RFID jako element wsparcia dla kontroli i bezpieczeństwa procesów przemysłowych

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Na otwarcie nowej siedziby firmy INSTOM zostały przygotowane dwa interaktywne stanowiska: stanowisko pracy robota przemysłowego firmy STÄUBLI typu TX90L otoczonego wygrodzeniem serii NOVATEK firmy Protec i matą naciskową firmy Gamma System oraz model przenośnika taśmowego - z zabudowanymi urządzeniami bezpieczeństwa maszyn, począwszy od najprostszych tj. wyłączników stopu na kurtynach bezpieczeństwa i programowanych sterownikach firmy ReeR oraz bezprzewodowych systemach optymalizacji produkcji firmy WERMA.

RFID jako element wsparcia dla kontroli i bezpieczeństwa procesów przemysłowych

Fot. 1. Widok stanowisk demonstracyjnych w holu nowej siedziby INSTOM

Na obu stanowiskach zostały wykorzystane urządzenia z technologią RFID. Urządzenia te znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie, sukcesywnie wypierając te tradycyjne np. wyłączniki magnetyczne. Dzięki nieomal nieograniczonym możliwościom indywidualnego kodowania technologia RFID pozwala na precyzyjną identyfikację przedmiotów wyposażonych w odpowiednio skonfigurowany chip.

Jest jednym z fundamentów budowy rozwiązań systemowych, w których warunkiem bezwzględnym jest prawidłowa identyfikacja monitorowanego obiektu bez względu na to, czy jest to etykieta towaru, bilet czy urządzenie bezpieczeństwa.

Podstawą prawidłowego działania systemów jest wiarygodna, generowana u źródła informacja, zaś sposobem na jej pozyskanie jest zastosowanie technologii RFID. Budowanie układów sterowania z jej wykorzystaniem pozwala na:

  • śledzenie procesów produkcyjnych,
  • monitorowanie stanów magazynowych,
  • lokalizację środków transportu.

Fot. 2. Przykład zabudowy wyłącznika RFID serii ST firmy Pizzato

Oznacza to, że na bazie technologii RFID budować można systemy o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, począwszy od systemów wspomagających pracę człowieka aż do takich, które pozwalają taką pracę całkowicie wyeliminować.

Na przygotowanych eksponatach wykorzystane zostały dwa, reprezentatywne dla naszej oferty, urządzenia z technologią RFID: wyłącznik serii ST oraz elektrorygiel serii NG firmy Pizzato. Każde z tych urządzeń składa się z dwóch, ściśle przyporządkowanych do siebie elementów - czujnika i aktywatora.

Czujnik mocowany jest na nieruchomym elemencie, zaś aktywator na elemencie ulegającym przemieszczeniu, np. osłonie, drzwiach. Ich obudowy wykonane są z materiałów odpornych na działanie większości czynników zewnętrznych - wyłącznik ST ma obudowę wykonaną z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym, zaś elektrorygiel NG ma obudowę metalową, malowaną proszkowo.

Stany, w jakich znajdują się wyłączniki, sygnalizowane są za pomocą diod LED. Sygnały generowane przez wymienione urządzenia są wykorzystywane jako informacje pozwalające na monitorowane oczujnikowanych obiektów m.in. śledzenie przebiegu procesów produkcyjnych.

Dotyczy to zarówno małych elementów oznaczonych na taśmie produkcyjnej, jak i tych dużych, przemieszczających się pomiędzy stanowiskami obróbczymi lub montażowymi - w takich przypadkach w elementy wyłącznika uzbrojone są wózki lub platformy poruszające się pomiędzy stanowiskami.

Standardowo czujnik wyłącznika przyporządkowany jest do indywidualnego aktywatora. Wyłączniki serii ST można dopasowywać do aktywatora we własnym zakresie. Dodatkowo mogą być wyposażone w wejście EDM. Elektrorygle serii NG mają przestawną co 90º głowicę. Ich cechami charakterystycznymi są:

  • siła trzymania nawet do 9750 N
  • możliwość umieszczenia w ich obudowie do trzech przycisków/elementów sterowniczych - pozwala to na eliminację dodatkowej skrzynki sterowniczej
  • przelotowa głowica oraz aktywator wykonany jest w postaci trzpienia o obłym kształcie osadzonego w elastycznym gnieździe. Takie unikalne wykonanie pozwala na skompensowanie odchyłek od niecentrycznego zamocowania elementów powstałych np. na skutek przemieszczenia się ich względem siebie podczas eksploatacji
  • wejście EDM

Fot. 3. Przykład zabudowy elektrorygla serii NG firmy Pizzato w drzwiach wygrodzenia bezpieczeństwa

Wyposażenie prezentowanych wyżej urządzeń w wejścia EDM pozwala na tworzenie tańszych, prostszych oraz bezpieczniejszych układów sterowania.

Urządzenia bezpieczeństwa budowane z wykorzystaniem technologii RFID są odporne na tampering, czyli działania polegające na pobudzaniu wyłącznika do działania za pomocą odrębnego aktywatora. Spełniają one wymogi dotyczące parametrów bezpieczeństwa: SIL 3 wg EN 62061, PL e kategorii bezpieczeństwa 4 wg EN ISO 13849-1.

Dodatkowym zabezpieczeniem antytamperingowym są śruby używane do ich montażu z odpowiednio ukształtowanym łbem (one-way) uniemożliwiającym ich odkręcenie. W ramach obwodu zabezpieczanego jednym modułem bezpieczeństwa można zainstalować do 32 wyłączników lub elektrorygli.

Opisane urządzenia mają stopień ochrony IP 67/69K, co umożliwia ich bezawaryjną eksploatację w środowisku o podwyższonym stopniu wilgotności oraz mycie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Znakowanie laserowe pozwala na zachowanie czytelności wykonanych na nich opisów.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Z ofertą handlową można zapoznać się na naszej stronie internetowej oraz pisząc lub dzwoniąc do naszego biura handlowego.

INSTOM sp. z o.o.

Zobacz również