Japonia tworzy ogólnokrajową inteligentną platformę logistyczną

| Gospodarka Aktualności

Japonia tworzy ogólnokrajową inteligentną platformę logistyczną do gromadzenia danych o całych procesach dostaw wybranych produktów - od produkcji, transportu i dystrybucji, po sprzedaż i bazę klientów dostępną jednocześnie dla producentów, operatorów logistycznych, dystrybutorów regionalnych i operatorów detalicznych. Działania te mają na celu podniesienie ogólnej wydajności logistycznej o 20%.

Japonia tworzy ogólnokrajową inteligentną platformę logistyczną

Wybrane do objęcia systemem produkty, to przede wszystkim artykuły codziennego użytku, towary sprzedawane w sklepach ogólnospożywczych i drogeriach oraz materiały, urządzenia i sprzęt medyczny. Do gromadzenia danych w ramach strategicznego programu promocji innowacji (Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) wykorzystywane będą technologie takie, jak GPS, etykietowanie RFID, detekcja w czasie rzeczywistym czy rozpoznawanie obrazu.

Gromadzone dla każdego produktu dane obejmą produkcję, zapasy, wielkość sprzedaży oraz klientów, a także warunki transportu, takie jak lokalizacja czy inne informacje o statkach lub ciężarówkach. Dane zostaną zdigitalizowane i zwizualizowane w celu zapisania na platformie, i będą przetwarzane, by umożliwić każdej zainteresowanej stronie przeprowadzenie analiz dla własnych celów komercyjnych. Platforma będzie odpowiedzialna za udostępnianie przetworzonych danych cyfrowych do otwartego użytku, ale nie będzie interweniować w zakresie analizy danych pod kątem zastosowań.

Jak twierdzi Digitimes Research, platforma, której udostępnienie zaplanowano na koniec marca 2023 r., ma w szczególności pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w usprawnieniu logistyki związanej z ich działalnością.

źródło: DigiTimes

Zobacz również