Braki w zakresie technologii i umiejętności czynnikiem hamującym producentów

| Gospodarka Aktualności

Ankieta przeprowadzona wśród 1350 producentów w 13 krajach wykazała, że ​​ponad 40% z nich ma trudności z wyprzedzeniem konkurencji ze względu na brak technologii i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Koncentrują się oni na zapewnieniu rentownego wzrostu bez utraty jakości.

Braki w zakresie technologii i umiejętności czynnikiem hamującym producentów

Ósmy doroczny raport firmy Rockwell Automation na temat stanu inteligentnej produkcji wskazuje, że prawie wszyscy producenci (97%) używają lub planują stosować technologie inteligentnej produkcji w ciągu najbliższych 1-2 lat. Prawie połowa (45%) wymienia "poprawę jakości" jako główny cel ich wdrażania. Największym zagrożeniem, które mają nadzieję złagodzić, jest kwestia cyberbezpieczeństwa. Producenci chcą ograniczać ryzyko, budować odporność, umożliwiać zwinność, zwiększać zrównoważony rozwój i stawiać czoła wyzwaniom związanym z siłą roboczą.

Inne ustalenia zawarte w raporcie są następujące:

  • 89% producentów planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie w wyniku przyjęcia nowych technologii, podczas gdy 36% uważa, że ​​zwiększone wykorzystanie nowych technologii pozwoli im zmienić przeznaczenie obecnych pracowników;
  • dla jednej trzeciej producentów różnorodność dostępnych systemów i platform prowadzi do "paraliżu technologicznego" – niemożności wyboru między nimi;
  • w porównaniu z 2022 r. dwukrotnie więcej producentów uważa, że ​​ich organizacjom brakuje technologii potrzebnej do prześcignięcia rywali;
  • około 80% producentów nie realizuje kompleksowego planowania łańcucha dostaw;
  • spośród 95% producentów, którzy stosują formalne lub nieformalne polityki ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze), 42% wymienia "poprawę wydajności" jako główną motywację do realizacji inicjatyw związanych z inteligentną produkcją;
  • ponad dwie trzecie producentów uważa, że ​​technologia może być pomocna w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z siłą roboczą;
  • co najmniej o 50% więcej producentów korzysta z technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji niż rok wcześniej.

- Producenci nadal poszukują możliwości rentownego wzrostu, ale zdają sobie sprawę, że niepewność co do dostępności siły roboczej ma wpływ na jakość, a także na ich zdolność do zaspokajania zmieniających się potrzeb klientów. Badanie wykazało, że technologia inteligentnej produkcji umożliwia producentom różnej wielkości wprowadzanie i optymalizację bardziej odpornych, zwinnych i zrównoważonych rozwiązań, które przyspieszają transformację. Jeśli nauczyliśmy się czegoś z historii, to tego, że organizacje, które inwestują w innowacje, z nastawieniem na działanie, w czasach niepewności mogą wyprzedzić konkurencję - mówi Veena Lakkundi, wiceprezes Rockwella ds. strategii korporacyjnej i rozwoju.

Opublikowany raport zawiera analizę informacji zwrotnych od respondentów pełniących różne role - od managerów do wchodzących w skład zarządu - i został przeprowadzony we współpracy z Sapio Research i Plex Systems. Badanie objęło sektory dyskretne, procesowe i hybrydowe, uwzględniając firmy o przychodach od 10 mln do ponad 10 mld dolarów.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również