Współpraca SKF i ABB

| Gospodarka Aktualności

Firmy ABB i SKF, w ramach ogłoszonej niedawno współpracy, zobowiązały się wstępnie do zidentyfikowania i oceny rozwiązań mających na celu poprawę zdolności produkcyjnych. W dłuższej perspektywie zamierzają również zbadać nowe możliwości biznesowe w tradycyjnych i nowych segmentach rynku, w których każda z nich wnosi swoje doświadczenie zdobyte w wielu dziedzinach.

Współpraca SKF i ABB

 

Zobacz również