Schneider Electric o swojej przyszłej strategii w zakresie systemów SCADA

| Technika

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) to produkty dostępne na rynku od ponad 30 lat, których głównym zadaniem jest pozyskiwanie danych z systemów sterowania oraz ich prezentacja operatorom systemów automatyki. Przez pewien czas wydawało się, że rozwój tego rynku zatrzymał się - kolejny produkt niewiele różnił się od poprzedniego. Uważniejsze spojrzenie na to, co dzieje się u jednego z największych dostawców produktów SCADA na świecie, w firmie Schneider Electric, pokazuje, że tak nie jest.

Schneider Electric o swojej przyszłej strategii w zakresie systemów SCADA

Francuski gigant zarządzania energią dokonał przez ostatnie kilka lat czterech znaczących przejęć, które wyraźnie zróżnicowały ofertę systemów SCADA - Citect, SCADAgroup, Telvent oraz 7T. Wspomniane firmy wzbogaciły portfolio Schneider Electric o systemy SCADA takie jak CitectSCADA, Vijeo Citect, ClearSCADA, OASys oraz IGSS.

Co ten wybór oznacza dla klientów? Szeroka oferta SCADA, pochodząca od wymienionych wyżej dostawców, pozwoliła firmie Schneider Electric uplasować się na unikalnej pozycji pozwalającej sprostać oczekiwaniom klientów na rozrastającym się i coraz bardziej wyspecjalizowanym rynku. Oferta składa się z podstawowych produktów "prosto z półki" (Vijeo Citect i Clear SCADA) aż po w pełni konfigurowalne systemy "pod klucz" (OASys), umożliwia zaspokojenie potrzeb wielu branż przemysłu oraz różnego typu klientów.

Dowodem tego sukcesu jest rosnący udział Schneider Electric w rynku systemów SCADA. Sześć lat po zakupie firmy Citect (CitectSCADA, Vijeo Citect) w 2006 roku, dochody firmy Schneider Electric ze sprzedaży systemów SCADA oraz związanych z nimi usług wzrosły o 10,5%, podczas gdy rynek wzrósł jedynie o 7%. Schneider Electric zainwestował wiele w rozwój nowych technologii, z naciskiem na innowacje. W chwili obecnej widać tego pozytywne efekty. Sumaryczne obroty firmy na rynku SCADA wyniosły w 2012 roku 45 milionów euro.

Krzysztof Getko

Product Manager

Mamy niesamowitą okazję, aby się wzmacniać i zapewniać naszym klientom najwyższą jakość, korzystając z najlepszych w swojej klasie produktów SCADA. Następnym krokiem jest połączenie tych systemów w jedną, skonsolidowaną ofertę technologiczną. Dla naszych klientów to możliwość otrzymania w dużo krótszym czasie znacznie większej wartości dodanej.

SŁUCHAJĄC GŁOSÓW KLIENTÓW

Klienci mają obecnie wysokie wymagania do niegdyś skromnych systemów SCADA. Chcą, aby były one dostarczane coraz szybciej i oczekują, że całkowite koszty użytkowania będą niższe. Schneider Electric odpowiada na te wymagania oprogramowaniem zaprojektowanym w sposób obiektowy, co znacznie ułatwia inżynierom pracę i zmniejsza koszty projektowania i uruchamiania systemów automatyki.

Ponadto inne najnowsze trendy technologiczne, jak obliczenia w chmurze, duże zasoby danych oraz wbudowana analityka czy rozwiązania mobilne coraz częściej znajdują się na liście wymagań klientów. Kluczem do sukcesu jest szybkość, z jaką te funkcje mogą być włączone do oferty i oddane w ręce użytkowników. Szeroka baza technologii Schneider Electric oznacza, że firma może znacząco zredukować czas budowania systemu i wykorzystać najlepsze w swojej klasie komponenty umożliwiające natychmiastowe dodanie wartości dla klienta.

CO W PRZYSZŁOŚCI?

Schneider Electric przeznacza znaczną ilość zasobów i wykorzystuje swoją wiedzę ekspercką do opracowywania innowacyjnych systemów SCADA i przeniesienia ich na kolejny poziom. Strategia firmy zakłada osiągnięcie tego celu na dwa sposoby - konwergencja i wertykalizacja.

Rdzeń oferty SCADA firmy Schneider Electric zostanie integralną częścią rozwiązania Strux ure Ware jako "StruxureWare SCADA Expert". Będzie miał wygląd i sposób obsługi spójny z innymi komponentami StruxureWare, tak więc operatorzy pracujący na wspólnej platformie poczują się od razu pewnie i swobodnie, użytkując dowolne oprogramowanie Schneider Electric. Będzie ono również zawierało integralne połączenie z EcoStruxure Web Services (EWS) - czyli "spoiną", która dostarcza rozwiązanie od najniższego do najwyższego szczebla aplikacji.

Priorytety na najbliższe kilka lat skupiają się wokół pierwszego wydania SCADA Expert, które będzie zawierać odświeżenie technologii interfejsu użytkownika (HMI) i jednocześnie spełni wymagania klientów korzystających ze zdalnych interfejsów (wykorzystanie HTML5).

Drugi obszar obejmuje "wertykalizowanie" rozwiązań SCADA. Jako dodatek do podstawowej oferty SCADA firma zaproponuje rozwiązania w postaci bibliotek, które zapewnią specjalne cechy i funkcje dla określonych sektorów przemysłu. Dodatki w formie aplikacji dla przemysłu spożywczego czy sektora wodno-ściekowego zapewnią specjalizację, której klienci w wymienionych branżach potrzebują.

Aby zapewnić znaczące zmiany w swojej ofercie, Schneider Electric będzie poszukiwać integratorów systemów przez globalny program SI Alliance Partner, aby zapewnić wiedzę ekspercką oraz wsparcie techniczne na szczeblu lokalnym. Integratorzy będą w ten sposób tworzyli PlantStruxure Competency Centers na całym świecie.

Wszystkie te zmiany i usprawnienia będą wspierane przez szeroką ofertę z zakresu serwisu i wsparcia technicznego, dzięki której uda się zminimalizować ryzyko klientów przez cały cykl życia ich systemów automatyki. Wizją firmy jest prowadzenie klientów przez kolejne etapy ewolucji systemów SCADA, aby mogli doświadczyć korzyści ze stosowania najnowszych technologii, będąc jednocześnie pewnym, że ich inwestycje znajdują się pod długoterminową ochroną.

Schneider Electric
www.schneider-electric.pl

Zobacz również