AZM 300. Blokada elektromagnetyczna RFID z rozszerzoną funkcjonalnością

| Automaticon 2015 Artykuły

Niespełna dwa lata temu Grupa Schmersal zaprezentowała całkowicie nową koncepcję blokady elektromagnetycznej przedstawiając podstawowy model AZM 300. Teraz typoszereg został rozszerzony o wersje wyposażone w wyjście awaryjne lub alternatywnie zwolnienie awaryjne. Te dodatkowe funkcje bezpieczeństwa są przydatne np. przy zabezpieczaniu stref z możliwością wejścia użytkownika do środka.

AZM 300. Blokada elektromagnetyczna RFID z rozszerzoną funkcjonalnością

Fot. 1. AZM 300 z funkcją wyjścia awaryjnego

Wyjście awaryjne umożliwia ludziom nieumyślnie zamkniętym wewnątrz strefy niebezpiecznej (np. podczas czyszczenia lub obsługi serwisowej) jej szybkie i sprawne opuszczenie. Funkcja ta została zaimplementowana w postaci dobrze widocznej, czerwonej dźwigni, co ułatwia intuicyjne użycie nawet przez użytkowników niezaznajomionych z jej działaniem. Funkcja ryglowania może zostać w każdej chwili przywrócona przez obrócenie dźwigni do jej pierwotnej pozycji.

Zwolnienie awaryjne umożliwia z kolei otwarcie drzwi z zewnątrz w przypadku m.in. zaniku zasilania i jednoczesnego wystąpienia zagrożenia wewnątrz obszaru zabezpieczanego (np. pożar). W tym przypadku ze względu na ochronę przed manipulacją - zgodnie z normą - po użyciu należy przeprowadzić procedurę naprawczą w celu przywrócenia gotowości blokady do pracy. Inżynierowie projektujący nowe wersje znaleźli rozwiązanie gwarantujące spełnienie tego wymogu w nowych wersjach.

Wykorzystanie nowej funkcji nie spowodowało znaczącego wzrostu wymiarów w stosunku do standardowych blokad AZM 300 dzięki czemu te niezwykle kompaktowe urządzenia nadal mogą być z łatwością zintegrowane z konstrukcją maszyny nawet gdy ilość dostępnego miejsca jest bardzo mała.

Innowacyjna, opatentowana zasada działania wykorzystująca krzyżak i obrotowy wałek jest jedną z unikalnych cech AZM 300. Dzięki temu rozwiązaniu blokada może być używana jako end-stop, a zamknięta osłona jest w sposób ciągły przyciągana do maszyny, co z kolei zapobiega jej wibracjom i niepożądanemu hałasowi. Zintegrowany, regulowany zatrzask zapewnia, że osłona nie otworzy się samoistnie po odryglowaniu nawet przy silnych drganiach maszyny.

Kolejną zaletą AZM 300 jest jej wysoki poziom ochrony przed manipulacją. Dzięki zaawansowanej technologii RFID istnieje możliwość wyboru między wersjami uniwersalną, kodowaniem indywidualnym lub wielokrotnym.

Schmersal-Polska
www.schmersal.pl