Asix.Evo - SCADA gotowa na Przemysł 4.0. Jedna platforma - wiele rozwiązań

| Automaticon 2019 PLC, HMI, Oprogramowanie

Oprogramowanie Asix. Evo, którego nowa, 10. wersja wprowadzana jest właśnie na rynek, to kompleksowa i jednocześnie elastyczna w zastosowaniach platforma programowa dla przemysłu. Jest ona rozwijana przez gliwicką firmę ASKOM już od 25 lat, zapewniając funkcjonalność znacznie wykraczającą poza SCADA/HMI. Asix.Evo stanowi bazę dla rozwiązań dedykowanych - związanych z zarządzaniem efektywnością maszyn i linii produkcyjnych, zarządzaniem energią czy nadzorem inteligentnych budynków. W artykule przedstawiamy dwa z nich - Asix Energy oraz Asix OEE.

Asix.Evo - SCADA gotowa na Przemysł 4.0. Jedna platforma - wiele rozwiązań

Podstawowe zastosowania Asix to oczywiście aplikacje SCADA - dla stacji operatorskich do bezpośredniego nadzoru i sterowania procesami, a także HMI - przeznaczone dla paneli operatorskich. Asix jest również wspomnianą platformą programową do projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, a także maszyn i urządzeń.

Ma on następujące cechy i funkcje:

  • Przyjazny i elastyczny interfejs - rodzaj wyświetlanych informacji dostosowany jest do poziomu prezentacji danych (inne dla operatorów, inne dla menedżerów);
  • Wydajna archiwizacja danych oraz ich raportowanie, a także recepturowanie i archiwizacja zdarzeniowa;
  • Monitorowanie i śledzenie produkcji, zarządzanie alarmami i zdalne powiadamianie;
  • Otwartość systemu - możliwa jest komunikacja z większością dostępnych urządzeń pomiarowych poprzez już ponad 120 protokołów komunikacyjnych; zapewnia to łatwą integrację z systemami klasy ERP i MES;
  • Skalowalność - system można rozbudowywać do praktycznie nieograniczonych rozmiarów, można rozszerzać o dodatkowe moduły i funkcje;
  • Dostępność - możliwy jest dostęp z poziomu standardowych komputerów oraz urządzeń mobilnych poprzez sieci Ethernet/Internet/Intranet, VPN oraz sieci komórkowe;
  • Niezawodność - możliwe jest tworzenie redundantnych konfiguracji systemu i zbierania danych.

Dzięki wspieranej technologii wirtualizacji służby IT w pełni panują nad kontrolą dostępu do oprogramowania, nad wgrywaniem aktualizacji i testowaniem zmian. Do tego dochodzi walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień. Asix jest też gotowy na wyzwania Przemysłu 4.0.

Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wsparcie dla standardów komunikacyjnych OPC UA, REST i MQTT. Funkcjonalności dopełniają możliwości chmurowe oraz dostęp do informacji z urządzeń mobilnych.

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ Z ASIX ENERGY

Energia potrzebna do wytworzenia produktu jest jednym z kluczowych czynników cenotwórczych, a jej minimalizacja w znaczący sposób wpływa na rentowność firmy. Żeby jednak myśleć o optymalizacji zużycia oraz obniżeniu kosztów mediów, nie wystarczy jedynie mierzyć ilości zużywanej energii - trzeba również dysponować odpowiednim systemem akwizycji i przetwarzania danych. Asix Energy, który bazuje na platformie Asix.Evo, zapewnia funkcje przeznaczone do tego typu zadań.

System umożliwia kontrolę zużycia dowolnych mediów, w tym: energii elektrycznej, gazu ziemnego/koksowniczego, sprężonego powietrza (wysokiego i niskiego ciśnienia oraz próżni) i gazów technicznych (wodór, tlen, azot, argon, itd.). Dodatkowo kontrolowane mogą być: zużywane ciepło, woda socjalna, przemysłowa i ścieki, wentylacja, klimatyzacja i woda lodowa.

Oprogramowanie Asix Energy pozwala na monitorowanie poborów energii przez maszyny, ciągi technologiczne, wydziały, przez całe zakłady czy ich grupy pod kątem efektywności z wyliczeniem on-line współczynników EnPI (Energy Performance Indicators). Umożliwia ono też tworzenie "wirtualnych" liczników energii, czyli wartości wyliczanych według formuł matematycznych, uśrednianie wskazań liczników fizycznych czy obliczanie różnic.

