steute - elektromagnetyczne i pneumatyczne blokady bezpieczeństwa

| Technika

Firma steute jest dobrze znana na rynku jako dostawca szerokiej gamy podzespołów systemów bezpieczeństwa, powszechnie stosowanych w przemyśle. W ofercie można znaleźć elektromagnetyczne oraz pneumatyczne blokady bezpieczeństwa, służące m.in. ograniczeniu dostępu osób do stref niebezpiecznych.

steute - elektromagnetyczne i pneumatyczne blokady bezpieczeństwa

Blokady bezpieczeństwa są najczęściej montowane na drzwiach w systemach wygrodzeń lub na ruchomych osłonach maszyn (zasuwanych, uchylnych bądź zdejmowanych), a ich zadaniem jest np. uniemożliwienie wtargnięcia pracowników lub niepowołanych osób do stref potencjalnie niebezpiecznych w zakładach produkcyjnych i magazynach.

Stosuje się je także dosyć często w systemach transportu bliskiego, do których można zaliczyć windy towarowe. Blokady pozostają zaryglowane do momentu ustania niebezpiecznego ruchu - robotów, urządzeń pakujących, ale też m.in. pił tarczowych czy podzespołów obrabiarek. Po zatrzymaniu urządzenia układ sterujący odryglowuje blokadę, co pozwala na swobodne otwarcie osłony bądź drzwi.

W praktyce stosuje się często dodatkowy przycisk odryglowania, obsługiwany przez operatora maszyny i znajdujący się w bezpośredniej bliskości urządzenia. Co niezwykle istotne, blokady elektromagnetyczne mogą być blokowane przez wbudowaną sprężynę, a odryglowywane poprzez podanie napięcia na elektromagnes lub wręcz przeciwnie: mogą być odryglowywane po odłączeniu zasilania.

Dzięki temu można te urządzenia dostosować precyzyjnie do konkretnej aplikacji bezpieczeństwa. W przypadku blokad pneumatycznych jest tylko jedna opcja - urządzenie jest ryglowane sprężyną, natomiast odryglowanie następuje poprzez podanie ciśnienia do zabudowanego cylindra.

Na uwagę zasługuje też fakt, że firma steute jako jedna z bardzo nielicznych na rynku może zaoferować blokady elektromagnetyczne i pneumatyczne, przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów Ex 2 i 22 (kategoria wyposażenia odpowiednio 2G i 2D) i jest być może jedyną, która oferuje wersje do zastosowania w strefach Ex 1 i 21 (kategoria wyposażenia 2G i 2D). Otwiera to szerokie pole zastosowań w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, nawozowym, drzewnym, spożywczym, medycznym i wielu innych.

OFERTA STEUTE

Firma steute ma w ofercie dwa podstawowe typoszeregi blokad bezpieczeństwa: STM 295 (do lżejszych zastosowań) oraz znacznie większy i bardzo trwały AZM/ AZP 415 ("heavy duty"). Seria STM 295 dostępna jest zarówno w wykonaniu standardowym, jak i przeciwwybuchowym, natomiast seria Ex AZM/ AZP 415 dedykowana jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

steute: wyłączniki do złożonych zastosowań

Firma steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, mieszcząca się w miejscowości Löhne w Niemczech, wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji bezpiecznej aparatury łączeniowej do złożonych i krytycznych zastosowań, koncentrując się obecnie na czterech głównych dziedzinach: technice sterownia (Automation), ochronie przeciwwybuchowej i aparaturze do pracy w ekstremalnych warunkach (Extreme), technice bezprzewodowej (Wireless) oraz technice medycznej (Meditech).

Oferta obejmuje między innymi wyłączniki krańcowe, wyłączniki bezpieczeństwa, systemy zatrzymania awaryjnego oparte na wyłącznikach linkowych, klamki drzwiowe z przyciskami sterującymi, czujniki bezpieczeństwa, wyłączniki nożne oraz złożone urządzenia sterujące wykorzystywane w technice medycznej.

