Krakowski Park Technologiczny wydał w 2021 roku decyzje inwestycyjne warte ponad 1,2 mld zł

| Gospodarka Aktualności

W 2021 roku Krakowski Park Technologiczny wydał 26 decyzji o wsparciu. Firmy zadeklarowały 1.211.474.155,00 zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 764 miejsc pracy. Do polskich firm trafiło 20 decyzji, przy czym 18 przedsięwzięć to reinwestycje.

Krakowski Park Technologiczny wydał w 2021 roku decyzje inwestycyjne warte ponad 1,2 mld zł

Największe nakłady deklaruje firma Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., która kosztem minimum 130 mln zł zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Oświęcimiu, budując nową linię produkcyjną i modernizując istniejącą. W ramach inwestycji powstanie też infrastruktura do rozładunku, magazynowania i dozowania recyklatów, a także zakupione zostanie oprogramowanie.

Krakodlew Spółka Akcyjna zrealizuje drugą co do wielkości inwestycję, wartą blisko 27,6 mln zł. Firma również planuje rozbudowę zakładu i modernizację linii produkcyjnych, co przyczyni się do zwiększenia mocy wytwórczych zakładu o co najmniej 10%.

Krakodlew SA specjalizuje się w odlewach z żeliwa szarego, wermikularnego i sferoidalnego. Jest największym producentem odlewów na rynku polskim oraz jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje osprzęt hutniczy oraz przeciwwagi do dźwigów dla ponad 120 hut i stalowni na całym świecie oraz ponad 15 światowych koncernów produkujących dźwigi, koparki i wózki widłowe.

Znaczące wydatki poniesie także firma Brandbox ze Skawiny - niemal 27,2 mln zł. Zamierza rozpocząć produkcję palet, produktów drewnianych i opakowań transportowych, wyrobów z tektury i papieru, wraz z usługami druku i usługami introligatorskimi. Planuje również wytwarzać urządzenia wspomagające produkcję i magazynowanie oraz elementy maszyn. Przedsiębiorca chce ponadto świadczyć usługi z zakresu obróbki metali, wycinania precyzyjnych elementów metalowych, naprawy maszyn i urządzeń, obróbki i suszenia drewna, a także kompleksowe usługi logistyczne.

źródło: Krakowski Park Technologiczny