Wszystkie dane są w przystępny sposób prezentowane na ekranach synoptycznych bądź na pulpitach operatorskich i menedżerskich. Dostępna jest szeroka gama obiektów graficznych, takich jak liczby, słupki, wskaźniki obrotowe, wykresy (w tym wykres strażnika mocy), które umożliwiają dobranie sposobu prezentacji do rodzaju informacji i odbiorcy.

Wspierane są też technologie GIS, zaś dane historyczne przedstawiane są w postaci intuicyjnie obsługiwanych trendów oraz raportów. Rozbudowany system alarmowania powiadamia o wszelkiego rodzaju zdarzeniach czy przekroczeniach zadanych parametrów, przy czym może odbywać się to zdalnie za pomocą e-maili oraz SMS-ów.

Ważną cechą oprogramowania jest możliwość wyboru najbardziej korzystnej taryfy (lub cennika) na podstawie analizy kosztów zużycia energii w zakładzie lub w całej grupie. System działa też jako strażnik mocy umownej (energii elektrycznej, gazu), dzięki czemu unika się zbędnych przekroczeń, a co za tym idzie - kar za ponadnormatywny pobór energii.

Może się to odbywać poprzez powiadamianie z wyprzedzeniem operatorów o spodziewanym przekroczeniu mocy. Do dodatkowych cech oprogramowania należy możliwość analizy działania kompensacji mocy biernej w zakładzie.

Asix OEE - MODUŁ MES

Drugim z przykładowych modułów dostępnych w ramach platformy SCADA Asix.Evo jest Asix OEE, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie monitorowania i zarządzania efektywnością linii produkcyjnych.

Zadaniem systemów zarządzania produkcją (MES) jest m.in. zapewnianie służbom odpowiedzialnym za zarządzanie operacyjne produkcją oraz utrzymanie ruchu aktualnych, wiarygodnych informacji o stopniu wykorzystania maszyn oraz przyczynach przestojów. Do tego dochodzi analiza wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE), jakościowych oraz raportowanie na poziom systemów ERP.

W podstawowej konfiguracji modułu Asix OEE do systemu doprowadzamy wyłącznie sygnały statusowe o pracy/postojach maszyn. Opcjonalnie można też użyć aplikacji pozwalającej na ręczną klasyfikację przyczyn zatrzymań przez pracowników. W tej konfiguracji możliwe jest wyliczanie na bieżąco wartości wskaźnika OEE.

Do modułu można ponadto dostarczyć informacje o produkcji oraz odrzutach, które prezentowane są w systemie w postaci liczników zdarzeń. Dodatkowo Asix OEE może zostać rozszerzony o informacje opisujące produkty, w tym nominalny czas ich produkcji. Pozwala to na rozszerzenie wizualizacji i raportowania o podstawowy wskaźnik efektywności produkcji OEE w jego klasycznej postaci.

W przypadku gdy maszyny wyposażone są sterowniki PLC, pojawia się możliwość dostarczenia do modułu Asix OEE nowej grupy danych opisujących przyczyny postojów i odrzutów produkcyjnych, co wizualizowane jest np. w postaci wykresów Pareto. Z kolei kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) stosowane są jako mierniki w procesach pomiaru stopnia wykorzystania urządzeń produkcyjnych.

Stanowią one źródło obiektywnej informacji o wykonywanej pracy maszyn i obsługi, kosztach oraz jakości produkcji. Do podstawowych wskaźników używanych w module Asix OEE należą: OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTTR, MTTF, MTBF oraz liczba wytworzonych produktów i liczba odpadów produkcyjnych. Implementacja dodatkowych wskaźników możliwa jest na życzenie klienta.

W celu wzbogacenia graficznej prezentacji pomiarów oraz wskaźników KPI związanych z monitoringiem efektywności produkcji, pakiet Asix.Evo został rozszerzony o obiekty wspomagające ich wizualizacje. Możliwe jest też przygotowywanie aplikacji zawierających diagramy informujące o bieżącej pracy maszyn w ramach linii produkcyjnych, które wyświetlane są w hali produkcyjnej na dużych monitorach LCD.

SPOTKAJMY SIĘ NA AUTOMATICONIE!

W artykule opisane zostały tylko wybrane funkcje i możliwości omawianego oprogramowania. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy ASKOM podczas marcowych targów Automaticon 2019 i osobistego sprawdzenia możliwości Asix.Evo!

ASKOM