ANDON System - zmniejsz koszty, zwiększ wydajność produkcji. Rozwiązania Lean Manufacturing w ofercie WERMA Signaltechnik

| Automaticon 2015 Artykuły

W każdym etapie procesu produkcyjnego - niezależnie od jego wielkości - istnieje ryzyko pojawienia się problemów, które spowodowane są awariami, wykorzystaniem wadliwych komponentów bądź ich brakiem. Jedną z metod szybkiego reagowania na takie sytuacje jest system ANDON, który pozwala na monitorowanie pracy operatorów poszczególnych linii produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za usuwanie niezgodności w całym procesie produkcyjnym.

ANDON System - zmniejsz koszty, zwiększ wydajność produkcji. Rozwiązania Lean Manufacturing w ofercie WERMA Signaltechnik

Koncepcja ANDON wywodzi się od japońskich producentów branży motoryzacyjnej i oznacza sygnał świetlny wzywający do pomocy. W nowoczesnych systemach zarządzania produkcją ANDON stał się podstawowym narzędziem kontroli procesów i przekazania - za pośrednictwem sygnałów świetlnych i dźwiękowych - informacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, że powstał problem i wymaga natychmiastowej reakcji.

GRUPA PRODUKTÓW ANDONCONTROL

Rys. 1. Terminal ANDONControl z kolumną sygnalizacyjną oraz modułem transmisji bezprzewodowej WIN

WERMA Signaltechnik, wychodząc naprzeciw założeniom systemu stworzyła gamę produktów ANDONControl, która obejmuje trzy rodzaje terminali przyciskowych oraz bogatą rodzinę kolumn sygnalizacyjnych wyposażonych w elementy świetlne i dźwiękowe. Każdy z terminali wyposażony jest w cztery przyciski, co pozwala na wygenerowanie do ośmiu różnych zdarzeń. Terminal rozróżnia pojedyncze naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go na dłużej.

Pracownik poprzez naciśnięcie przycisku na terminalu przyciskowym jest w stanie precyzyjnie i natychmiastowo poinformować, za pomocą dodatkowych sygnałów optycznych i akustycznych, jaki rodzaj zdarzenia nastąpił na jego stanowisku pracy. Przyciski używane do aktywacji poszczególnych stanów mogą być oznakowane zgodnie z wymaganiami użytkowników i umożliwiają optymalne przypisanie funkcji. Terminale przyciskowe wyposażone są w zasilacze, które umożliwiają łatwą i szybką instalacje bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów.

ANDONBOX

W sytuacjach, w których sygnalizator musi być umieszczony w pewnej odległości od terminalu przyciskowego, stosuje się rozwiązanie ANDONBox. W systemie tym terminal przyciskowy może być zamontowany na ścianie lub na obudowie maszyny, a kolumna sygnalizacyjna w dobrze widocznym miejscu np. wysoko pod sufitem. Obudowa terminalu spełnia surowe kryteria pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Kolory przycisków mogą być swobodnie ustalane za pomocą kolorowych kapturków, przewidziano też miejsce na opisy funkcji przycisków.

BEZPRZEWODOWY MONITORING STATUSU

Funkcjonalność systemu ANDONControl oraz ANDONBox można znacząco zwiększyć integrując go z systemem bezprzewodowego monitoringu statusu maszyn dostarczanego również przez firmę WERMA. System WIN (Wireless Information Network) drogą radiową zbiera informacje o bieżącym statusie kolumn sygnalizacyjnych i prezentuje te informacje w aplikacji na ekranie komputera PC.

Zdarzenia są przechowywane w bazie danych, dzięki czemu można generować raporty statystyczne prezentujące np. wydajność danej maszyny lub stanowiska pracy i czas trwania przerw spowodowanych awariami lub brakiem surowca. Dzięki tym danym mamy informacje pozwalające znaleźć źródła potencjalnych problemów i poprawić efektywność produkcji.

Nadajniki systemu WIN montuje się do kolumn systemu ANDON bez użycia narzędzi, nie wymagają dodatkowego zasilania ani kabli, więc wdrożenie aplikacji jest tanie i przebiega bardzo szybko. Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia intuicyjną obsługę i pomaga uzyskać klarowny obraz wszystkich zintegrowanych stanowisk pracy, dając tym samym właściwe narzędzie do analizy wydajności.

Najnowsza aktualizacja programu WIN daje też możliwość przysyłania do odpowiedniej osoby na komputer lub smartfona wiadomości e-mail ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniu. Począwszy od tego roku funkcjonalność systemu WIN została rozszerzona o możliwość bezprzewodowego sterowania np. można zasygnalizować że cała linia technologiczna zakończyła zadanie.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Rys. 2. Terminal ANDONBox z wyniesioną kolumną sygnalizacyjną

Doskonałym przykładem aplikacji systemu WIN i ANDONControl są magazyny spedycyjne firmy Amazon, gdzie procesy pakowania i konfekcjonowania są w dużej mierze wykonywane ręcznie. Dzięki temu skrócono czas reakcji i uzyskano większą wydajność procesów, przy jednoczesnym określeniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności wśród pracowników produkcyjnych.

Istnieją też aplikacje w których system WIN ANDON jest wykorzystany do przywoływania pracowników odpowiednich działów na stanowisko montażowe w zależności od rodzaju i rangi problemu. Każdy kolor kolumny sygnalizacyjnej jest przypisany do odpowiedniego działu, a monitor informacyjny w dziale podaje informację które stanowisko wymaga interwencji.

Aplikacje technologii ANDON nie kończą się jedynie na przemysłowych obszarach produkcyjnych. Potencjalne miejsca zastosowań to także np.: biura typu open-office oraz call center, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą stanowisk pracy, które należy nadzorować i również szybko reagować na pojawiające się na tych stanowiskach problemy.

PODSUMOWANIE

Celem koncepcji odchudzonej produkcji (Lean Manufacturing) jest optymalne koordynowanie działań. Stosowanie produktów systemu ANDON, szczególnie w połączeniu z technologią WIN, nie tylko poprawia efektywność procesów produkcyjnych, ale również zdecydowanie przyczynia się do efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów produkcyjnych. WERMA Signaltechnik z produktami serii ANDONControl idealnie wpisuje się w założenia nowoczesnych koncepcji metod produkcyjnych.

Zapraszamy na targi Automaticon w Warszawie w dniach 17-20 marca na stoisko nr N-2/P-3, gdzie zaprezentujemy opisywane rozwiązania oraz inne urządzenia z zakresu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Przedstawicielstwo firmy WERMA na terenie Polski:

INS-TOM Sp. z o.o.
www.instom.com.pl