Kistler maXYmos - monitorowanie sił i momentów obrotowych w funkcji przemieszczenia lub czasu

| Automaticon 2015 Artykuły

Systematycznie zwiększający się nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność komponentów wymusza stosowanie na coraz szerszą skalę systemów pomiarowych analizujących siłę czy moment obrotowy w funkcji przemieszczenia, szczególnie w aplikacjach łączenia elementów oraz testowania wyrobów. Na przykład pomiar sił w procesie wciskania łożysk stanowi często jedyną nieniszczącą metodę kontroli jakości.

Kistler maXYmos - monitorowanie sił i momentów obrotowych w funkcji przemieszczenia lub czasu

Szwajcarska firma Kistler należy do grona światowych liderów w produkcji piezoelektrycznych czujników siły, momentu obrotowego a także ciśnienia i przyspieszenia. Poza samymi czujnikami Kistler oferuje również systemy do analizy mierzonych wielkości (siły, momentu obrotowego) względem przemieszczenia lub czasu.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych urządzenia Kistlera cieszą się zasłużoną renomą. Do głównych zalet, poza dużymi możliwościami pomiarowymi, można zaliczyć intuicyjną obsługę, możliwość łatwej archiwizacji danych procesowych oraz wysoką niezawodność.

URZĄDZENIA MAXYMOS

Najnowszą rodzinę urządzeń monitorujących siłę (moment obrotowy) w funkcji przemieszczenia stanowi seria maXYmos dostępna w trzech wersjach: do standardowych aplikacji model maXYmos BL (Basic Level), model do aplikacji zaawansowanych i wielokanałowych - maXYmos TL (Top Level) oraz maXYmos NC - model TL przystosowany do sterowania serwonapędem w systemach łączenia opartych na prasach elektromechaniczne. Wszystkie trzy urządzenia mają bardzo podobny, przyjazny interfejs użytkownika, który dostępny jest między innymi w polskiej wersji językowej.

maXYmos BL oferowany jest w dwóch wersjach: do zastosowania z czujnikiem piezoelektrycznym lub tensometrycznym (model ten ma dodatkowo wejście napięciowe ±10 V). W przypadku obu wersji pomiar drogi realizowany może być czujnikiem potencjometrycznym lub czujnikiem z wyjściem ±10 V. Dzięki ograniczeniu liczby wejść do niezbędnego minimum udało się uzyskać bardzo korzystny stosunek ceny do możliwości pomiarowych.

Urządzenie wyposażone w 3,5-calowy wyświetlacz dotykowy pozwala na analizę krzywych pomiarowych, złożonych z maksymalnie 8000 punktów, z wykorzystaniem różnych obiektów ewaluacyjnych: UNIBOX (prostokąt ze zdefiniowanymi bokami wejścia oraz wyjścia), linia pozioma oraz pionowa, obwiednia (obiekt śledzący kształt krzywej) oraz obiekt typu no-pass (linia, która nie może być przekroczona).

W każdym z 16 programów użyć można do 4 obiektów ewaluacyjnych. Opcjonalnie dostępna jest funkcja sekwensera, dzięki której w prostych aplikacjach nie jest konieczne stosowanie sterownika PLC. maXYmos BL oferowany jest także w zestawie z czujnikami siły i drogi oraz elementami mocującymi, umożliwiając łatwe i szybkie dozbrojenie prasy ręcznej w system pomiaru siły w funkcji przemieszczenia.

maXYmos TL spełnia wymagania nawet najbardziej zaawansowanych aplikacji. Model ten wyposażony jest w liczne wejścia pomiarowe - pomiaru siły można dokonywać czujnikami piezoelektrycznymi, tensometrycznymi oraz czujnikami z wyjściem analogowym ±10 V, natomiast pomiaru drogi czujnikami potencjometrycznymi, z wyjściem napięciowym ±10 V, inkrementalnym, SSI (enkodery absolutne) oraz LVDT.

