Minimalizacja kosztów utrzymania obiektu dzięki koncepcji Peace of Mind w automatyce budynkowej

| Technika

Koncepcja Peace of Mind oznacza celowe odejście od popularnego sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych określanego jako Cheap in Mind. W tym ostatnim podejściu nadrzędny cel stanowi zminimalizowanie kosztów budowy, bez względu na negatywne konsekwencje i skutki uboczne takiego postrzegania inwestycji. Warto jednak pamiętać, że zakres kosztów budowy, łącznie z etapem planowania, stanowi średnio mniej niż 20% kosztów cyklu życia obiektu.

Minimalizacja kosztów utrzymania obiektu dzięki koncepcji Peace of Mind w automatyce budynkowej

Celem koncepcji Peace of Mind w automatyce budynkowej jest zminimalizowanie wszystkich kosztów i problemów związanych z utrzymaniem obiektu, w całym cyklu życia budynku. Peace of Mind uzyskał status znaku jakości w automatyce budynkowej przyznawanego przez niemiecki urząd TÜV Sud.

Peace of Mind oznacza, ujmując to w skrócie, takie tworzenie systemów automatyki, aby minimalizowane były całkowite koszty użytkowania obiektu, a nie tylko początkowe koszty budowy i instalacji urządzeń. Zgodnie z tą ideą warto odstąpić od stosowania sprzętu, który charakteryzuje się krótkim czasem życia, zastępując go otwartymi, elastycznymi sprzętowo i aplikacyjnie rozwiązaniami. Dlatego też w szwajcarskiej firmie Saia-Burgess powstały niezależne od producenta założenia i wymagania stawiane dostawcom nowo budowanych lub modernizowanych systemów.

Dokumenty te stają się częścią materiałów przetargowych, a aplikacje podlegają weryfikacji*). Saia-Burgess jest znanym producentem sterowników i paneli operatorskich. Produkty tej firmy wyróżnia zintegrowana funkcjonalność komunikacji w różnych sieciach oraz zespół technologii znanych z branży IT zwanych Automation Server. Już od 2000 roku sterowniki Saia oferowane są z webserwerem, czyli wbudowanym serwerem stron WWW.

Kolejne funkcje Automation Servera to możliwość wysyłania e-maili, praca jako serwer FTP, komunikacja z wykorzystaniem GPRS i Bluetooth, a także możliwość przechowywania danych na karcie pamięci Flash. Standardem jest również wbudowanie w urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie PLC w systemach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika.

Jednocześ nie użytkownik może w intuicyjny sposób, jaki zna z komputerów i różnych urządzeń używanych na co dzień, pobierać, analizować i przetwarzać zebrane informacje oraz wizualizować je, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową. Możliwości takie zdecydowanie upraszczają tworzenie i obsługę systemów automatyki - szczególnie budynkowej, gdzie do danych oraz możliwości nastaw dostęp muszą mieć często osoby niebędące inżynierami.

Należy zaznaczyć, że programowanie i zmiany programu sterownika odbywać się mogą zarówno lokalnie (łącze USB), jak i zdalnie (np. łącze Ethernet) z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Saia PG5 Controls Suite, co gwarantuje, że postronne osoby nie mają dostępu do funkcji zarezerwowanych dla instalatorów i integratorów systemów. Systemy automatyki tworzone w oparciu o urządzenia Saia spełniają założenia koncepcji Peace of Mind.

Wymienione cechy urządzeń PLC i HMI są bardzo przydatne w zastosowaniach związanych z automatyką budynkową, aplikacjami infrastrukturalnymi i podobnymi. Normy związane z ochroną środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii, a także rosnące wymagania samych klientów powodują, że konieczne staje się stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, acz coraz prostszych w serwisowaniu, systemów automatyki budynkowej.

Tego typu rozwiązania pozwalają na zwiększenie komfortu użytkowników oraz przyczyniają się do minimalizacji zużycia mediów. Ponieważ większość całkowitych kosztów instalacji i utrzymania systemów budynkowych (np. działania klimatyzacji) związanych jest z ich użytkowaniem - w szczególności z kosztami zużywanej energii - zasadne jest inwestowanie w automatykę i układy sterowania.

