RFID w służbie bezpieczeństwa

| Technika

Coraz powszechniejsza automatyzacja sprawia, że udział człowieka w rożnego rodzaju działaniach, począwszy od funkcji wykonawczych na funkcjach nadzorczych kończąc, ulega ciągłemu ograniczaniu. Oznacza to konieczność stworzenia niezawodnych i odpornych na zakłócenia ze strony czynnika ludzkiego zabezpieczeń - chodzi tutaj głównie o wyeliminowanie "tamperingu" czyli świadomego omijania zabezpieczeń w celu wymuszenia pracy urządzeń niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa oraz ograniczenie dostępu do wydzielonych stref.

RFID w służbie bezpieczeństwa

Fot. 1.

W praktyce aby ograniczyć negatywny wpływ czynnika ludzkiego na przebieg procesów stosuje się coraz doskonalsze metody organizacji pracy, systemy zabezpieczeń oraz urządzenia służące realizacji szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego.

Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod realizacji tych celów jest ograniczenie możliwości związanych z omijaniem lub pozycjonowaniem zabezpieczeń, dostępu do wydzielonych stref oraz identyfikacja personelu odpowiedzialnego za nadzór nad procesami produkcyjnymi oraz obsługą techniczną. Do realizacji tych celów wykorzystywanych jest szereg urządzeń bezpieczeństwa wyposażonych w technologię RFID.

Najważniejszą cechą urządzeń z RFID jest indywidualne, unikalne dopasowanie do siebie dwóch współpracujących ze sobą elementów co sprawia, że nie ma możliwości zainicjowania ich działania przy pomocy innych, zewnętrznych aktywatorów tak jak w przypadku konwencjonalnych urządzeń.

Fot. 2.

Nadajniki RFID są fabrycznie parowane ze współpracującym wyłącznikiem i tylko ten nadajnik jest w stanie odblokować urządzenie. Niektóre wersje wyłączników umożliwiają doprogramowywanie aktywatorów.

Nadajniki mogą mieć miliony kombinacji kodowania i dlatego zaliczane są do grupy urządzeń o wysokim stopniu kodowania wg ISO14119. Wyłączniki i rygle bezpieczeństwa wyposażone w technologię RFID pozwalają na konstruowanie systemów zabezpieczeń maszyn w najbardziej wymagających aplikacjach.

Firma INSTOM ma w swojej ofercie szereg produktów bezpieczeństwa opartych o technologię RFID.

Są to wyłączniki bezpieczeństwa RFID typu ST firmy PIZZATO, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zgodnie z wymogami norm EN ISO 13489-1 i IEC 62061. Urządzenia te spełniają kryteria wymagane dla kategorii 4, PL e 3 i SIL3 (fot. 1).

Wyłączniki serii ST można łączyć szeregowo dzięki czemu w optymalny sposób można zabezpieczyć do 32 drzwi i osłon, w klasie PL e i poziomie SIL3, bez konieczności stosowania sterowników safety o dużej liczbie wejść.

Rys. 1.

Każdy wyłącznik jest wyposażony w wyjście pomocnicze, które można podłączyć do sterownika PLC, dzięki czemu nawet przy połączeniu szeregowym można uzyskać informację, który z wyłączników w szeregu został aktywowany.

Wyłącznik ma zabudowane 4 diody LED sygnalizujące obecność zasilania, stan wejść i wyjść bezpieczeństwa oraz obecność nadajnika RFID co pozwala na szybką wizualną identyfikację stanu czujnika.

Fot. 3. Elektrorygiel typu NG

Produktami o porównywalnych własnościach z oferty firmy ReeR są wyłączniki typu Magnus RFID (fot. 2), dostępne w dwóch rozmiarach i kształtach obudowy (seria S oraz B). Wszystkie czujniki dostępne są w kilku wariantach wykonania wyjść (gniazdo lub różnej długości wyprowadzony przewód).

Z uwagi na wysoki stopień ochrony IP wyłączniki mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Oprócz podstawowego stopnia ochrony IP67 przeszły one również badania na stopień IP69K zgodnie z normą ISO 20653 (ciśnienie wody o temperaturze 80°C do 100 atmosfer).

Drugą grupą urządzeń często stosowanych do realizacji funkcji bezpieczeństwaelektrorygle RFID. Elektrorygle mechanicznie blokują możliwość otwarcia zabezpieczanych drzwi lub osłony oraz dzięki unikalności identyfikatorów RFID uniemożliwiają zasymulowanie ich zamknięcia za pomocą zewnętrznego aktywatora.

Firma INSTOM posiada w swojej ofercie elektrorygle firmy PIZZATO serii NS oraz NG. Elektrorygle typu NS t wykonane są z technopolimeru o stopniu ochrony IP67 lub IP69K i przeznaczone są do lżejszych lub średniociężkich aplikacji.

Elektrorygle typu NG, dedykowane do dużych obciążeń, składają się z metalowego korpusu, na którym mogą być zabudowane dodatkowe przyciski sterujące oraz umieszczonej na nim metalowej, przestawnej co 90° głowicy z otworem na trzpień ryglujący.

Aktywator z tagiem RFID jest zintegrowany w kluczu ryglującym. Oba ww. produkty charakteryzują się dużą siła trzymania - dla rygli serii NS wynosi ona 2100 N zaś dla serii NG jest to aż 7500N.

Fot. 4. Elektrorygiel typu NS

Ogromnym atutem obu serii produktów jest sposób ryglowania klucza / aktywatora (kształt otworu w korpusie oraz trzpienia aktywatora) pozwalający na bezproblemowe dopasowanie się obu elementów nawet w przypadkach niewielkiego przesunięcia się w trakcie eksploatacji zabezpieczanych elementów np. skrzydła bramy.

Zastosowanie elektrorygli w technologii RFID pozwala na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa SIL3 i PL e już przy wykorzystaniu tylko jednego czujnika, w przypadku standardowych rozwiązań konieczne jest stosowanie minimum dwóch różnych czujników bezpieczeństwa.

Metodą na ograniczenie dostępu do stref chronionych dla osób postronnych są również systemy wygrodzeń. INSTOM posiada w swojej ofercie handlowej systemy wygrodzeń firmy PROTEC oraz dedykowane do nich akcesoria firmy PIZZATO, tj. klamki bezpieczeństwa do drzwi i bram typu P-Kube w wykonaniu z elektroryglami RFID typu NS oraz NG.

Klamki P-Kube mają zabudowany mechanizm blokujący uniemożliwiający fizyczne zamknięcie drzwi lub osłony urządzenia podczas wykonywania prac w strefie chronionej nawet przez kilka osób lub ekip (rys. 1).

Każdy wchodzący do strefy niebezpiecznej zawiesza swoją kłódkę na blokadzie i do czasu usunięcia wszystkich kłódek czyli wyjścia wszystkich ze strefy niebezpiecznej nie ma możliwości zaryglowania osłony i uruchomienia maszyny.

Zaprezentowane powyżej przykładowe produkty stanowią jedynie część szerokiej oferty firmy INSTOM sp. z o.o., dotyczących bezpieczeństwa. Systemy budowane w oparciu o opisane grupy produktów mogą być dodatkowo rozbudowywane o urządzenia komputerowe np. sterowniki programowalne firmy ReeR, co w efekcie pozwala na tworzenie złożonych systemów bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INSTOM sp. z o.o. uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres: handlowy@instom.com.pl

INSTOM sp. z o.o.

Zobacz również