Łącząc świat wirtualny i rzeczywisty

| Technika

Odwiedzający stoisko Siemensa na targach Hannover Messe mogli prześledzić proces projektowania wyrobu i procesu jego produkcji oraz zobaczyć nowe produkty i rozwiązania wspomagające: projektowanie, planowanie produkcji, inżynierię produkcji, realizację produkcji i serwis. W strefie Future Forum osoby zainteresowane mogły już dziś zobaczyć rozwiązania jutra.

Łącząc świat wirtualny i rzeczywisty

Postępująca cyfryzacja i rozwój sieci komunikacyjnych, jak również zacieranie się granic między światem rzeczywistym i wirtualnym są kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój techniki w przemyśle wytwórczym. "Poprzez platformę DEP (ang. Digital Enterprise Platform) Siemens pracuje nad całościowym podejściem łączącym oprogramowanie PLM z aplikacjami inżynierskimi i zintegrowaną automatyką przemysłową" - wyjaśnia Anton S. Huber, CEO działu Industry Automation.

"Jest to podejście, które tworzy podstawy dla koncepcji rozwoju systemów automatyki przemysłowej Industry 4.0. Poprzez zintegrowane oprogramowanie i wbudowane technologie Siemens wspiera cały łańcuch projektowania i wytwarzania wyrobów swoich klientów - zwiększając ich produktywność i wydajność.

Integracja cyklów rozwoju wyrobu i produkcji - tzn. praktycznie równoległe projektowanie wyrobu i środowiska jego produkcji - umożliwia 50% redukcję czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek.

Pod hasłem "Making Things Right" (Zasady dobrego wytwarzania) na stoisku Siemensa, o całkowitej powierzchni 3500 m2 w hali 9, prezentowano portfolio produktów firmy dla klientów przemysłowych. Kompleksowe, zintegrowane podejście odpowiada za całe spektrum zagadnień projektowania wyrobów i procesów produkcji istotnych dla przemysłu.

PROJEKTOWANIE PRODUKTU I PLANOWANIE PRODUKCJI

Z powodu silnej globalnej konkurencji, zwiększającej się różnorodności produktów oraz nowych możliwości technicznych cykle innowacji dla wszystkich typów produktów uległy drastycznemu skróceniu. Firmy coraz częściej stosują oprogramowanie wspierające zarządzanie cyklem życia produktu (PLM, Product Lifecycle Management) do projektowania, testowania i udoskonalania produktów w środowisku wirtualnym. Wykorzystują również przemysłowe oprogramowanie do planowania produkcji. Poprzez pełną symulację i optymalizację na ekranie komputera możliwe jest stworzenie podstaw udanego procesu produkcyjnego - na długo przed rozpoczęciem wytwarzania.

WYDAJNA AUTOMATYZACJA DZIĘKI EFEKTYWNEMU PROJEKTOWANIU

Z powodu zwiększającego się zakresu i złożoności procesów automatyzacji koszty realizacji aplikacji będą w przyszłości stale rosły.

Użytkownicy mogą konsekwentnie zmniejszać te koszty, stosując oprogramowanie TIA Portal, dzięki jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i systemowi zarządzania danymi. "Oprogramowanie wspierające pracę inżynierów pozostaje jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększających możliwości przemysłu" - potwierdza Anton S. Huber. TIA Portal umożliwia klientom osiąganie lepszych wyników przez efektywniejszą pracę - a w konsekwencji wzmocnienie swojej konkurencyjności.

INTEGRACJA NAPĘDÓW JAKO KLUCZOWY CZYNNIK

Korzystając z TIA (Totally Integrated Automation), w pełni zintegrowanego systemu automatyki od Siemensa, firmy są w stanie usprawnić swoje rozwiązania, niezależnie od branży. Produktywność i wydajność całego zakładu produkcyjnego może być dodatkowo zwiększona przez zastosowanie wydajnych silników, napędów i falowników. Przez systemy napędowe IDS (Integrated Drive Systems) Siemens wykonuje znaczący krok w stronę produkcji przyszłości.

"Pełna integracja zwiększa dostępność aplikacji i zakładów nawet do 99%, równocześnie pozwalając oszczędzić do 15% kosztów utrzymania" - wyjaśnia CEO działu Drive Technologies Ralf-Michael Franke. Tylko dzięki optymalnemu doborowi wszystkich komponentów systemu napędowego, pełnej komunikacji z systemem sterowania oraz poziomem produkcji można urzeczywistnić inteligentne, samoczynnie optymalizujące się i niezależnie działające sekwencje produkcji.

SIECI KOMUNIKACYJNE - NOWE MOŻLIWOŚCI SERWISOWE

Z powodu rosnącej złożoności i coraz intensywniejszego wkraczania systemów informatycznych IT w sferę produkcji przedsiębiorstwa coraz częściej potrzebują usług analizowania danych produkcyjnych. "Rozszerzamy nasze portfolio w tej dziedzinie, głównie w zakresie zdalnego serwisu urządzeń i usług IT opartych na chmurze (cloud-computing)" - mówi Dirk Hoke, CEO działu Customer Services.

Siemens rozszerza również zakres swoich usług określanych jako Data-Driven Services - dzięki którym właściciele zakładów produkcyjnych mogą rejestrować i analizować dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Umożliwia to przewidywanie przyszłych trendów i wyciąganie trafnych decyzji w procesie planowania produkcji.

Poprzez zbieranie i analizowanie wybranych danych usługi takie jak Energy Analytics (analizy energetyczne) pozwolą na znaczące oszczędności energii. Monitorowanie stanu urządzeń w ruchu (Asset Analytics Services) z kolei pomaga zagwarantować większą niezawodność maszyn i zakładów produkcyjnych. Zintegrowane w systemie Industrial Security Services zabezpieczenia pomagają w ochronie informacji i bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych zakładów przemysłowych przed cyberatakami oraz wewnętrznymi usterkami.

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI W STREFIE FUTURE FORUM

Jak będzie wyglądać przyszłość? Jak możemy ukształtować ją dla własnych potrzeb? W strefie Future Forum, pod hasłami Przyszłość Wytwarzania, Przyszłość Energii, Przyszłość Inteligentnej Infrastruktury Siemens prezentował swoje osiągnięcia w dziedzinie elektryfikacji, automatyzacji, a ponad wszystko informatyzacji i cyfryzacji.

Szczególnie podkreślono znaczenie oprogramowania, usług i zintegrowanych systemów informatycznych IT oraz ich wpływ na technikę i modele biznesowe - a w konsekwencji tworzenie wartości dodanej dla klienta. W sekcji Przyszłość Wytwarzania prezentowany był w pełni zautomatyzowany proces montażu drzwi samochodowych z wykorzystaniem modelu samochodu w rzeczywistej skali.

Siemens
www.automatyka.siemens.pl

Zobacz również