Dzięki obsłudze niemal dowolnych czujników urządzenie charakteryzuje się wysoką uniwersalnością, co jest szczególnie istotne dla klientów ceniących sobie unifikację stosowanych podzespołów. System pomiarowy maXYmos TL składa się z dwóch modułów: pomiarowego oraz wyświetlacza o przekątnej ekranu 10,4 cala. Do monitorowania procesu wystarczy wprawdzie sam moduł pomiarowy, który można skonfigurować za pomocą komputera PC, ale pełną funkcjonalność gwarantuje dopiero kompletny system zapewniający bieżącą wizualizację procesu.

Dzięki przemyślanej konstrukcji możliwa jest integracja obu modułów w jedno zwarte urządzenie, ale w pewnych aplikacjach, na przykład przy kilku kanałach pomiarowych lub przy niekorzystnych warunkach otoczenia, wskazane może być oddzielenie wyświetlacza od jednostki pomiarowej i umieszczenie ich odpowiednio: w bezpośrednim sąsiedztwie procesu oraz w szafie sterowniczej, gdzie będzie dobrze zabezpieczona przed wpływem czynników zewnętrznych.

Możliwości pomiarowe modelu TL są znacznie większe niż jego "mniejszego brata": może on przechowywać ustawienia 128 programów pomiarowych oraz obsługiwać do 10 obiektów ewaluacyjnych na program. Wzrosła także ilość dostępnych typów okien ewaluacyjnych - dodatkowo dostępne są między innymi: gradient, obiekt kalkulacyjny obliczający między innymi wzajemne położenie różnych punktów charakterystycznych krzywej czy obiekt wykrywający nagłą zmianę przebiegu charakterystyki np. w wyniku uszkodzenia narzędzia.

Moduły pomiarowe można łączyć ze sobą kaskadowo, zwiększając tym samym do ośmiu maksymalną liczbę kanałów, przy czym zmiana ustawień i wizualizacja jest możliwa z poziomu jednego wyświetlacza. Urządzenia maXYmos umożliwiają archiwizację danych pomiarowych na komputerze zewnętrznym poprzez Ethernet (jedyne rozwiązanie w modelu BL) lub na pamięci USB.

SYSTEM MONTAŻU NC - SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE

System montażu NC stanowi kompletne rozwiązanie do operacji łączenia elementów (np. wciskania łożysk). Jest on złożony z siłownika elektromechanicznego ze zintegrowanymi czujnikami siły i przemieszczenia, sterownika serwonapędu oraz jednostki sterującej prasą i przetwarzającej siłę względem przemieszczenia. Jednostka sterująco-pomiarowa maXYmos NC została względem maXYmos TL wzbogacona o funkcje sterowania ruchem siłownika elektromechanicznego.

System montażu NC występuje w wersjach o nominalnych zakresach sił od 1,5 kN z minimalnym podzakresem 50 N do 600 kN. Urządzenia charakteryzują się zwartą konstrukcją, wysoką prędkością liniową wynoszącą do 400 mm/s oraz powtarzalnością pozycjonowania wyższą niż 0,01 mm. Dodatkowo długa żywotność, bo przekraczająca przy nominalnym obciążeniu 10 mln cykli oraz bardzo niskie koszty eksploatacyjne (małe zużycie energii, obsługa serwisowa sprowadza się praktycznie do nasmarowania urządzenia raz na rok lub milion cykli) czynią to urządzenie ciekawym i alternatywnym rozwiązaniem do pras montażowych opartych na hydraulice czy pneumatyce.

Systemy monitorowania sił zapewniają wykrywanie potencjalnych problemów w trakcie samej produkcji, redukując tym samym niepotrzebne koszty. Dzięki kontrolowaniu sił w funkcji przemieszczenia możliwe jest sprostanie wysokim wymaganiom jakościowym stawianym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy elektronicznym.

Kistler Eastern Europe s.r.o.
www.kistler.com