Udany Energetab 2022

| Gospodarka Aktualności

We wrześniu miały miejsce targi Energetab – największa w Polsce wystawa urządzeń, aparatury i technologii dla branży energetyki. Obszar corocznej imprezy obejmuje 35 tys. m², w tym wiele terenów otwartych, które pozwalają na prezentację wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów. W tym roku również można było zobaczyć takie produkty, zaś wystawę odwiedziło około 15 tys. osób, co stanowi poziom zbliżony do sytuacji sprzed kilku lat, tj. okresu przed pandemią.

Udany Energetab 2022

Do eksponowanych urządzeń i produktów należały m.in. układy automatyki, sterowania, systemy pomiarowe i diagnostyczne, urządzenia rozdzielcze różnych napięć i wiele innych. Do tego doszły liczne eksponaty prezentowane na stoiskach plenerowych – m.in. podnośniki, pojazdy specjalistyczne dla energetyki, przeciski, wiertnice czy wciągarki przewodów i kabli. Z tej części wystawy zresztą Energetab niewątpliwie słynie. Podczas trzydniowych targów odwiedzić można było stoiska 362 wystawców z 14 krajów, głównie europejskich, którzy prezentowali bogatą gamę urządzeń, aparatów, pojazdów i technologii do stosowania nie tylko w energetyce zawodowej, ale też przemysłowej, a nawet do zastosowań przez prosumentów.

Na wystawie miały też miejsce praktyczne pokazy. Przykładowo, Eltel Networks prezentował rozciąganie linki wstępnej między słupami linii WN i zawieszanie markerów na przewodzie z wykorzystaniem drona, zaś firma Budniok Technika – coraz popularniejsze połączenia egzotermiczne uziomów. Z kolei w strefie OZE odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i jej magazynowaniem oraz przetwarzaniem. W zakresie elektromobilności prezentowano stacje ładowania różnych producentów oraz pojazdy elektryczne, przy czym niektóre z nich były do dyspozycji zwiedzających na torze do jazd próbnych. Jak co roku, targom towarzyszyły też konferencje – poniżej przedstawiamy dwa wiodące w tym zakresie tematy.

Magazyny energii

Pierwszego dnia targów ZIAD zorganizował spotkanie dotyczące dużych magazynów energii – niezbędnych do łagodzenia trudności w bilansowaniu potrzeb i podaży energii oraz utrzymania parametrów jakościowych systemu elektroenergetycznego. Omówione zostały m.in. regulacje prawne, w tym ubiegłoroczna nowelizacji prawa energetycznego (ustanowiono w niej niezależną, systemową pozycję magazynów energii jako pełnoprawnych uczestników rynku), a także przykładowe rozwiązania techniczne z omawianego zakresu. Do takich należał projekt wielkoskalowego, bateryjnego magazynu energii o mocy 30 MVA i pojemności 60 MWh przedstawiony przez prezesa MEB Group. Podczas wystąpienia omawiał on m.in. przyszłościowe rozwiązania magazynowania energii oparte o technologie wodorowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenia w ich lokalizacji.

W trakcie konferencji dyrektorzy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG zaprezentowali nowatorski program zatytułowany Śląski System Magazynowania Energii, którego realizacja ma pozwolić wykorzystać potencjał regionu. Chodzi tu w szczególności o zagospodarowanie terenów pogórniczych i istniejącej infrastruktury szybowej do magazynowania energii, w tym z zastosowaniem technologii grawitacyjnych.

Podczas konferencji omówione też były kwestie doboru ogniw litowo-jonowych do magazynów energii, a także kwestie takie jak niwelacja problemów asymetrii napięciowej w sieciach dystrybucyjnych z zainstalowanymi źródłami OZE i magazynem energii. Finalnie przedstawiciel firmy NRG Project zajmującej się projektowaniem i produkcją inteligentnych systemów zasilania zaprezentował modele biznesu dla wielkoskalowych magazynów energii. Omawiana konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ponad 100 osób.

Fotowoltaika w Polsce

Drugim z interesujących wydarzeń była konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro”, której pierwsza część w formie wideo odbyła się pod koniec maja. Wydarzenie na żywo otworzył wykład prof. Jana Popczyka zajmującego się transformacją energetyki w kierunku prosumenckim. Następnie przedstawione zostały doświadczenia z rynku związane z nową legislacją w sektorze OZE, a także kwestie tworzenia i zarządzania klastrami energii. Podczas konferencji nie zabrakło informacji na temat kwestii technicznych – sposobów poprawy parametrów napięcia w sieci dystrybucyjnej z dużą koncentracją mikroinstalacji PV czy też funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0, a więc samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej.

Innowacje i nagrody na targach Energetab 2022

Co dodatkowo można było zobaczyć na targach? Oprócz produktów i rozwiązań już wymienionych warto tu wspomnieć o kilku wybranych, nagrodzonych produktach. Przykładowo firma Siemens Energy przedstawiła w Bielsku-Białej rozdzielnicę 145 kV 8VN1 Blue GIS z wyłącznikową komorą próżniową oraz izolacją, czyli bez gazu SF6. Za te cechy rozdzielnica ta została wyróżniona złotym medalem targów.

Z kolei spółka MEDCOM zademonstrowała dwukierunkową ładowarkę do elektrycznych autobusów w innowacyjnej koncepcji V2G (Vehicle to Grid), czyli z wykorzystaniem baterii pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii dla sieci elektroenergetycznych. MEDCOM stosuje w swoich urządzeniach półprzewodniki z wysokosprawnego węglika krzemu – i tutaj wyróżniony statuetką został produkowany przez firmę „Zasilacz buforowy serii ZB220DC100 SiC”. Z kolei pucharem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska wyróżniony został fotowoltaiczny system nadążny Corab System Tracker.

Najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tegorocznym konkursie targowym – Puchar Ministra Klimatu i Środowiska – otrzymał Instytut Automatyki Systemów Energetycznych za UNIKONT 2. Jest to kompleksowy, modułowy system diagnostyczny energetycznych maszyn wirujących obejmujący pomiary dynamiczne i statyczne takich parametrów jak drgania, wydłużenia, przesuwy osiowe, obroty, temperatury, położenia zaworów, itd. Zastosowanie systemu ma umożliwiać bezpieczną pracę maszyn wirujących, m.in. w polskich elektrowniach.

Energetab 2023

Szczegółowe informacje o nagrodach – a było ich wiele, a także o innych nowościach targowych znaleźć można na stronie organizatora, czyli www.energetab.pl. Na koniec jeszcze jedna informacja: kolejny Energetab planowany jest na dni 12-14 września 2023 roku. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu!