Złącza łączeniowe i terminale krosowe o strukturze plastra miodu z zastosowaniem technologii push-in

| Energetab 2015 Artykuły

Rosnąca optymalizacja procesów pracy stawia technologii automatyzacji coraz wyższe wymagania. Wiąże się z tym, między innymi, coraz większa liczba czujników i napędów integrowanych i podłączanych do systemów. Dla uniknięcia dodatkowych kosztów, systemy łączeniowe muszą charakteryzować się zwartą budową i łatwością instalacji w szafach sterowniczych. Dwa nowe systemy łączeniowe wyprodukowane przez Phoenix Contact z połączeniami push-in zostały zaprojektowane z myślą o sprostaniu tym wymaganiom.

Złącza łączeniowe i terminale krosowe o strukturze plastra miodu z zastosowaniem technologii push-in

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Dla zapewnienia wygodnej i szybkiej instalacji nowe systemy łączeniowe zostały wyposażone w połączenia push-in, które stały się już standardem. W porównaniu do konwencjonalnych, modułowych złączek, złączki z zaciskami push-in mają tę przewagę, że przewody mogą być podłączane do gniazd szybko i bez potrzeby stosowania narzędzi. Zmniejszenie wymaganej siły wprowadzenia przewodu nawet o 50% w stosunku do innych, dostępnych na rynku systemów połączeń, znacznie ogranicza wymagany nakład pracy.

Konstrukcja zapewniająca bezpośrednie podłączenie ułatwia obsługę i ogranicza czas wykonania oprzewodowania, a także umożliwia szybszą instalację wcześniej przygotowanych wiązek i sztywnych przewodów o przekrojach od 0,34 do 2,5 mm². Zapewnia to bezpieczne, gazoszczelne i odporne na wibracje połączenie zgodne z DIN 60947-7 certyfikowane w akredytowanym laboratorium. Poza wymogami dla technologii procesu testuje się tam także wymagania dla elektroenergetyki, kolejnictwa (EN 50155) oraz budowy statków.

Przewód jest zwalniany poprzez wciśnięcie kodowanego kolorem przycisku za pomocą standardowego śrubokręta. Dzięki temu, że kodowany kolorem przycisk jest łatwo identyfikowalny, unika się niewłaściwych połączeń przewodów. Zapobiega to powstawaniu zagrożeń w czasie prac instalacyjnych.

W porównaniu do innych powszechnie stosowanych konstrukcji, takich jak Wire-Wrap i Termi-Point, nowe bezdotykowe systemy łączeniowe są wolne od zagrożeń wynikających ze spięć powstających pomiędzy pinami lub przy przypadkowym dotykaniu metalu narzędzi instalacyjnych. Ponadto brak potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi w czasie instalacji obniża koszty.

KODOWANIE KOLORAMI ZGODNIE Z ŻYCZENIEM KLIENTA

Rys. 1. Złącze krosownicze (po lewej) i terminale o strukturze plastra miodu (po prawej): modułowe, kodowane kolorami systemy łączeniowe z połączeniami push-in zapewniają szafom sterowniczym elastyczność, przejrzystość i gwarantują utrzymanie porządku

W przypadku nowych komponentów łączeniowych - złączy łączeniowych oraz terminali krosowych o strukturze plastra miodu - możliwe jest kodowanie kolorami zgodne z wymogami klienta. Mogą też być stosowane standardowe systemy kodowania, takie jak kodowanie kolorami kabli instalacyjnych określone w DIN EN 69100 lub VDE 0815. Ułatwia to dopasowanie koloru przewodu do właściwego punktu zacisku.

Kodowania kolorami można też użyć do oznaczania określonych obszarów. Instalacja zgodna z kolorem nie tylko oszczędza czas, ale przede wszystkim pozwala uniknąć błędów w oprzewodowaniu. Ale nawet wtedy, gdy zdarzą się jakieś błędy, kodowanie kolorami pokazuje swoje zalety: dzięki temu, że opis terminalu pokazuje kolor punktu zacisku i przewodu, znajdowanie i korygowanie błędów w oprzewodowaniu jest znacznie szybsze.

