u-mation: sprzęt i oprogramowanie do tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań automatyzacji - od czujnika po chmurę

| Automaticon 2019 Artykuły

Termin u-mation odnosi się do szeregu różnych rozwiązań z obszaru automatyzacji i oprogramowania, które zostały scalone przez firmę Weidmüller w jeden system, w celu stworzenia precyzyjnie przygotowanych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych aplikacji klienta. Perfekcyjnie skoordynowana oferta łączy modułowe urządzenia automatyzujące oraz innowacyjne narzędzia inżynieryjne i wizualizacyjne.

u-mation: sprzęt i oprogramowanie do tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań automatyzacji - od czujnika po chmurę

STEROWNIK PLC u-control 2000

u-control 2000 to kompaktowy sterownik PLC, mierzący tylko 54 mm, wyposażony w dwa interfejsy Ethernet, interfejs CAN i interfejs I/O u-remote. Moduł sterowania może być wykorzystywany do zapisywania projektów dzięki interfejsowi USB oraz możliwości przesyłania danych. Ponadto moduł został wyposażony w 512 MB pamięci RAM, zegar czasu rzeczywistego z zasilaniem bateryjnym oraz czytnik kart micro-SD o pojemności do 32 GB.

System sterowania oparty jest na dwurdzeniowym procesorze A9, z rozdzieleniem operacji wykonywanych w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem. u-control stanowi platformę sprzętową dla narzędzi inżynieryjnych u-create web, u-create studio i u-create IoT. To optymalnie skoordynowane połączenie sprzętu i oprogramowania umożliwia wykonywanie szerokiego spektrum zadań automatyzacyjnych - od czujnika po chmurę.

NARZĘDZIA INŻYNIERYJNE u-create

Narzędzia inżynieryjne Weidmüller stanowią kluczowy element oferty rozwiązań automatyzacyjnych i digitalizacyjnych u-mation. Od oprogramowania webowego oferującego niezależny od lokalizacji dostęp do maszyn i systemów, komunikacji z chmurą z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT) aż po wdrażanie złożonych zadań kontrolnych w znajomym środowisku inżynieryjnym - Weidmüller oferuje idealnie dopasowane do potrzeb użytkowników w każdym obszarze zastosowań rozwiązanie, dające się elastycznie rozszerzać odpowiednio do wymagań aplikacji.

u-create web - MIĘDZYPLATFORMOWE OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE

 
Fot. 1. Weidmüller u-mation: dzięki sterownikowi PLC u-control 2000 oraz rozwiązaniom softwarowym u-create Weidmüller oferuje optymalnie skoordynowane portfolio sprzętu i oprogramowania dla szeregu zadań automatyzacyjnych - od czujnika po chmurę

u-create web to webowe oprogramowanie inżynieryjne, które służy do konfigurowania, określania parametrów i programowania systemów zgodnie z IEC 61131-3. Oprogramowanie jest dostępne przez przeglądarkę i nie wymaga instalowania, co oznacza, że może być wykorzystywane jako platforma inżynieryjna na każdym sprzęcie i systemie operacyjnym.

Zakres oferowanych funkcji może być rozszerzany dzięki dodatkowym aplikacjom. W połączeniu ze sterownikiem u-control oraz modułami I/O u-remote, u-create web tworzy optymalne rozwiązanie automatyzacyjne dla bardzo szerokiego spektrum maszyn i systemów.

u-create studio - OTWARTA PLATFORMA AUTOMATYZACYJNA

Dzięki otwartej, linuksowej architekturze systemu sterowania u-create studio otwiera wiele opcji instalacji modułów software'owych przeznaczonych do konkretnych zastosowań, umożliwiając w ten sposób zaadaptowanie systemu u-control 2000 do określonego zastosowania. u-create studio udostępnia środowisko deweloperskie CODESYS V3.5 i umożliwia korzystanie z wszystkich języków programowania wskazanych w IEC 61131-3, takich jak ST, AWL, KOP, FBS i AS.

