Rynek zielonego wodoru z 39% wzrostem

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Rynek zielonego wodoru opiera się na sprzedaży wodoru wytwarzanego przy użyciu energii elektrycznej. Paliwo to powstaje w procesie podziału wody na wodór i tlen za pomocą elektrolizera, który może być zasilany ze źródeł OZE. Przechowywanie wodoru nie wiąże się z utratą jego właściwości energetycznych z upływem czasu w porównaniu z obecnie stosowanymi akumulatorami li-ion, które z czasem tracą gęstość energetyczną. Do wytwarzania zielonego wodoru wykorzystywane są technologie oparte o elektrolizer alkaliczny, elektrolizer z membraną do wymiany protonów i elektrolizer ze stałym tlenkiem.

Rynek zielonego wodoru z 39% wzrostem

Według agencji analitycznej The Business Research Company, globalny rynek zielonego wodoru wzrośnie do 0,78 mld dolarów w 2021 roku. Dla porównania, w roku 2020 jego wartość wynosiła 0,58 mld dolarów. W tym czasie tempo wzrostu rynku ma wynieść 33,8% rok do roku. Do 2025 roku rynek zielonego wodoru osiągnie wartość 2,94 mld dolarów, przy szacowanym wskaźniku CAGR na poziomie 39,4%. W 2020 roku Europa była największym rynkiem zielonego wodoru.

Analitycy wskazują, że rozwój rynku ekologicznego wodoru w okresie prognozy napędzać będą rosnące obawy o środowisko naturalne . Na przykład Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ma na celu do 2050 roku sprowadzenie globalnych emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym do poziomu zerowego. Paliwa kopalne są jednym z głównych czynników przyczyniających się do pogorszenia jakości powietrza i jednocześnie odpowiadają za 80% wytwarzanej energii na świecie.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie wytwarzania wodoru stało się nowym trendem. Przykładowo analityka może zmaksymalizować wydajność procesów produkcyjnych, poprzez zbieranie danych i uczenie maszynowe. Dzięki prognozowaniu awarii można uniknąć strat energii. Kaiserwetter jest jedną z takich firm, która wykorzystuje analizę danych do tych celów. Analityka może być również przydatna w dostarczaniu rozwiązań typu blockchain, które mogą pomóc w śledzeniu pochodzenia wodoru.

W lutym 2021 roku Acciona, hiszpańska firma zajmująca się rozwojem i zarządzaniem infrastrukturą i energią odnawialną, opracowała GreenH2chain, platformę opartą na technologii blockchain, która umożliwia klientom z całego świata weryfikację i wizualizację całego łańcucha wartości zielonego wodoru w czasie rzeczywistym.

W lipcu 2021 roku kanadyjska firma PowerTap Hydrogen Capital, specjalizująca się w produkcji wodoru i dystrybucji paliw, nabyła 49% udziałów w AES-100 Inc. Oczekuje się, że przejęcie to zapewni szybkie wdrożenie na skalę globalną stacji tankowania wodoru PowerTap. Firma AES-100 specjalizująca się w dziedzinie wodorowych ogniw paliwowych przeznaczonych dla sektora transportu.

Do grona kluczowych firm działających w dziedzinie zielonego wodru należą: Air Liquide, Air Products and Chemicals, Ballard Power Systems, Engie, Fuel Cells Works, Green Hydrogen Systems, Hydrogenics, Linde Plc, Nel Hydrogen, Nikola Motors, Plug Power, Siemens Energy Global, Solena Group, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Enapter, ERGOSUP, Loop Energy i Tianjin Mainland Hydrogen Equipment.

źródło: The Business Research Company