ABB Robotics i Porsche Consulting będą automatyzować branżę budowlaną

| Gospodarka Roboty

Firmy ABB Robotics i Porsche Consulting ogłosiły współpracę na rzecz wprowadzenia automatyzacji w branży budowlanej. W ramach projektu pilotażowego opracowane zostaną nowe praktyki w produkcji modułowych domów. Współpraca pomoże zaspokoić zapotrzebowanie na tańsze i bardziej zrównoważone budynki, a także zmniejszyć wpływ budownictwa na środowisko w obliczu powszechnych braków siły roboczej i kwalifikacji pracowników.

ABB Robotics i Porsche Consulting będą automatyzować branżę budowlaną

- Branża budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami. Wysoce zautomatyzowane fabryki budynków mogą zapewnić wyższą jakość i tańsze mieszkania. Łącząc wiodące rozwiązania robotyczne ABB z wiedzą Porsche Consulting w zakresie planowania i prowadzenia najnowocześniejszych fabryk, chcemy pomóc w transformacji tej ważnej branży - powiedział Eberhard Weiblen, prezes zarządu Porsche Consulting.

- Uważamy, że istnieje wyraźna szansa na przekształcenie tego sektora i sposobu budowania domów poprzez automatyzację procesu produkcji komponentów modułowych - dodał Marc Segura, prezes ABB Robotics Division.

Na listach zapotrzebowania na siłę roboczą zazwyczaj dominują zawody związane z budownictwem, co przyczynia się do niedoborów mieszkań w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych brak siły roboczej jest jednym z elementów odpowiadających za niedobory niemal czterech milionów domów. Według prognoz, w Niemczech do 2030 r. niedobory mieszkań wystąpią w 35 miastach.

Tradycyjny sektor budowlany ma trudności z zaspokojeniem popytu na nowe domy. Wraz z przyjęciem bardziej zrównoważonych metod budownictwa poprawie ulec powinna neutralność środowiskowa i efektywność procesów budowlanych. Wchodzi w to ograniczenie transportu surowców na place budowy, a także wyeliminowanie związanych z tym kosztów i skutków usuwania niepożądanych materiałów oraz odpadów. Szacuje się, że obejmuje to do 25% transportowanego na budowy materiału.

Konstrukcja modułowa zapewni większą wydajność poprzez zmniejszenie strat materiałowych i liczby dni traconych z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Fabryki zapewnią również bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisko pracy - za ogólną liczbę obrażeń doznawanych w miejscu pracy w około 30 procentach odpowiadają pracownicy budowlani, są oni również czterokrotnie bardziej narażeni na wypadek śmiertelny, w porównaniu z innymi sektorami.

Budownictwo pozostaje w tyle za innymi branżami pod względem wdrażania automatyzacji i robotyki. W globalnym badaniu zleconym przez ABB wśród 1900 dużych i małych firm budowlanych w Europie, USA i w Chinach tylko 55% firm budowlanych twierdzi, że korzysta z robotów, w porównaniu do 84% w branży motoryzacyjnej i 79% w produkcji. Z badania wynika jednak, że 81% firm budowlanych planuje wprowadzenie lub zwiększenie wykorzystania robotyki i automatyzacji w najbliższej dekadzie.

źródło: ABB

Zobacz również