Czy w Polsce będzie sieć stacji tankowania wodoru?

| Gospodarka Aktualności

Infrastruktura tankowania wodoru jest istotnym elementem transformacji sektora transportowego. Zainteresowanie wodorem jako paliwem alternatywnym nasila potrzebę budowy sieci stacji tankowania H2. Czy w Polsce taka sieć powstanie?

Czy w Polsce będzie sieć stacji tankowania wodoru?

W Europie działa blisko 200 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru - HRS. Większość z nich - 161 - przystosowana jest do obsługi ciśnienia na poziomie 700 barów. Najwięcej stacji jest w Niemczech - znajdują się tam aż 92 stacje. Drugą pozycję pod tym względem zajmuje Francja - 23 punkty HRS, a miejsce trzecie Holandia - 22 stacje. Rozwój infrastruktury wodorowej w krajach Europy zachodniej umożliwiają przede wszystkim rządowe programy wsparcia, ponieważ przy małej ilości FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) właściwie tylko to motywuje do realizacji takich inwestycji.

W Polsce obecnie są jedynie 2 ogólnodostępne stacje tankowania wodoru - w Warszawie oraz w Rybniku. Planowane są kolejne otwarcia - w najbliższym czasie w Poznaniu, a w następnych miesiącach w kolejnych lokalizacjach. Przykłady Rybnika i Poznania pokazują, że to rozwój floty autobusów FCEV jest kluczowy dla budowy kolejnych stacji.

Ważne dla rozwoju sieci HRS w całej Europie jest wchodzące w życie 13 kwietnia 2024 r. rozporządzenie AFIR 2023/1804 - Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Dokument zakłada budowę stacji dla pojazdów wodorowych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych wchodzących w skład bazowej sieci TEN-T. Określa on maksymalną odległość między punktami HRS, która nie może być większa niż 200 km. Nakłada także obwiązek zapewnienia minimalnej przepustowości H2 na poziomie 1 tony na dzień oraz standardu poziomu ciśnienia na poziomie 700 barów.

Pojazdów na wodór jest bardzo mało. Ile ma być stacji H2?

Według licznika elektromobilności prowadzonego przez PSPA oraz PZPM pod koniec grudnia 2023 r. w Polsce zarejestrowanych było zaledwie 218 osobowych pojazdów wodorowych oraz 54 autobusy. Jak w tym kontekście wyglądają plany UE w zakresie rozwoju infrastruktury tankowania H2 oraz utylizacji?

Ocenia się, że do 2025 r. zapotrzebowanie na wodór w sektorze transportu w Polsce wyniesie około 2933,5 tony, z czego aż 1764 tony na potrzeby tankowania zeroemisyjnych autobusów. Obsługa takiego popytu zakłada budowę 32 stacji tankowania pod ciśnieniem 350 i 700 barów. Przez najbliższe 10 lat zapotrzebowanie na wodór w transporcie wzrośnie do ponad 22500 ton rocznie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło we wrześniu 2023 r. mapę proponowanej infrastruktury tankowania wodoru. Wskazano 37 punktów, które mają umożliwić Polsce realizację celów określonych w ramach rozporządzenia AFIR oraz stanowić podstawę dla wodorowej mobilności w Polsce.

Jednym z projektów wspierających rozwój europejskiej infrastruktury tankowania wodoru jest HyTruck, realizowany w ramach Programu Interreg BSR. Założeniem projektu jest wparcie władz publicznych i powstanie koncepcji ponadnarodowej sieci stacji tankowania wodoru GREEN dostosowanych do samochodów ciężarowych.

źródło: elektromobilni.pl

Zobacz również