igus otrzymuje certyfikat zgodnie z normą DIN ISO 50001

| Gospodarka Aktualności

Nasza planeta, z roku na rok, robi się coraz gorętsza: zeszłe lato było najcieplejszym w Europie od początku bicia rekordów. Kryzys klimatyczny staje się zatem w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Firma igus postawiła sobie za cel ciągłą poprawę własnego bilansu CO2, poprzez aktywne działania i dąży do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 15% do końca 2022 roku. Firma zbliżyła się do tego celu, wykonując kolejny ważny krok: certyfikację zgodną z normą DIN ISO 50001:2018.

igus otrzymuje certyfikat zgodnie z normą DIN ISO 50001

Aby w sposób zrównoważony zmniejszyć własne zużycie energii, należy wykorzystać potencjał oszczędności energii elektrycznej. Tylko ci, którzy wiedzą gdzie potrzeba najwięcej energii, rozumieją, jak zwiększyć wydajność. Wydajność niemieckiego systemu zarządzania energią firmy igus została oficjalnie certyfikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Głównym celem normy ISO 50001 jest pomoc firmom w poprawie ich wydajności energetycznej poprzez tworzenie systemów i procesów. Jest ona również zgodna z innymi uznanymi standardami, takimi jak system zarządzania środowiskowego ISO 14001, dla którego firma igus również posiada certyfikat od kwietnia 2020. Obejmuje on ustalenie odpowiedzialności i zachowań w celu zapewnienia ciągłej poprawy operacyjnej efektywności środowiskowej. - Dzięki tym uznanym na całym świecie certyfikatom chcemy wyraźnie zademonstrować naszym klientom własne wysiłki na rzecz zmniejszenia śladu ekologicznego - mówi Frank Blase, dyrektor generalny igus GmbH.

Większa efektywność energetyczna dla przyszłości neutralnej dla klimatu

Oczekuje się, że do 2025 produkcja w firmie igus będzie neutralna dla klimatu — a zgodnie z Zakresem 1 i 2 uznanego na całym świecie protokołu gazów cieplarnianych GHG, cel ten został już osiągnięty w 95 procentach. Ta norma rozróżnia wszystkie emisje bezpośrednie (Zakres 1), emisje pośrednie ze źródeł energii produkowanych oraz kupowanych na zewnątrz (Zakres 2) oraz inne emisje pośrednie z łańcucha dostaw wyższego i niższego szczebla (Zakres 3). Przejście na zieloną energię elektryczną i gaz neutralny dla klimatu w 2021, znacząco przyczyniło się do zmniejszenia bilansu CO2 firmy igus. Aby osiągnąć stuprocentową neutralność klimatyczną, firma igus w coraz większym stopniu koncentruje się również na potencjalnych oszczędnościach w obszarze emisji czynnika chłodniczego i floty pojazdów. Aby jeszcze bardziej przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii, obecnie realizowane są różne projekty, takie jak wymiana oświetlenia hal na łącznie 590 lamp. Oszczędza to 32% energii na oświetlenie, co odpowiada zużyciu 190 czteroosobowych gospodarstw domowych rocznie. Wtryskarki, które odpowiadają za największy udział w całkowitym zużyciu energii wynoszącym 36 procent, są również zastępowane przez modele o 40 procent bardziej energooszczędne. W rezultacie zużycie energii zostało zmniejszone o 11% w 2021 przy jednoczesnym zwiększeniu godzin produkcji.

Odzyskiwanie zasobów z plastikowych odpadów

Firma igus coraz bardziej koncentruje się również na integracji motion plastics z gospodarką o obiegu zamkniętym. W ramach naszego własnego programu "eko-prowadnik", zużyte prowadniki kablowe są poddawane recyklingowi, niezależnie od ich producenta. Firma idzie o krok dalej, inwestując 5 milionów euro w brytyjski startup Mura Technology. Dzięki technologii HydroPRS odpady z tworzyw sztucznych są ponownie przekształcane w ropę naftową w zaledwie 20–25 minut — przy użyciu tylko ciśnienia, wysokiej temperatury i wody. Pierwsza wielkoskalowa fabryka w Teesside w północno-wschodniej Anglii zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2022. Ślad środowiskowy zakładu oraz cały system recyklingu i przetwarzania jest obecnie oceniany przez partnera akademickiego Mury, University of Warwick. Oczekuje się, że analiza cyklu życia zakładu zostanie opublikowana w lipcu. Wyniki pokazują, że w procesie HydroPRS wytwarzana jest benzyna węglowodorowa z odpadów z tworzyw sztucznych, której ślad węglowy jest od 12 (rafineria brytyjska) do 50 procent (rafineria chińska) niższy niż w przypadku konwencjonalnych procesów wykorzystujących paliwa kopalne. Ponadto zużywa się 90 procent mniej oleju na tonę wyprodukowanej benzyny (86 kg w porównaniu z 1180 kg). Recykling odpadów z tworzyw sztucznych HydroPRS pozwala uniknąć około 2,5 tony ekwiwalentu CO2 na tonę plastiku. Wyniki te pokazują, że recykling chemiczny jest wyraźnie przyjazny dla środowiska. Dzięki tej inwestycji, a także innym środkom i projektom oszczędzającym energię, firma igus skupiła się na zrównoważonym rozwoju, aby osiągnąć cel 100-procentowej neutralności klimatycznej do 2025.

fot. igus GmbH

źródło: igus