Środowisko C/C++ pozwala także na programowanie obiektowe. Narzędzie inżynieryjne umożliwia proste konfigurowanie, diagnostykę i symulację 3D systemu, a wydajne narzędzie do debugowania i śledzenia pozwala na analizę błędów.

Komunikacja M2M możliwa jest dzięki zaimplementowanemu serwerowi OPS-UA. System uzupełniają moduły nadrzędne sieci polowych EtherCAT i CANopen oraz moduł podrzędny Modbus-TCP. Oprogramowanie u-create studio jest kompatybilne z rozwiązaniami sprzętowymi u-control i u-remote.

u-create IoT - MODUŁOWY ZESTAW DO INTERNETU RZECZY

 
Fot. 2. Weidmüller u-mation: oprogramowanie u-create visu umożliwia implementację zindywidualizowanych rozwiązań wizualizacyjnych dla maszyn i systemów

u-create to webowe, niewymagające licencji rozwiązanie software'owe przeznaczone do sterownika u-control 2000, dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. Bezpośrednia transmisja danych do chmury możliwa jest dzięki modułowi node-RED.

Oprogramowanie obsługuje takich dostawców usług chmury, jak Microsoft Azure, IBM Cloud i Amazon. Webowe środowisko oprogramowania może być używane niezależnie od urządzenia i platformy. Koncepcja Security-by-Design gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa: oprogramowanie u-create pracuje na sterowniku u-control 2000 i jest kompatybilne z modułami I/O u-remote.

u-create visu - SKALOWALNE I NIEZALEŻNE OD PLATFORMY OPROGRAMOWANIE HMI

u-create visu ułatwia planowanie projektów dzięki dynamicznym, kompatybilnym z technologią Multi-Touch rozwiązaniom wizualizacyjnym przeznaczonym dla obszaru automatyzacji. Zintegrowany serwer webowy pozwala na korzystanie z różnych klientów kompatybilnych ze standardem HTML5 bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Bogaty wybór sterowników komunikacyjnych gwarantuje elastyczną integrację z nowymi i istniejącymi maszynami i systemami. Elastyczna architektura u-create visu zapewnia działanie oprogramowania we wszystkich popularnych systemach operacyjnych, zaś dynamiczny interfejs użytkownika umożliwia korzystanie z różnych urządzeń końcowych.

Webowe rozwiązania wizualizacyjne pozwalają na optymalne integrowanie różnych zalet technologii webowych, takich jak HTML5 i Javascript z działaniem i monitorowaniem maszyn i systemów. Biblioteki zdefiniowanych wcześniej symboli i profesjonalne moduły kreatorów ułatwiają realizację procesów inżynieryjnych: u-create visu umożliwia implementowanie zindywidualizowanych rozwiązań wizualizacyjnych w automatyzacji.

u-mation - INDUSTRIAL ANALYTICS I MACHINE LEARNING

 
Fot. 3. Weidmüller u-mation: indywidualne rozwiązania analityki przemysłowej oceniają dane dostarczone przez procesy i maszyny i optymalizują produkcję

Kluczem do większej wydajności i kontroli kosztów w trakcie cyklu życia zakładu jest przynoszące zysk wykorzystanie danych z maszyn i procesów. Dzięki najnowocześniejszej technologii czujnikowej i sieciom cyfrowym, rozwiązanie u-mation jest w stanie wybrać istotne dane pomiarowe i wykorzystać je w inteligentnych analizach.

Narzędzie Machine Learning to innowacyjne rozwiązanie analityczne, selektywnie inicjujące czynności konserwacyjne i minimalizujące niepożądane przestoje. Dzięki konserwacji predykcyjnej możliwe jest precyzyjne zaplanowanie interwałów przeglądowych, zgodnie z potrzebami. Płynne monitorowanie czujników oraz danych dotyczących statusu i procesu umożliwia rzetelne określenie jakości produktów (jakość predykcyjna).

Moduły Industrial Analitics uczą się, korzystając z danych dostarczanych przez maszyny, dzięki czemu stają się coraz bardziej precyzyjne. Modele uczenia maszynowego stanowią pewną podstawę dla koncepcji bardziej wydajnej produkcji.

Weidmüller