Połączenie zasilacza z elektronicznym wyłącznikiem zabezpieczającym zwiększą niezawodność każdej instalacji

| Automaticon 2016 Artykuły

Zestawienie zasilacza z rodziny Trio Power oraz wielokanałowego, elektronicznego wyłącznika zabezpieczającego CBM to specjalne sprawdzone rozwiązanie, które zapewni ciągłe zasilanie napięciem 24 VDC. Błędy, takie jak przeciążenie lub zwarcie, nie spowodują już zatrzymania całej maszyny, ale będą selektywnie wyłączane, tak aby pozostałe odbiory mogły pracować bez żadnej przerwy w zasilaniu.

Połączenie zasilacza z elektronicznym wyłącznikiem zabezpieczającym zwiększą niezawodność każdej instalacji

Fot. 1. Zasilacze Trio Power II to dobry wybór w przypadku wysokich wymagań, jakie stawiają obciążenia mechaniczne

Nowa generacja zasilaczy Trio Power II została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w maszynach. Mała, zwarta konstrukcja i wszystkie funkcje zostały dostosowane do rygorystycznych wymogów obowiązujących w tej branży, np. trójfazowy zasilacz 20 A to tylko 68 mm szerokości.

W wielu maszynach wymaga się, aby wszystkie odbiory były niezawodnie zasilane stabilnym napięciem DC, również w trudnych warunkach otoczenia np. w robotach, gdzie ze względu na części ruchome mogą wystąpić wysokie obciążenia mechaniczne. Dlatego solidna konstrukcja zasilaczy gwarantuje wysoką odporność na wstrząsy, wibracje a przede wszystkim wytrzymałość elektryczną a wartości MTBF wynoszą ponad milion godzin.

Dodatkowo druga generacja Trio Power ma dynamiczną rezerwę mocy, która jest w stanie dostarczyć przez 5 sekund 150% wartości prądu znamionowego. Umożliwia to uruchamianie urządzeń o wysokim prądzie rozruchowym bez ryzyka wystąpienia zaniku napięcia, dla przykładu zasilacz 20 A dostarczy 30 A przez 5 sekund.

Oferta zasilaczy obejmuje cztery jednofazowe oraz trzy trójfazowe zasilacze o prądzie wyjściowym od 3 do 20A. Wszystkie mają zaciski typu push-in umożliwiające przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi, efektem czego jest skrócenie czasu instalacji. Szeroki zakres napięcia wejściowego dla sieci AC i DC, możliwość pracy w temperaturze od -25 do +70°C oraz szeroki pakiet certyfikatów umożliwiają zastosowanie na całym świecie.

Ponadto spadki napięcia mogą być kompensowane dzięki regulowanemu napięciu wyjściowego (24-28 VDC), a funkcja aktywnego monitorowania jest realizowana poprzez diodę DC OK i wyjście przekaźnikowe.

OCHRONA SELEKTYWNA

Fot. 2. Elektroniczny wyłącznik CBM wyzwala komunikat zbiorczy, gdy pobór prądu w dowolnym kanale przekracza 80% ustawionego prądu, co może wskazywać na awarię odbiornika

W przypadku wielu zastosowań w budowie maszyn i urządzeń selektywna ochrona obwodów poszczególnych odbiorników ma sens. Nowe wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczeniowe urządzeń o takim samym wyglądzie jak Trio Power chronią obwody prądowe przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym. Dostępne dwa cztero- i ośmiokanałowe urządzenia są wyposażone w złącza push-in tak samo jak siedem nowych zasilaczy, dzięki czemu daje się je szybko zainstalować bez użycia narzędzi.

Prądy znamionowe poszczególnych kanałów można indywidualnie ustawiać w zakresie od 0,5 A do 10 A. Kanały mają elektroniczną blokadę, która zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionych wartości.

Poza tym, dzięki zintegrowanemu asystentowi prądu znamionowego, można podczas uruchamiania ustawić wartości prądu znamionowego kanałów zabezpieczających wg aktualnych parametrów obwodu.

Bywa to potrzebne w przypadku, gdy w wyniku zastosowania innych komponentów, niż zaplanowano, rzeczywiste robocze prądy odbiegają od wartości wyliczonych wcześniej. Asystent prądu znamionowego umożliwia w krótkim czasie odpowiednie ustawienie dopasowanego prądu znamionowego zabezpieczenia.

Przemysł motoryzacyjny wzorem do naśladowania przy odprowadzenia ciepła

Fot. 3. Zdjęcie termowizyjne pokazuje, jak wydajnie usuwane jest ciepło z hotspotów w Trio Power bez wewnętrznego radiatora

W przemyśle motoryzacyjnym do odprowadzania nadmiaru ciepła z diod wysokiej mocy stosowanych w technice oświetleniowej używa się płytki drukowanej. W oparciu o nią Phoenix Contact zaprojektował nową generację zasilaczy Trio Power.

Przy odprowadzaniu ciepła zwrócono szczególną uwagę na silnie obciążone strefy hotspot. Jednostronne uzbrajanie płytki drukowanej umożliwia dodatkowo wysoki stopień zautomatyzowania w produkcji seryjnej. Półprzewodniki wysokiej mocy to komponenty SMD a kondensatory elektrolityczne i inne wrażliwe na ciepło elementy montażowe umieszcza się w strefach, gdzie nie panują krytyczne temperatury.

W strefach hotspot ciepło jest odprowadzane przez płytkę drukowaną oraz szybko, równomiernie i wydajnie oddawane na powierzchnię obudowy ze zintegrowanym radiatorem.

Wyłączniki zabezpieczające wyposażono w elektroniczny ogranicznik prądu ustawiony maksymalnie na 1,5-krotność prądu znamionowego. Pozwala to na zastosowanie zasilacza, którego moc jest lepiej wykorzystywana przez układ.

Dzięki temu odpada zaplanowanie przewymiarowanego i często większego konstrukcyjnie zasilacza.

Na każdym kanale można podłączyć odbiorniki z pojemnością aż do 75 000 µF, dzięki którym można uruchomić również obciążenia przy wyższych prądach rozruchowych.

Funkcja rozpoznawania zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego napięcia sprawdza, czy napięcie zasilania mieści się w przedziale między 18 a 30 VDC. Gdy napięcie zasilania jest poza tym przedziałem, wyłączane są wszystkie podłączone odbiorniki, aby w wyniku pojedynczych i przypadkowych wyłączeń uniknąć ryzykownych stanów w instalacji.

Phoenix Contact
www.phoenixcontact.pl