Wzrasta dynamika automatyzacji intralogistyki

| Gospodarka Roboty

W transporcie i logistyce rozwiązania z zakresu robotów mobilnych są już szeroko stosowane. Jak można przeczytać w opublikowanym niedawno przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) raporcie "World Robotics 2021 - Service Robots", w 2020 roku sprzedano ponad 43500 sztuk, co oznacza skok o 33% w stosunku do roku 2019. Najpopularniejszym zastosowaniem w 2020 roku był transport towarów lub ładunków - 1/3 profesjonalnych robotów usługowych powstała właśnie w tym celu. Obroty w tym segmencie wzrosły o 11% i przekroczyły 1 mld USD.

Wzrasta dynamika automatyzacji intralogistyki

Raport IFR wskazuje, że typowymi segmentami stosującymi roboty mobilne są branże motoryzacyjna, elektryczna i elektroniczna, metalowa, chemiczna, tworzyw sztucznych i gumy, a także branża spożywcza i napojów. Roboty te automatyzują przede wszystkim transportowanie produktów w ramach procesu produkcyjnego, odbieranie elementów do montażu, załadunek palet i luźnych części oraz dostarczanie palet do procesów produkcyjnych. W 2020 r. wśród głównych zastosowań robotów mobilnych znalazło się również czyszczenie i dezynfekcja, zgodnie z trendami związanymi z pandemią Covid-19.

Na rynek wchodzą również modele biznesowe, takie jak RaaS (robot as a service) – robot jako usługa – obniżający bariery wejścia. W 2020 roku RaaS wygenerował tylko 3% obrotu profesjonalnych robotów sprzedanych dla branży transportowej, jednak z obserwacji wynika, że jest to wschodzący trend, bardziej przystępny finansowo.

- Rozwój technologii, rosnąca świadomość wśród firm na temat możliwości autonomicznych robotów mobilnych, wyzwania na rynku pracy oraz poszukiwanie większej elastyczności i nowych źródeł przewagi konkurencyjnej to czynniki, które będą napędzać wzrost na rynku. Odnotowaliśmy 40% wzrost w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. w porównaniu do 2020 r. Wyraźnie widzimy, że po wstępnej fazie testowania technologii, firmy inwestują w większe floty robotów, rozszerzając również spektrum zadań wykonywanych przez autonomiczne roboty mobilne - komentował raport IFR Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy Mobile Industrial Robots.

International Federation of Robotics, IFR "World Robotics 2021 – Service Robots" – więcej informacji na stronie https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-hit-double-digit-growth-worldwide.

źródło: Mobile Industrial Robots

Zobacz również