Hahn, członek komitetu sterującego Plattform Industrie 4.0.

Jak dotąd jednym z osiągnięć było zrozumienie technologii i terminologii używanej w obu inicjatywach, w celu zapewnienia interoperacyjności zasobów. Smart Manufacturing Profiles CESMII i Asset Administration Shell (AAS) Plattform Industrie 4 umożliwiają standardową wymianę informacji przez cały cykl życia aktywów.

- SM Profiles i AAS wykazują wysoki poziom synergii. Obie implementacje zostaną zharmonizowane. Nasz demonstrator wideo dotyczący AAS daje pierwszy wgląd - wyjaśniał dr Dominik Rohrmus, dyrektor ds. technologii w Labs Network Industrie 4.0. Obie organizacje zgodziły się wdrożyć technologie do testów.

Platforma Industrie 4.0, zrzeszająca 150 organizacji, jest centralną siecią w Niemczech wspierającą cyfrową transformację produkcji. Promuje rozwój Przemysłu 4.0 poprzez opracowywanie przedkonkurencyjnych koncepcji, zaleceń i przypadków użycia do praktycznych zastosowań.

CESMII została założona w 2016 roku. Promuje inteligentną produkcję w USA, wspierając przedkonkurencyjne badania i rozwój, dostarczając narzędzia i platformy testowe dla nowych technologii oraz tworząc treści niezbędne do edukacji następnego pokolenia producentów.

źródło: Drives & Controls