.steute - nowe urządzenia radiowe na 2016 rok

| Automaticon 2016 Artykuły

Jak co roku tuż przed targami Automaticon prezentujemy czytelnikom informacje na temat wchodzących na rynek produktów i technologii. Tym razem skupiamy się na nowych urządzeniach w technologii radiowej sWave.

.steute - nowe urządzenia radiowe na 2016 rok

Ostatnie dwa lata firma steute poświęciła na intensywne prace nad urządzeniami bezprzewodowymi. Z jednej strony miało to na celu dalszy rozwój i doskonalenie istniejących produktów, a z drugiej umożliwienie ich łatwej integracji w korporacyjnych systemach informatycznych, wspomagających służby utrzymania ruchu i procesy zarządzania produkcją, zgodnie z koncepcją "Przemysł 4.0". Zaowocowało to m.in. wprowadzeniem do oferty komponentów platformy sieciowej sWave.NET.

PLATFORMA sWAVE.NET: INTEGRACJA RADIOWEJ APARATURY ŁĄCZENIOWEJ ZE STRUKTURAMI IT PRZEDSIĘBIORSTWA

Fot. 1. Punkt dostępowy sieci sWave.NET

Platforma sieciowa sWave.NET pozwala na prowadzenie komunikacji pomiędzy radiowymi łącznikami i czujnikami sWave firmy steute a punktami dostępowymi (fot. 1), pracującymi na zasadzie zbliżonej do routerów. Odbierają one sygnały pochodzące z aparatury łączeniowej i przesyłają je, za pośrednictwem sieci Ethernet lub Wi-Fi, do jednego lub kilku serwerów aplikacji, obsługujących dostarczaną przez steute bazę danych.

Zbierane są w niej informacje spływające z terenu, zanim zostaną przesłane dalej, do platformy informatycznej użytkownika (ERP, PDA, CMS, IMS...), a jeśli to potrzebne, także poprzez serwisy webowe do rozległych systemów IT.

sWave.NET wykorzystuje wyjątkowo stabilny i energooszczędny protokół radiowy pracujący w ogólnodostępnym paśmie 868/915 MHz. Protokół ten pozwala na pewne przesyłanie sygnałów. Sieć sWave.NET może być konfigurowana za pośrednictwem serwera web, a bazy danych adaptowane do potrzeb klienta.

RADIOWE ŁĄCZNIKI POZYCYJNE I CZUJNIKI INDUKCYJNE DO STREF EX

Fot. 2. Radiowe czujniki indukcyjne do stref Ex

Oferta steute została rozszerzona o łączniki i czujniki radiowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex 1 i 2 oraz Ex 21 i 22).

Bezprzewodowy łącznik pozycyjny Ex RF 96, charakteryzujący się smukłą, prostokątną obudową, może być wykorzystywany m.in. do monitorowania pozycji narzędzi czy obrabianych detali znajdujących się w strefie zagrożonej wybuchem, wysyłając sygnały radiowe do odbiornika.

Bezprzewodowe czujniki indukcyjne serii Ex RF IS (fot. 2) mają formę cylindryczną i dostępne są w średnicach M12, M18 i M30. W kombinacji z uniwersalnym nadajnikiem radiowym Ex RF 96 ST umożliwiają transmisję bezprzewodową sygnałów sterujących, a sam nadajnik zapewnia im także energię niezbędną do działania.

Oba typoszeregi urządzeń korzystają z baterii o dużej żywotności (która może być wymieniana w strefie Ex). Dzięki temu okablowanie staje się całkowicie zbędne, a same urządzenia mogą być z łatwością zamontowane na ruchomych lub trudnodostępnych elementach maszyn czy ciągów produkcyjnych. Zasięg transmisji radiowej to odpowiednio: do 450 m w terenie otwartym i do 40 metrów w warunkach typowych dla hali produkcyjnej.

KOMPAKTOWE ŁĄCZNIKI RADIOWE SERII RF 13

Łączniki radiowe serii RF 13 (fot. 3) charakteryzują się kompaktowymi wymiarami (49×40×21 mm), są więc najmniejszymi tego typu urządzeniami oferowanymi obecnie na rynku. Charakterystyka łączeń nie odbiega od tej typowej dla standardowych mikrołączników.

Urządzenia serii RF 13 są wyposażone w miniaturowy generator energii, który przetwarza energię kinetyczną, wytwarzaną podczas aktywacji napędu, w energię elektryczną, potrzebną do transmisji radiowej. Oznacza to, że są całkowicie samowystarczalne energetycznie i dzięki temu nie potrzebują do pracy baterii. Łączniki te są kompatybilne ze wszystkimi aktywatorami dostępnymi w ofercie steute, a miniaturowa obudowa ułatwia montaż urządzeń w miejscach trudnodostępnych.

NOWY ODBIORNIK RADIOWY RF RX SW868/915

Firma steute zaprezentowała nową generację odbiorników radiowych serii RF Rx SW868/915 (fot. 4), o szerokości 22,5 mm. Inżynierowie opracowali nową koncepcję obudowy, w której można zintegrować elektronikę z jednym, dwoma lub czterema wyjściami przekaźnikowymi.

Fot. 3. Miniaturowy radiowy łącznik pozycyjny RF 13

Fot. 4. Kompaktowy odbiornik radiowy RF Rx SW868/915

Fot. 5. 4-kanałowy nadajnik radiowy RF I/O

Odbiorniki te mogą być obsługiwane bardzo wygodnie od frontu, a nie (jak w poprzednich wersjach) od dołu, kiedy to dostęp do zacisków kablowych i przycisków programowania był nieco utrudniony. Spełnione zostały trzy podstawowe wymagania użytkowników dotyczące komponentów montowanych w szafach sterowniczych: szybka instalacja, łatwa obsługa oraz niewielkie wymiary.

BEZPRZEWODOWE NADAJNIKI UNIWERSALNE RF I/O

Jednym z najnowszych produktów radiowych firmy steute jest 4-kanałowy nadajnik RF I/O, umożliwiający zintegrowanie m.in. istniejących, standardowych łączników pozycyjnych z systemami radiowymi. Można do niego podłączyć do czterech łączników lub czujników indukcyjnych. Zasilanie zapewniane jest przez zintegrowaną baterię lub doprowadzane z zewnątrz przez gniazdo 24 VDC.

Ten system radiowy jest szczególnie przydatny do przesyłania sygnałów sterujących z ruchomych elementów maszyn i urządzeń, bez konieczności stosowania podatnych na uszkodzenia linii kablowych. Poprawia to zdecydowanie dyspozycyjność maszyn i ciągów produkcyjnych, a także upraszcza ich konstrukcję.

Adam Więch
.steute Polska

www.steute.pl