Separację opartą na kolorach można stosować w kilku różnych obszarach takich jak rejony cyfrowych i analogowych wejść/wyjść; w podobny sposób, zgodnie z kolorem, można budować struktury dla pompy 1, pompy 2, itd. Taka dostosowana do bieżących zastosowań struktura umożliwia przejrzystą organizację szafy sterowniczej. Firmy działające w skali międzynarodowej mogą opracować wewnętrzne standardy dla określonych zastosowań w celu ułatwienia pracy technikom i personelowi wykonującemu konserwację, pracującym w różnych lokalizacjach na całym świecie.

ZŁĄCZA ŁĄCZENIOWE UŁATWIAJĄ OPRZEWODOWANIE OD FRONTU

Rys. 2. Złącza łączeniowe zapewniające jednolite oprzewodowanie od przodu: nowe złącza krosowe PTRV dostępne są w wersji cztero- (po lewej) i ośmiopoziomowej (po prawej), podobnie jak złączki przelotowe i rozdzielacze napięcia w różnych kolorach

Złącza łączeniowe, używane głównie do oprzewodowania od przodu (rys. 2), o szerokości tylko 8,3 mm i długości całkowitej 100 mm, umożliwiają zastosowanie do 960 sygnałów na metr szafy sterowniczej. Wiedza ta bardzo przydaje się w procesie planowania, gdyż już na samym jego początku możliwe jest zmniejszenie przestrzeni szafy sterowniczej. Dzięki tym wymiarom terminale te są najbardziej kompaktowymi złączami łączeniowymi typu push-in dostępnymi na rynku.

Dla jeszcze większego zaoszczędzenia przestrzeni na terminalu zamontowano pasek prowadzący przewód służący jednocześnie jako pokrywa korytka kablowego, eliminujący w ten sposób potrzebę posiadania oddzielnego korytka kablowego.

Gniazdo pomiarowe pośrodku złącza łączeniowego zapobiega niewłaściwym połączeniom i pomiarom, gdyż sondę pomiarową umieszcza się dokładnie pomiędzy wejściami przewodu. 2,3-milimetrowe wejście dla sondy pomiarowej może też być używane dla konwencjonalnych, standardowych sond dzięki temu, że nie znajdują się w nim żadne przewody. Umożliwia to podłączenie urządzeń pomiarowych i bezproblemowe ustawienie obwodów pomiarowych.

Złącze łączeniowe ma też opcję rozdziału napięcia - rozdziela ono prądy o natężeniu do 17,5 A do maksimum 32 punktów zacisku. W przypadku zasilania i większych przekrojów możliwy jest rozdział prądów do 32 A, a przy zastosowaniu mostkowanego zacisku możliwa jest absorpcja do 17,5 A na punkt zacisku. W takim zacisku możliwe jest wprowadzenie przewodu o przekroju do 6 mm² (wraz z końcówką rurkową).

Dla cztero- lub ośmiopoziomowych złączy łączeniowych dostępne są wydrukowane etykiety; pobliski obszar oznaczania mieści się pomiędzy poszczególnymi złączami, co skutkuje dalszym zaoszczędzeniem przestrzeni. Oznacza to również, że lepsze rozłożenie i separacja poszczególnych obszarów nie stanowi problemu.

TERMINALE KROSOWE O STRUKTURZE PLASTRA MIODU W KONSTRUKCJACH MODUŁOWYCH

Rys. 3. Wysoki poziom elastyczności: modułowy system łączeniowy PTMC wyposażony jest w moduły do montażu szynowego (po lewej) oraz do instalacji na panelu

Jeżeli krótkie czasy kontroli mają istotne znaczenie, to terminale o strukturze plastra miodu są najlepszym wyborem. Ich jednolita konstrukcja umożliwia pracę po obu stronach szafy sterowniczej, zapewniając w ten sposób ścisłe rozdzielenie automatyki, obiektu i funkcji łączeniowych. Nowy system łączeniowy o strukturze plastra miodu (rys. 3) umożliwia też odejście od 19-calowej normy zgodnej z DIN 60297.