Firma steute wdraża innowacyjne technologie, do których należy zaliczyć m.in. bezpieczne systemy transmisji radiowej. Od czasu wprowadzenia do oferty wyłączników całkowicie niezależnych od zewnętrznych źródeł zasilania steute należy do ścisłej czołówki firm opracowujących innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyki i sterowania, zajmuje też ważne miejsce na rynku związanym z ochroną przeciwwybuchową.

STM 295 - PODSTAWOWY MODEL DO MNIEJ WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

Blokada typoszeregu STM 295 (fot. 1) to podstawowy model do mniej wymagających zastosowań. Jest przeznaczona do lżejszych aplikacji i stanowi najkorzystniejsze cenowo tego typu rozwiązanie w ofercie. Charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi gabarytami, a termoplastyczna obudowa jest w dużym stopniu odporna na udary mechaniczne. Osiągnięto też wysoki stopień ochrony - IP67.

Fot. 1. Ex STM 295 - podstawowy model blokady w wykonaniu Ex

Rys. 1. Schemat funkcjonalny blokady elektromagnetycznej STM 295

Urządzenie ma dwie pary zestyków: jedna para współpracuje z aktywatorem (zworą) wtykanym w blokadę, druga natomiast ze sworzniem ryglującym (rys. 1). W ofercie są dwie zworki - prosta i kątowa. Dostępne są wersje z odblokowaniem awaryjnym (przy użyciu klucza trójkątnego). W przypadku tego typoszeregu oferowane są trzy wersje: standardowa, druga do stref Ex 2 i 22 i wreszcie ostatnia - do stref Ex 1 i 21.

EX AZM 415 - UNIWERSALNY I SOLIDNY MODEL DO PRACY W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

Blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa typoszeregu Ex AZM 415 (fot. 2) są dobrze znane na polskim rynku. Obudowy wykonane są ze stopu aluminium, a pokrywa zamykająca jest stalowa. Także tutaj osiągnięto wysoki stopień ochrony - IP67, a w przypadku niektórych wersji z odryglowaniem awaryjnym - IP64.

Podobnie jak w przypadku STM 295, tak i tu są dwie pary zestyków: jedna para przełączana jest przez aktywator (zworę) wtykany w blokadę, a druga przez sworzeń ryglujący, poruszany za pomocą elektromagnesu (rys. 2). Blokady Ex AZM 415 mogą współpracować z całym szeregiem aktywatorów, co czyni je urządzeniami niezwykle uniwersalnymi.

Fot. 2. Ex AZM 415 - blokada elektromagnetyczna Ex do pracy w trudnych warunkach

Rys. 2. Schemat funkcjonalny blokady elektromagnetycznej Ex AZM 415

Poza zworami tradycyjnymi dostępne są też zasuwy i różnego rodzaju klamki, z których część umożliwia odryglowanie awaryjne od wewnątrz strefy zabezpieczanej - jest to potrzebne, gdy zostanie w niej przypadkowo zamknięty operator. Może on wówczas wydostać się na zewnątrz dzięki klamce awaryjnej i kluczowi trójkątnemu/dodatkowemu przyciskowi odryglowania.

EX AZP 415 - BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA Z ODRYGLOWANIEM PNEUMATYCZNYM

Blokady pneumatyczne bezpieczeństwa typoszeregu Ex AZP 415 są tożsame z blokadami typoszeregu AZM 415. Jedyną różnicę stanowi tu sposób odryglowania - odbywa się to za pośrednictwem cylindra pneumatycznego zasilanego sprężonym powietrzem (rys. 3).

Fot. 3. TGM - bezprzewodowy uchwyt drzwiowy z przyciskami sterującymi

Rys. 3. Schemat funkcjonalny blokady pneumatycznej Ex AZP 415

Ciekawym uzupełnieniem programu blokad są kasety sterownicze w wykonaniu standardowym, radiowym bądź przeciwwybuchowym oraz uchwyty drzwiowe ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi i diodami LED (fot. 3). Za pomocą zabudowanych w nich przycisków i lampek można sterować blokadą, jak też sygnalizować jej status (zaryglowana/odryglowana).

Adam Więch
.steute Polska

www.steute.pl

Zobacz również