Lider w produkcji maszyn do pakowania, firma KHS, dostarcza klientom ergonomiczny interfejs z zenon Software Platform

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Twórcy nowoczesnych interfejsów HMI człowiek-maszyna stawiają na wydajną realizację procesów, atrakcyjną oprawę graficzną, łatwość użytkowania i pozytywne wrażenia w trakcie pracy. Aby w pełni zadowolić klientów, firma KHS, jeden ze światowych liderów w branży napełniania i pakowania, opracowała nowe rozwiązanie do obsługi i monitorowania linii produkcyjnych oraz maszyn w branży napojów, wykorzystując nowoczesne i funkcjonalne oprogramowanie zenon. Interfejs został doceniony przez klientów i otrzymał wiele nagród od niezależnych instytucji badawczych i przemysłowych.

Lider w produkcji maszyn do pakowania, firma KHS, dostarcza klientom ergonomiczny interfejs z zenon Software Platform

Firma KHS to międzynarodowe przedsiębiorstwo zatrudniające około 4400 pracowników na całym świecie. Prowadzi biura w ponad 60 krajach. Główny profil działalności obejmuje produkcję maszyn oraz urządzeń do napełniania i pakowania w przemyśle spożywczym i napojów.
Wytwarzanie, rozlewanie i pakowanie napojów to szereg bardzo złożonych procesów, dlatego też coraz większego znaczenia nabiera przyjazna dla użytkownika i intuicyjna obsługa służących do tego urządzeń. Aby zaprojektować te procesy tak prosto, jak to tylko możliwe, KHS wprowadziła jednolite, przejrzyste i ustandaryzowane rozwiązanie – interfejs ClearLine HMI, z wykorzystaniem oprogramowania zenon.

Rozwój zgodny z zasadą "Human-Centered Design"

Wraz z Instytutem Fraunhofera IAO, firma KHS opracowała koncepcję nowoczesnego interfejsu HMI, który spełnia potrzeby i wymagania osób o różnych kwalifikacjach. Celem było połączenie funkcjonalności i efektu estetycznego oraz zapewnienie pozytywnych doświadczeń użytkownikom podczas wykonywania ich codziennych obowiązków – poprzez prostą przyswajalność i wzrost wydajności.

 
Fot. 1. Aplikacja KHS Everywhere App by zenon umożliwia dostęp do aktualnych stanów urządzeń, alarmów lub komunikatów o stanie w dowolnym czasie i miejscu, na smartfonach albo tabletach PC

Aby to osiągnąć, partnerzy projektu zbadali różne grupy pracowników działających na linii produkcyjnej lub przy maszynie. Kolejnym zadaniem podczas opracowywania nowej koncepcji HMI była standaryzacja dla różnych typów maszyn, a tym samym dla całej linii produkcyjnej. Architektura informacji oraz mechanizmy nawigacji i orientacji zostały następnie zdefiniowane na podstawie indywidualnych testów użytkowników oraz w ścisłej współpracy z programistami KHS. Głównym celem było zaoferowanie klientom jednolitej i znormalizowanej platformy, pozwalającej na komfortową obsługę maszyn bez konieczności żmudnych i kosztownych szkoleń.

Projektowanie interfejsu Clearline HMI z zenon software platform

Oprócz stworzenia nowej koncepcji interfejsu ClearLine HMI, KHS i Instytut Fraunhofera zbadały również moc i zakres funkcji różnych rozwiązań HMI/SCADA dostępnych na rynku. Po dokładnej analizie firma KHS zdecydowała, że najlepszym oprogramowaniem do wdrożenia nowego interfejsu ClearLine HMI będzie zenon.

"Platforma programowa zenon oferuje dokładnie to, czego potrzebujemy dla naszych maszyn i linii produkcyjnych. Oprogramowanie zenon ma dobrze rozwinięte możliwości wyświetlania graficznego i liczne elementy HMI już zawarte w standardzie. Ponadto dostępne są inne kompleksowe funkcje, takie jak: zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu, administrowanie recepturami, a także zarządzanie protokołami i alarmami – wyjaśnia Karsten Vollmer, kierownik produktu w dziale zarządzania technologią w KHS GmbH. – Ponadto zenon oferuje możliwość rozbudowy, co ma dla nas ogromne znaczenie, również w perspektywie długoterminowej".

