Kolejne inwestycje w Krakowskim Parku Technologicznym

| Gospodarka Aktualności

Pod koniec roku zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał piątą decyzję o wsparciu dla firmy ARKAN Kazimierz Białas oraz dwa zezwolenia na starych zasadach dla firm FoodCare sp. z o.o. oraz Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o. Firma ARKAN zainwestuje około 9 mln zł, spółka FoodCare ponad 18 mln zł, a Becker - minimum 16 mln zł.

Kolejne inwestycje w Krakowskim Parku Technologicznym

Firma ARKAN Kazimierz Białas uruchomi centrum badawczo-rozwojowe oraz nowy zakład produkujący m.in. konstrukcje spawalne. Inwestor zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 8,9 mln zł. Centrum-Badawczo-Rozwojowe o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. m² będzie częścią nowego zakładu w Tarnowie przy ul. Nowatorskiej.

Spółka FoodCare zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Niepołomicach poprzez uruchomienie nowej linii CAN do rozlewania napojów puszkowanych. Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 18,2 mln zł i utworzenie 10 nowych miejsc pracy.

Firma Becker Farby Przemysłowe zadeklarowała poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 16 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników. Inwestor zwiększy możliwości produkcyjne zakładu w Tarnowie poprzez zakup nowoczesnych disolwerów, młynów, zbiorników produkcyjnych oraz urządzeń pomocniczych.

źródło: Krakowski Park Technologiczny

Zobacz również