Chwytaki i inne wyposażenie robotów przemysłowych

| Automaticon 2015 Artykuły

Firma SCHUNK, lider w zakresie produkcji komponentów do automatyzacji procesów produkcyjnych, oferuje szeroką paletę produktów przeznaczonych do wyposażenia robotów przemysłowych i laboratoryjnych, umożliwiających tworzenie aplikacji standardowych i polecanych pod rozwiązania specjalne.

Chwytaki i inne wyposażenie robotów przemysłowych

Złożoność procesów produkcyjnych, wysokie wymagania jakościowe oraz wysoka wydajność produkcji są obecnie głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się nowych trendów w obróbce mechanicznej i automatyzacji produkcji. Wzrost udziału robotów w procesach produkcyjnych połączony ze wzrostem komplikacji procesów technologicznych wykonywanych przez roboty wymusza rozwój oprzyrządowania, umożliwiający realizację postawionych zadań.

Akcesoria do robotów firmy SCHUNK to wyjątkowo szeroki zakres standardowych modułów mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych, łączących chwytaki z ramieniem robota. Oferta firmy SCHUNK obejmuje w tym zakresie: chwytaki pneumatyczne i serwoelektryczne, przepusty obrotowe, kompensatory błędu położenia, jednostki antykolizyjne, wrzeciona pneumatyczne i systemy wymiany narzędzi.

Chwytaki firmy SCHUNK od 30 lat wyznaczają standardy w zakresie automatyzacji produkcji, stanowiąc innowacyjne rozwiązanie najbardziej skomplikowanych wyzwań i zapewniając niezawodność systemów i aplikacji. W odpowiedzi na rosnące wymagania stawiane chwytakom odnośnie do precyzji chwytania oraz obciążeń, jakim są one poddawane, firma SCHUNK oferuje szeroki wachlarz solidnych i trwałych modułów chwytakowych, zapewniających najwyższą jakość produktu, precyzję i wszechstronność.

Optymalne funkcjonowanie robotów i chwytaków to między innymi systemy szybkiej wymiany narzędzi. Roboty w coraz większym zakresie uczestniczą w procesach montażu, obróbki i pomiarów oraz wykonują coraz więcej operacji w jednym gnieździe technologicznym, pociągających za sobą konieczność zmiany oprzyrządowania podczas procesu produkcyjnego. Firma SCHUNK posiada w swojej ofercie bardzo szeroki wachlarz standardowych i wyspecjalizowanych układów automatycznej i ręcznej wymiany narzędzi. Do podstawowych produktów w tym zakresie można zaliczyć:

  • Sprzęgi miniaturowe typu MWS 20 - o maksymalnym obciążeniu 0,5 kg i 0,5 Nm, mające do 6-ciu przepustów pneumatycznych i elektrycznych, znajdujące zastosowanie w aplikacjach laboratoryjnych i małego montażu.
  • Sprzęgi manualne typu HWS 040 - HWS 125 o udźwigu w zakresie 8÷54 kg i momentach 50÷320 Nm, zawierające do 6 przepustów pneumatycznych oraz do 26 pinowych przepustów elektrycznych o obciążalności 3 A / 50 V. Stosuje się je do szybkiego i prostego przezbrojenia robota podczas przerw technologicznych, związanych z przestawieniem linii produkcyjnej.
  • Złącza typu SWS, SWS-L oraz SWS-I - zawierające zintegrowane zawory pneumatyczne, przeznaczone do zastosowań przemysłowych, gdzie podczas procesów produkcyjnych konieczna jest automatyczna wymiana narzędzi i oprzyrządowania robota. Charakteryzują się one możliwością przenoszenia dużych obciążeń do 455 kg i 3800 Nm dla systemu SWS i do 1500 kg i 13 750 Nm dla systemów SWS-L. Złącza dzięki modułowej budowie posiadają szeroki zakres przepustów pneumatycznych, ciśnieniowych, próżniowych, prądowych o obciążalnościach do 30 A / 500 VAC, transmisji danych, modułów światłowodowych, przepustów sygnałów wizyjnych i rozwiązań specjalnych.

Równie ważne dla niezawodnej pracy robota są jednostki kompensacyjne, czujniki antykolizyjne i antyprzeciążeniowe oraz czujniki siły i momentu. Układy antykolizyjne są montowane na ostatniej osi robota i stanowią skuteczną ochronę przed uszkodzeniem zarówno dla robotów, jak i urządzeń manipulacyjnych. Czujnik w przypadku kolizji lub przeciążenia automatycznie uruchamia awaryjne wyłączenie systemu. OPR firmy SCHUNK posiada funkcję powrotu do położenia początkowego, co pozwala na bezzwłoczne wznowienie pracy po kolizji.

Czujnik siły i momentu pozwala natomiast z wysoką precyzją kontrolować moment i siłę, z jaką robot oddziałuje na produkt. Ma to ogromne znaczenie w czynnościach technologicznych takich jak montaż elementów, gradowanie, szlifowanie, polerowanie, zginanie czy skręcanie oraz umożliwia zastosowanie robotów w rozwijającej się zrobotyzowanej chirurgii, a także robotyce serwisowej, w której roboty współpracują bezpośrednio z ludźmi. FTNet firmy SCHUNK mierzy siłę i moment w sześciu osiach, dzięki prędkości wysyłania danych do 7000 Hz , czterem możliwym protokołom komunikacyjnym (Ethernet, EtherNet/IP, DeviceNet, CANbus), zdalnemu sterowaniu przez LAN i konfiguracji przez interfejs WWW, jest obecnie najbardziej wielofunkcyjnym czujnikiem siły i momentów dla automatyki przemysłowej.

Rozwój systemów automatyzacji, których zadaniem jest wzrost wydajności, niezawodności i żywotności urządzeń, powoduje wzrost wymagań odnośnie do podzespołów stosowanych do ich budowy. Firma SCHUNK, będąca liderem w zakresie produkcji komponentów do automatyzacji procesów produkcyjnych, oferuje szeroki asortyment akcesoriów do robotów, pozwalający na tworzenie wytrzymałych, pewnych i efektywnych rozwiązań dla każdego zadania w każdej branży.

SCHUNK Intec Sp. z o.o.
www.pl.schunk.com