Przemyślany i uporządkowany projekt

Standardowy interfejs dla wszystkich maszyn firmy KHS składa się z paska tytułowego z informacjami o maszynie i użytkowniku, paska stanu, nawigacji, widoku głównego, menu i wyszczególnienia dostępnych funkcji.

Na pasku nawigacji przedstawione są urządzenia linii produkcyjnej – za pomocą symboli, które oznaczają takie funkcje, jak transport, czyszczenie, napełnianie, etykietowanie, rozdmuchiwanie, zgrzewanie itp.

 
Fot. 2. Dzięki aplikacji zenon zastosowanej na maszynach KHS osoby odpowiedzialne za produkcję i menedżerowie mogą zapewnić, że ich linie produkcyjne działają z optymalną wydajnością i efektywnością – nawet jeśli są oni poza domem

W widoku głównym wyświetlają się szczegółowe informacje i możliwości ustawień dla wybranej linii produkcyjnej, maszyny lub komponentów. W ramach widoku dostępne są różne elementy wyświetlające i zarządzające do sterowania i monitorowania. W przypadku niektórych zadań operatorzy otrzymują dodatkowe, szczegółowe instrukcje, służące jako wyjaśnienie i zalecana kolejność wykonywania czynności. Maszyna jest ostatecznie kontrolowana przez same jej funkcje, które są pokazane jako przyciski.

W menu głównym użytkownik może określić język, pomoc, login itp., a także wybrać między różnymi głównymi funkcjami, takimi jak produkcja, administracja typami lub uruchamianie. W tym miejscu można również zmienić ustawienia i dokonać zmian w interfejsie HMI.

Podobnie jak błędy również komunikaty z maszyn są wyświetlane bardzo wyraźnie na pasku stanu. Oprócz objaśnień i informacji na temat usuwania błędów lub usterek, kolorowe ramki zawierają wiadomości o priorytecie, z jakim komunikat ma być obsługiwany – np. niebieski oznacza "usterkę", żółty "ostrzeżenie", a biały "informację".

Kontrola dostępu oparta na rolach z identyfikacją rfid

Ważny element przemyślanej koncepcji użyteczności stanowi też kontrola dostępu. Firma KHS wykorzystuje do tego celu administrację użytkowników zintegrowaną z zenon. Zamiast tradycyjnej hierarchii osób pracujących z interfejsem zastosowano dostęp oparty na pełnionych rolach. W związku z tym operatorzy maszyn lub personel konserwacyjny uzyskują dokładnie takiego rodzaju funkcjonalność, przeglądy i ekrany, jakie są niezbędne do wykonywania ich zadań.

"Administracja użytkowników zintegrowana z zenon zapewnia nam dokładnie to, czego potrzebujemy, aby wdrożyć nasze standardy bezpieczeństwa: różne profile osób korzystających z interfejsu, z bardzo szczegółowymi możliwościami definiowania, kompleksowe śledzenie wszystkich działań poprzez ścieżkę audytu oraz zapisywanie i archiwizowanie plików dziennika" – wyjaśnia Karsten Vollmer.

Monitorowanie za pomocą smartfona

Aby umożliwić wyświetlanie danych z systemu HMI/SCADA bezpośrednio na smartfonie w czasie rzeczywistym, sięgnięto po aplikację Everywhere App by zenon. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą administracji użytkownika w zenonie. Pracownicy obsługujący urządzenia do napełniania i pakowania, a także kadra zarządzająca, mogą dzięki temu uzyskać kompleksowy przegląd linii produkcyjnej, jej poszczególnych maszyn i ich stanu. Wszyscy oni zobaczą na swoim smartfonie odpowiednie ikony maszyn. Informacje o typie maszyny, typie pracy i stanie pracy są dostępne na ekranie szczegółowym. Ponadto użytkownikom mogą się wyświetlać teksty komunikatów (alarmowych lub neutralnych), aktualny program (produkcja, konserwacja, czyszczenie itp.), rodzaje napojów i inne parametry.

"Mobilne urządzenia do monitorowania i pracy w środowisku przemysłowym oferują znaczny potencjał w zakresie zwiększenia przyjazności dla użytkownika, akceptacji, a ostatecznie również wydajności w interakcji człowiek-maszyna. Dzięki integracji aplikacji KHS Everywhere App firmy zenon możemy zaoferować naszym klientom odpowiednie informacje we właściwym czasie i miejscu" – dodaje Karsten Vollmer.

COPA-DATA Polska, na podstawie materiałów działu marketingu Ing. Punzenberger.

 

COPA-DATA Polska
www.copadata.com