Zamiast tego można zastosować normę określoną przez użytkownika. Użytkownicy mogą opracować własne koncepcje rozdzielacza krosowego o wysokich gęstościach upakowania przewodów, dostosowując je do własnych, specyficznych wymagań. Zatrzaskowe blokowanie elementów dokładnie dopasowuje istniejące sygnały do liczby pinów, zapewniając w ten sposób, że cała dostępna przestrzeń jest wykorzystywana. Dzięki temu, że terminal ten nadaje się tak do montażu kołnierzowego, jak i szynowego, może on być stosowany do mikrokontrolerów w szafach sterowniczych oraz w obudowach maszyn.

Rys. 4. Jedenaście kolorów do kodowania: terminale o strukturze plastra miodu i złącza łączeniowe montuje się, stosując elastyczny system kodowania kolorami

Poszczególne elementy tego terminalu dostępne są w jedenastu kolorach (rys. 4) - terminale takie mogą być konfigurowane i instalowane w bardzo prosty sposób dzięki zastosowaniu zatrzasków. Terminal o strukturze plastra miodu o określonej szerokości, wysokości i kolorze można dobrać i zakupić w internetowym sklepie Phoenix Contact. W terminalach do samodzielnej konfiguracji także odległości pomiędzy otworami oraz pozycje zatrzasków mogą być dostosowane do potrzeb klienta. Dołączane są materiały służące do mocowania, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo montować terminale samodzielnie.

W pełni gotowe rozwiązania o liczbie pinów 32, 48 i 80 można uzyskać zarówno w rozmiarach kompaktowych, jak i 19-calowych. Pionowa prowadnica przewodu zapewnia przejrzystą organizację procesu okablowania, a mechanizm zaciskowy jest cały czas dostępny, gdyż nie jest zasłaniany przez żadne z podłączanych przewodów. Znajdujące się na terminalu gniazdo pomiarowe 2,3 mm umożliwia też wygodne dokonywanie pomiarów i badań przy zastosowaniu standardowego sprzętu.

Systemy łączeniowe wyposażone w połączenia push-in

Złączki krosownicze

  • Łatwe oprzewodowanie od przodu
  • Do 20 procent mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń
  • Kodowanie punktów zacisku jedenastoma kolorami zgodnie z wymogami klienta
  • W pełni dostępne gniazda pomiarowe pomiędzy punktami podłączeń
  • Duża powierzchnia oznaczania matrycy

Terminale o strukturze plastra miodu

  • Przeznaczone do konstrukcji modułowych
  • 20 procent większe zagęszczenie sygnałów
  • Budowa dostosowana do zastosowania przy określonej liczbie pinów
  • Kodowanie terminali jedenastoma kolorami zgodnie z życzeniem klienta
  • Wygodne wykonywanie pomiarów z użyciem standardowych akcesoriów pomiarowych

PODSUMOWANIE

Nowe systemy łączeniowe Phoenix Contact z połączeniami push-in oferują większą wartość dodaną niż starsze konstrukcje takie jak Wire-Wrap, Termi-Point oraz inne konwencjonalne systemy łączeniowe. Złącza łączeniowe i terminale o strukturze plastra miodu oferują innowacyjny system kodowania kolorami umożliwiający dowolne przypisywanie kolorów do punktów zacisku. Zapewnia to bardziej przejrzysty układ oraz wyższy poziom elastyczności w czasie wykonywania oprzewodowania sygnałowego.

Sascha Struckmann,
Dariusz Chiliński
Phoenix Contact

www.phoenixcontact.pl