GM i Honda komercjalizują produkcję wodorowych ogniw paliwowych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Firmy GM i Honda ogłosiły rozpoczęcie produkcji w zakładzie spółki joint venture Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM). FCSM jest pierwszą spółką joint venture na dużą skalę zajmującą się produkcją ogniw paliwowych.

GM i Honda komercjalizują produkcję wodorowych ogniw paliwowych

Spółka FCSM powstała w Brownstown (w stanie Michigan) w styczniu 2017 roku, w oparciu o wspólną inwestycję o wartości 85 mln dolarów. W obiekcie o powierzchni 70 tys. stóp kwadratowych utworzono 80 miejsc pracy. Budowane tu światowej klasy rozwiązania energetyki wodorowej będą wykorzystywane przez obie firmy w różnych zastosowaniach produktowych i przedsięwzięciach biznesowych. Honda i GM mają w joint venture równe udziały - po 50%.

- Połączyliśmy mocne strony Hondy i GM, aby stworzyć najbardziej wydajny system produkcyjny. Przyjęliśmy nastawienie na produkcję masową, skupiając się na szczegółach i wysokiej jakości, a teraz jesteśmy gotowi zaspokoić potrzeby klientów w zakresie przyszłych zastosowań technologii ogniw paliwowych i początku ery wodoru - powiedział Tetsuo Suzuki, wiceprezes FCSM.

 
Na zdjęciu od lewej do prawej: General Motors Executive Director Global HYDROTEC and GM Defense - Charlie Freese, FCSM President - Suheb Haq, FCSM Vice President - Tetsuo Suzuki oraz American Honda Vice President of Sustainability & Business Development - Jay Joseph

Nad wspólnym rozwojem systemu ogniw paliwowych nowej generacji inżynierowie Hondy i GM rozpoczęli prace w 2013 roku. Oprócz poprawy wydajności układu ogniw, firmy współpracowały w celu podwojenia trwałości w porównaniu z ogniwem paliwowym Hondy Clarity Fuel Cell 2019, poprzez zastosowanie materiałów odpornych na korozję i poprawę działania w niskich temperaturach.

Obie firmy skupiły się również na obniżeniu kosztów rozwoju i produkcji poprzez wykorzystanie efektu skali, udoskonalenie konstrukcji ogniw, uproszczenie sprzętu pomocniczego, wykorzystanie wspólnych źródeł zaopatrzenia i ograniczenie użycia kosztownych metali szlachetnych. Dzięki tym działaniom koszty produkcji nowych systemów ogniw paliwowych będą o dwie trzecie mniejsze w porównaniu z kosztami ogniw Hondy Clarity Fuel Cell 2019. GM i Honda podzielają przekonanie, że technologia wodorowa i ogniwa paliwowe będą odgrywać coraz większą rolę w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb z zakresu energetyki i mobilności o zerowej emisji.

źródło: Honda