Bez kabli, bez baterii - modułowe, bezprzewodowe kasety sterownicze firmy steute

| Energetab 2016 Artykuły

W aplikacjach przemysłowych dość często pojawia się problem związany z prowadzeniem tras kablowych między kasetami sterowniczymi i maszynami czy ciągami technologicznymi. Szczególnie kłopotliwe jest to w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektów, kiedy konieczne staje się zamontowanie nowej kasety sterowniczej, często z dala od szafy rozdzielczej. Firma steute może zaproponować teraz proste rozwiązanie tego typu problemów.

Bez kabli, bez baterii - modułowe, bezprzewodowe kasety sterownicze firmy steute

Dział Wireless firmy steute rozszerzył ofertę produktów o bezprzewodowe kasety sterownicze serii RF BF 74, komunikujące się z odbiornikiem na drodze radiowej, z wykorzystaniem opatentowanej technologii sWave 868 lub 915 MHz. Nowe urządzenia charakteryzują się budową modułową - różnokolorowe przyciski wraz z opisami mogą być kombinowane z przełącznikami kluczykowymi i selekcyjnymi.

Łącznie oferowanych jest dziewięć różnych wersji napędów (fot. 1). Klienci mogą wybierać spośród trzech wersji poliwęglanowych obudów: pojedynczych, podwójnych i potrójnych (fot. 2). Jeśli potrzeba więcej aktywatorów, dostępne są także większe obudowy. Zapewniony jest wysoki stopień ochrony (IP66 lub IP67) oraz szeroki zakres temperatury roboczej: -25°C...+70°C.

Nadajniki radiowe wraz z miniaturowymi generatorami elektrodynamicznymi są podpinane do każdego napędu z osobna z użyciem złączy bagnetowych (fot. 3). Generatory zapewniają energię potrzebną do transmisji radiowej, przekształcając energię kinetyczną, powstającą przy aktywacji napędu wyłącznika, w energię elektryczną - baterie stały się zatem całkowicie zbędne.

Dzięki różnorakim opcjom uzyskano elastyczność oczekiwaną w przemyśle i automatyce budynków, i to bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek kabli zasilających i sygnałowych. Montaż kaset i konfiguracja odbiorników zajmuje bardzo mało czasu.

Fot. 1. Przykładowe aktywatory do zabudowy w kasetach RF BF 74

Fot. 2. Obudowa kasety sterowniczej RF BF 74 w wersji z trzema otworami montażowymi

Sygnały sterujące są transmitowane na częstotliwości 868 lub 915 MHz, przy zastosowaniu sprawdzonej technologii radiowej sWave. Gwarantuje ona wysoką niezawodność przesyłu sygnałów sterujących na dystansie 40 m wewnątrz budynków przemysłowych i do 450 m w terenie otwartym. Dzięki oferowanej w opcji wersji 915 MHz możliwe jest wykorzystanie radiowych kaset sterujących steute niemal na całym świecie, w tym w USA.

Obecnie dostępnych jest kilka wariantów odbiorników, które mogą współpracować z kasetami radiowymi serii RF BF 74. W przypadku kaset jednoprzyciskowych można stosować odbiorniki jednokanałowe RF Rx SW868-1W, wyposażone na wyjściu w jeden zestyk przełączny (można go więc wykorzystywać zarówno jako zestyk zwierny, jak i rozwierny).

W przypadku kaset dwu- i trzyprzyciskowych zastosowane mogą być odbiorniki 4-kanałowe (fot. 4). Dostępne są wersje z zestykami zwiernymi i rozwiernymi. Ciekawymi i dość często używanymi w praktyce są odbiorniki wyposażone w interfejs RS232 lub 10/100 Base-T Ethernet (ten drugi wykorzystuje do komunikacji z sieciami protokół TCP/IP).

Firma steute udostępniła w ostatnim czasie niemiecko- i anglojęzyczną wersję językową konfiguratora kaset sterowniczych (wersja polska jest w opracowaniu), dostępnego pod adresem www.steute.com.

Fot. 3. Przykładowy przycisk z podpiętym generatorem elektrodynamicznym i nadajnikiem

Fot. 4. 4-kanałowy odbiornik radiowy RF Rx SW868- 4S

Umożliwia on skonfigurowanie kompletnej kasety krok po kroku, dając też możliwość określenia, czy urządzenie ma zostać dostarczone w wersji zmontowanej, gotowej do pracy, czy w częściach, jako zestaw do samodzielnego montażu. Konfigurator uwzględnia też fakt, że niektóre przyciski grzybkowe nie mogą ze sobą sąsiadować, ze względu na zbyt dużą średnicę grzybka.

Znaczny zasięg transmisji oraz brak konieczności doprowadzania zasilania powoduje, że kasety serii RF BF 74 mogą być z powodzeniem stosowane tam, gdzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe byłoby prowadzenie kabli, a więc przy przecinaniu ciągów wodnych czy kanałów portowych, szlaków komunikacyjnych czy pasów startowych, ale też w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie często położenie dodatkowego okablowania jest bardzo utrudnione.

Kasety mogą być również wykorzystywane do sterowania "z ręki" - operator może przemieszczać się niemal dowolnie wokół maszyny czy ciągu technologicznego, wykorzystując zabudowane w kasecie przyciski lub przełączniki. Jest to wygodne także w przypadku rozładunku i załadunku cystern, czy to z paliwem, czy z płynami spożywczymi - uruchomienie pompy może następować z pewnej odległości.

Często spotykaną aplikacją jest też otwieranie bram przy użyciu przycisku zamontowanego na wózku widłowym. W praktyce liczba zastosowań takiego systemu radiowego jest ograniczona jedynie wyobraźnią projektanta.

Adam Więch
steute Polska

www.steute.pl