Szybsze połączenie

| Automaticon 2017 Artykuły

Większość metod podłączania przewodów do złączy przemysłowych wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, co z punktu widzenia użytkownika jest niewygodne i zazwyczaj kosztowne. Firma ILME, włoski producent złączy przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziła technologię okablowania złączy przemysłowych, która jest szybka w zastosowaniu, praktycznie nie wymaga użycia narzędzi, a do tego zapewnia wysoką jakość tworzonych połączeń.

Szybsze połączenie

Złącza przemysłowe są od dziesięcioleci standardem w budowie maszyn i urządzeń. Świadomi jakości, pewności połączeń i ceny użytkownicy wymuszają na producentach zmiany kierunku w rozwoju produktów i zaoferowania bardziej oszczędnych czasowo i pewniejszych rozwiązań. Ma to również istotne znaczenie w dobie Przemysłu 4.0.

W POSZUKIWANIU OPTYMALNEJ TECHNIKI POŁĄCZENIOWEJ

Zakres stosowanych dzisiaj rozwiązań połączeniowych jest bardzo szeroki, jednak nasuwa się pytanie o to, które z nich jest najbardziej optymalne. Powszechnie stosowane złącza śrubowe (w tym współosiowe) są coraz częściej krytykowane. Przyczyn jest kilka: nie są one odporne na wibracje, muszą podlegać przeglądom i konserwacji, ponieważ wahania temperatury otoczenia mogą negatywnie wpływać na jakość mocowania przewodów. Także konieczność użycia specjalnych narzędzi przemawia przeciwko ich stosowaniu. Dodatkowo połączenia współosiowe są bardzo drogie.

Wydawać by się mogło, że idealnym rozwiązaniem jest technika zaciskowa. Tego typu złącza wyprodukowane zgodnie z normami IEC lub MIL nie pozostawiają właściwie żadnych niespełnionych oczekiwań: połączenie jest gazoszczelne, odporne na wibracje oraz działanie sił zewnętrznych. Wadą jest jednak konieczność używania do montażu przewodów specjalistycznych i często bardzo drogich, polecanych przez producenta narzędzi. Problemem są więc dodatkowe koszta oraz utrudniony serwis. Nie bez wad jest również system połączeń sprężynowo-klatkowych czy nożowych.

SQUICH - TECHNIKA SZYBKIEGO PODŁĄCZANIA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

System Squich bazujący na technice sprężynowo klatkowej został wymyślony blisko dekadę temu przez firmę ILME. System nie wymaga otwierania "klatki" za pomocą śrubokręta - ta ostatnia jest zawsze otwarta. Użytkownik decyduje o tym, czy na przewodach mają być zaciśnięte tuleje, czy nie.

Montaż przewodu polega na naciśnięciu pomarańczowego elementu ryglującego. Połączenie jest pewne, szybkie i w 100% odwracalne. Element ryglujący wykonany z samosmarującego się tworzywa nie wymaga dodatkowej konserwacji. W porównaniu do zwykłych podłączeń przykręcanych, czas tworzenia okablowania jest skrócony o 50%. Dodatkowo istnieje prosta metoda sprawdzenia, które kontakty są podłączone. Wkłady mają również punkty pomiarowe, co daje użytkownikowi dodatkowe korzyści. Dzięki temu system Squich spotkał się z pozytywnym odbiorem nie tylko wśród użytkowników, ale też przez konkurencję.

NOWOŚCI W OFERCIE

Technologia Squich jest cały czas rozwijana i obejmuje coraz szerszy zakres produktów - od standardowych złączy sygnałowych rozpoczynając, a na złączach wysokonapięciowych kończąc. Rodzina Squich obejmuje obecnie wkłady 10- oraz 16-stykowe w rozmiarze A oraz cały zakres wkładów w rozmiarze B, tj. 6/10/16 oraz 24-biegunowych w wersji srebrzonej i złoconej. Tam, gdzie wymagane jest bezpieczne rozłączenie urządzenia, firma ILME oferuje wkłady Squich z automatycznym mostkiem zwarciowym. Najnowszą serię produktów stanowią wkłady CDSH, w których na standardowej powierzchni zwiększono liczbę styków o 80%.

Conprod Maciej Błach
www.conprod.pl