Przekaźniki NEED pracujące w sieci Modbus

| Energetab 2015 Artykuły

Przekaźnik NEED jest opracowanym w firmie Relpol S. A. przekaźnikiem programowalnym, który może zastąpić skomplikowane połączenia przekaźnikowe lub stycznikowe. Urządzenie jest swobodnie programowalne, co oznacza, że w dowolnym czasie można korygować, zmieniać istniejący program w pamięci sterownika bez zmiany układów peryferyjnych całego sterowania. W przypadku tradycyjnego sterowania przekaźnikowego było to praktycznie niemożliwe. Duże możliwości i doskonałe parametry w połączeniu z funkcjonalnością przekaźnika programowalnego pozwalają zaoszczędzić czas projektowania a przede wszystkim koszty wdrażanych aplikacji.

Przekaźniki NEED pracujące w sieci Modbus

Wdrożone aplikacje z wykorzystaniem sterowania w oparciu o przekaźniki NEED działające bezawaryjnie od kilku lat potwierdzają doskonałą jakość i solidność ich wykonania. NEED znalazł zastosowanie w przemysłowych układach sterownia maszynami oraz w rozdziale energii (układy SZR), sterowaniu elektrowni wiatrowych i w automatyce domowej.

Jak każdy podobny produkt, także NEED ma swoje ograniczenia sprzętowe i programowe, ale jego możliwości są wystarczające dla mniej lub bardziej skomplikowanych układów sterowania. To, co wyróżnia te przekaźniki od innych, to przede wszystkim:

  • Duża obciążalność przekaźników wyjściowych (10 A przy 250 VAC)
  • Specjalna karta pamięci do programowania przekaźnika bez komputera
  • Specjalne wejścia cyfrowo-analogowe do pomiaru napięcia trójfazowego 400V (wersja AC)
  • Rozpoznawanie prawidłowego kierunku wirowania i asymetrii faz L1, L2, L3 (wersja AC)
  • Dwa języki programowania LAD i STL w oprogramowaniu PC NEED
  • Duża szerokość "drabinki" przy programowaniu LAD (do 13 elementów w jednej gałęzi)
  • Możliwość zapisywania i odczytu struktury programu wraz z nazwami symbolicznymi

POŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA NEED W SIECI MODBUS

W dzisiejszych czasach nawet małe i proste układy sterowania nie mogą obyć się bez sieci przemysłowych. Jedną z najprostszych a jednocześnie bardzo często wykorzystywanych jest sieć Modbus. Do połączenia sieciowego przekaźników NEED służy specjalny konwerter NEED-Modbus.

Konwerter ma własne oprogramowanie konfiguracyjne oraz mikroprzełączniki do ustawiania adresu urządzenia oraz prędkości transmisji, takie możliwości pozwalają użytkownikowi na zmianę nastaw konwertera bez użycia komputera lub bardziej komfortową pracę z dedykowanym oprogramowaniem i śledzenia przepływu informacji czy ewentualnych błędów.

Cztery diody LED znajdujące się w konwerterze informują użytkownika o stanie połączeń od strony NEED- a i od strony sieci z rozróżnieniem odczytu, zapisu lub przesłanej błędnej ramki ModBus. Odczyt danych następuje "w locie" po otrzymaniu zapytania od strony ModBus RTU o dany rejestr moduł wysyła przypisane mu polecenie do przekaźnika.

NEED po otrzymaniu od niego odpowiedzi wysyła te dane po stronie ModBus. Takie rozwiązanie zapewnia dostęp do aktualnych danych. Wybór wysyłanych poleceń dokonywany jest za pomocą adresu rejestru Modbus, od którego rozpoczyna się obsługa danej funkcji ModBus.

Konwerter łączymy z przekaźnikiem NEED za pomocą kabla RS232 z wtyczką DB9 np. NEED-PC-15B a od strony sieci ModBus przez zaciski. Od strony urządzeń sieciowych mamy do dyspozycji dwa rodzaje standardów: RS232 lub RS485. Zasilanie konwertera realizowane jest napięciem stałym 7...35 V lub zmiennym 7...26 V.

Konwerter NEED-Modbus przeznaczony jest do odczytu danych z przekaźników programowalnych NEED i udostępniania ich wartości przy użyciu protokołu ModBus RTU. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość wysyłania komend sterujących do przekaźnika oraz może modyfikować ustawienia zegara RTC. Konwerter od strony COM1 (NEED) pracuje jako NEED master natomiast od strony COM2 (sieć) jako urządzenie typu ModBus RTU slave.

Przez protokół ModBus, przekaźnik NEED może wymieniać dane z innymi uczestnikami tej sieci np. sterownikami PLC, panelami operatorskimi, przemiennikami częstotliwości i sterownikami pól w rozdzielniach średniego napięcia CZIP- PRO produkcji RELPOL Polon. W tabeli 2 przedstawiamy zasoby przekaźnika udostępnione w sieci Modbus.

PODSUMOWANIE

Konwerter NEED-Modbus otwiera nowe możliwości zastosowania przekaźników programowalnych NEED i zwiększa ich zastosowanie w aplikacjach automatyki przemysłowej lub domowej.

Zastosowanie coraz tańszych paneli dotykowych w połączeniu z przekaźnikami NEED realizuje większą ich funkcjonalność i znacznie zwiększa komfort pracy użytkownika, a połączenie z innymi urządzeniami pozwala na szeroką skalę stosowania.

Waldemar Bukalski
RELPOL S.A.

www.relpol.pl