Wykorzystanie RFID w przemyśle zapewnia wymierne korzyści

| Technika

Rozmowa z Karolem Kowalczykiem, menadżerem marketingu w firmie Balluff

Wykorzystanie RFID w przemyśle zapewnia wymierne korzyści
  • Gdzie wykorzystuje się identyfikację RFID i jakie są jej zalety?

Technologia RFID, czyli identyfikacja z wykorzystaniem fal radiowych, jest coraz powszechniej wykorzystywana jest w przemyśle oraz w aplikacjach na rynku konsumenckim. Swoją popularność zawdzięcza szerokim możliwościom jej zastosowania oraz eliminacji ograniczeń, jakie niesie za sobą zastosowanie kodów kreskowych. W ich przypadku utrudniony lub wręcz niemożliwy może być odczyt w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia etykiety, co dotyczy także kodów 2D.

Postęp technologiczny, jaki obserwujemy w dziedzinie RFID, przyczynił się do znacznego obniżenia cen zarówno urządzeń, jak i samych nośników. Dzięki temu rozwiązania RFID to dzisiaj już nie tylko skomplikowane aplikacje przemysłowe, ale też ich obecność na rynku konsumenckim. Przykładem może być zastąpienie kodów kreskowych nośnikami RFID przez dużą sieć sklepów z artykułami sportowymi. W konsekwencji skrócono czas obsługi klienta oraz wyeliminowano problemy związane z trudnościami w odczycie klasycznych kodów kreskowych.

Powyższy przykład z życia codziennego nie jest jedyny. Technologia RFID od dłuższego czasu z powodzeniem wykorzystywana jest jako system zabezpieczeń towarów. Pobyt w hotelu, czy wizyta na siłowni to także przykład wszechobecnej technologii RFID. Karty, których używamy do otwarcia drzwi pokoju, czy zegarki umożliwiające dostęp do szafek to kolejny przykład jej zastosowania.

  • A co z aplikacjami przemysłowymi? Jakie są możliwości użycia rozwiązań identyfikacji radiowej w tym zakresie?

Pomimo licznych przykładów z rynku konsumenckiego, przemysł to obszar, w którym liczba zastosowań systemów RFID jest największa. Możemy wyróżnić proste rozwiązania, których zadaniem jest np. kontrola dostępu na liniach produkcyjnych. Efektem takiej kontroli jest zwiększenie bezpieczeństwa procesów oraz skrócenie czasu dostępu do maszyn. Dodatkowo uprawnienia zapisane na spersonalizowanych nośnikach RFID gwarantują przyznanie dostępu adekwatnego do kwalifikacji personelu.

Z punktu widzenia zarządu przedsiębiorstwa, jednym z kluczowych parametrów mających wpływ na zyski jest optymalizacja procesu produkcyjnego. Także w tym zakresie wykorzystanie technologii RFID przekłada się na wymierne korzyści. Idealnym przykładem jest zastosowanie rozbudowanego systemu traceability, czyli rozwiązania umożliwiającego kompleksowe śledzenie pochodzenia. Głównym zadaniem systemu jest dokumentowanie każdego kroku produkcji, rejestrowanie historii, lokalizacji oraz jego późniejsza identyfikacja. W efekcie końcowym zwiększamy bezpieczeństwo produkcji, jakość końcową oraz redukujemy koszty, które często nieplanowanie pojawiają się w procesach o niedostatecznej przejrzystości.

Ostatnim, a zarazem bardzo ciekawym przykładem zastosowania technologii RFID jest rozwiązanie pozwalające na zarządzanie narzędziami, popularnie zwane Tool-ID. Gwarantuje ono optymalne wykorzystanie narzędzi, monitoring ich zużycia oraz eliminację błędu ludzkiego w przypadku wprowadzania parametrów narzędzia do maszyny CNC. Największą zaletą jest tzn. predictive maintenance, czyli możliwość planowania przestojów oraz serwisu maszyn i narzędzi, zamiast konieczności reagowania na nieplanowane awarie.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej korzyści, jakie wynikają z implementacji rozwiązań RFID, śmiało można powiedzieć, że jedną z pierwszych czynności mających na celu optymalizację i wzrost bezpieczeństwa produkcji przy jednoczesnym obniżaniu jej kosztów, jest wdrożenie systemu identyfikacji radiowej RFID.

Zobacz również