WESTSIDE, CZYLI SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA SAIA W AKCJI

Westside Center to nazwa największego w Szwajcarii obiektu infrastrukturalnego, centrum handlowo-biurowo-hotelowo-rekreacyjnego zaprojektowanego przez znanego architekta Daniela Libeskinda. Centrum wybudowane nieopodal stolicy Szwajcarii - Berna, statystycznie rokrocznie gości każdego jej mieszkańca ponad 20 razy, a powierzchnia jego aquaparku (10 tys. m2) przewyższa sumę czterech największych obiektów tego typu w Polsce.

Systemy sterowania układami technologicznymi tego kompleksu wykorzystują urządzenia i rozwiązania firmy Saia, począwszy od nastawników w pokojach hotelu Holiday Inn, przez sterowniki programowalne rodziny PCD3 w poszczególnych instalacjach obiektu, aż po pięciostanowiskowy system BMS. W instalacjach zastosowano własne rozwiązania komunikacyjne firmy Saia oraz różne otwarte standardy (np. 20 tys. punktów systemu KNX/EIB).

INNOWACYJNE, OTWARTE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Saia-Burgess w Polsce jest firma Sabur. Misją firmy jest promowanie otwartych oraz innowacyjnych rozwiązań dla automatyki. Otwartość tę zapewniają: bezpośrednia dostępność w jednym pakiecie praktycznie wszystkich dostępnych protokołów komunikacyjnych, a więc BACnet, LON, KNX/EIB, DALI, MP-Bus, Modbus czy N2-Bus, łatwość tworzenia interfejsów do produktów firm trzecich, duże zasoby i szybkość działania platformy, możliwość realizowania zarówno niewielkich, jak i dużych obiektów, a także szerokie wykorzystywanie technologii webowych znanych ze świata IT.

Korzyści ze stosowania tych rozwiązań obejmują również możliwość integracji z systemami automatyki budynkowej innych producentów, co ma szczególne znaczenie przy rozbudowie istniejących instalacji. Projektantom, instalatorom i przyszłym użytkownikom daje to pełną swobodę w doborze elementów, w zaproponowaniu systemu, który w sposób perfekcyjny będzie realizował założenia w ciągu całego cyklu życia budynku.

W ramach kompleksowego systemu automatyki budynkowej dostarczamy sterowniki PLC/DDC, sterowniki strefowe, nastawniki pomieszczeniowe, lokalne i zdalne panele operatorskie, systemy wizualizacji, sterowania i raportowania. Mamy także w swojej ofercie ekonomiczne i proste w obsłudze systemy zarządzania zużyciem mediów, łatwo dające się wprząc w codzienną pracę zarządców budynków. Sabur działa w oparciu o firmy partnerskie, nazywane integratorami systemów automatyki, które realizują instalacje HVAC, BAS, BEMS czy BMS, wykorzystując oferowane przez nas produkty i rozwiązania.

Będąc od niemal dwudziestu lat wyłącznym dystrybutorem kilku znanych w branży firm, zapewniamy partnerom pełny dostęp do tych innowacyjnych technologii, wiedzę z zakresu projektowania, instalowania i uruchamiania instalacji różnych typów, w tym budynkowych.

W ramach współpracy jesteśmy do ich dyspozycji od etapu koncepcji, aż do oddania obiektu użytkownikowi. Właścicielom i użytkownikom gwarantujemy, że wykonane przez naszych partnerów instalacje będą długo i niezawodnie im służyły, a bieżąca obsługa systemu nie będzie pociągała za sobą wysokich kosztów zgodnie z koncepcją Peace of Mind, która w Niemczech uzyskała status "znaku jakości" w automatyce budynkowej. *)

*) systemy automatyki mogą być certyfikowane na zgodność z Peace of Mind przez niemiecki TÜV Sud. Dokumentacja przetargowa Peace of Mind jest dostępna na stronie: www.pom-automation.com.

Wszystkie zdjęcia przedstawiają West side Center

Sabur
www.sabur.com.pl

Zobacz również