ML System zbudował niskonapięciowy elektrolizer wodorowy

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Firma ML System zaprojektowała i zbudowała prototyp elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji wodoru. Urządzenie może pracować przy niskim napięciu, co pozwala na integrację z instalacjami fotowoltaicznymi. Obecna wersja wytwarza wodór charakteryzujący się wysoką czystością na poziomie 99%.

ML System zbudował niskonapięciowy elektrolizer wodorowy

Z tego typu rozwiązania będą mogły korzystać domy jednorodzinne i przedsiębiorstwa. Oferta elektrolizerów będzie stopniowo poszerzana dzięki intensyfikacji prac nad udoskonaleniem tej technologii. Pozwoli to uniezależnić systemy grzewcze i stacje paliwowe, wykorzystujące wodór, od zewnętrznych źródeł dostaw. Ma to szczególne znaczenie w okresie rosnących cen paliw. Według agencji analitycznej The Business Research Company do 2025 roku rynek wodoru wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii osiągnie wartość 2,94 mld dolarów, przy szacowanym wskaźniku CAGR na poziomie 39,4%.

źródło: ML System