Hannover Messe 2017: nowości w ofercie Phoenix Contact

| Technika

Za nami jubileuszowe, siedemdziesiąte Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle Hannover Messe 2017. W tym roku krajem partnerskim współorganizującym te najbardziej prestiżowe na świecie targi branży przemysłowej była Polska. Dołączamy do grona takich państw, jak USA czy Indie, które były współgospodarzami poprzednich edycji, pokazując pozycję i siłę naszej gospodarki.

Hannover Messe 2017: nowości w ofercie Phoenix Contact

Polscy przedsiębiorcy aktywnie włączyli się w proces rewolucjonizowania produkcji przyszłości - na targach, pod hasłem "Integrated Industry - Creating Value" swoją ofertę przedstawiało niemal 200 polskich firm. Polacy pokazali osobom, które na co dzień obcują w świecie przemysłu, swoje gotowe produkty, pomysły, wizje innowacyjnych projektów.

PHOENIX CONTACT NA HANNOVER MESSE 2017

Wśród wystawców targów hanowerskich nie mogło zabraknąć Phoenix Contact. Nasze stoisko było jednym z większych na targach - zaprezentowaliśmy ponad 100 nowości, odwiedziło nas tysiące gości z 50 krajów. Tradycyjnie już umożliwiliśmy zwiedzanie stoiska w mniejszych grupach z przewodnikiem. Taka formuła ułatwia nie tylko zapoznanie się z prezentowanymi nowościami, ale daje sposobność nawiązania dialogu i zaproponowania konkretnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów.

Gościliśmy też grupę zaproszonych klientów i partnerów biznesowych Phoenix Contact z Polski. Poza zwiedzaniem stoiska w programie była wizyta w naszej głównej siedzibie w Blomberg. To spotkanie było okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju polskiego przemysłu.

"Phoenix Contact Polska jest aktywnym uczestnikiem rozwoju Polski. Chcemy być liderem pozytywnych zmian, chcemy wyznaczać kierunki. Phoenix Contact na targach zawsze potwierdza rolę lidera innowacji" - mówi Maciej Merek, prezes Phoenix Contact sp. z o.o., podsumowując tegoroczną edycję targów Hannover Messe.

W dalszej części artykułu przedstawiamy niektóre z nowości wprowadzonych w tym roku przez Phoenix Contact. Stanowią one odpowiedź na potrzeby konkretnych obszarów przemysłu.

INDUSTRIAL AUTOMATION - AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I PROCESÓW ORAZ SYSTEMY AUTOMATYZACJI

Nowa rodzina sterowników PLCnext
PLCnext Technology to rozwiązanie sterowania pozwalające na wykorzystanie wszystkich zalet systemu operacyjnego Linux. Platforma ponadto wspiera społeczności oferujące moduły typu open source, co w znacznym stopniu redukuje czas i koszty poniesione na programowanie. Sterowniki wykonane w technologii PLCnext realizują zadanie ciągłego monitorowania stanu.

Dane dotyczące funkcji urządzenia i samego systemu pozwalają na wczesne wykrywanie zmian technicznych oraz prognozowanie przeglądów urządzeń, redukuje kosztowne przestoje urządzeń w stosunku do przeglądów okresowych.

Kolejną zaletą jest interpretowanie danych otrzymanych z urządzeń przez system analityczny umieszczony w PROFICLOUD Phoenix Contact. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa sterownik ten wykonuje program redundancyjnie przez dwa procesory i tym samym zwiększa odporność na awarię. Wysoka dostępność urządzeń oraz krótkie czasy przestojów to warunek efektywnej produkcji. Każda usterka musi zostać szybko i jednoznacznie zlokalizowana i usunięta, aby zredukować koszty obsługi serwisowej i przestoju produkcji.

Umieszczony moduł diagnostyczny pozwala na szybką weryfikacje stanu urządzenia bezpośrednio z przeglądarki WWW. Obsługa funkcji Multicore umożliwia definiowanie w sterowniku zadań, których elementy składają się z różnych języków programowania. Poza C/C++, C# czy kodem IEC 61131-3 możliwy jest również kod z Matlab Simulink.

W zależności od narzędzia preferowanego przez użytkownika PLCnext Technology pozwala również na dalsze stosowanie znanych funkcji debugowania. W Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink czy w PC Worx - komfortowo usuniesz błędy w swojej aplikacji. PLCnext Technology oferuje teraz również możliwość wykonywania poszczególnych programów w czasie rzeczywistym.

PC Worx Engineer
W czasie targów dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się nowa platforma programistyczna przedstawiona przez Phoenix Contact. PC Worx Engineer to nowe oprogramowanie łączące w sobie funkcjonalność konfiguratora, pakietu diagnostycznego i wizyjnego z możliwością adaptowania i debugowania kodu z zewnętrznych źródeł, jak: Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink.

Nowe środowisko konfiguracyjne oddaje do dyspozycji narzędzia do przetwarzania kodów programowych zarówno w IEC 61131-3, jak i C/C++ lub C#, moduły automatyzacyjne mogą zawierać mieszany kod programu. PC Worx Engineer to nie tylko narzędzie do programowania, lecz również optymalne rozwiązanie do nowoczesnego tworzenia wizualizacji. Ta zintegrowana koncepcja platformy niesie liczne korzyści, bowiem wszystkie elementy widoczne w kodzie są optymalnie powiązane i dostępne.

PC Worx Engineer umożliwia wizualizację opartą na technologii WWW na bazie otwartych standardów - np. HTML5 i JavaScript:

 • skalowalność i elastyczność - każde urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową może być wykorzystywane bez dodatkowego oprogramowania jako klient HMI,
 • oszczędne korzystanie z zasobów,
 • skrócone czasy programowania - możliwość ponownego używania szablonów wizualizacji, gotowych obiektów oraz utworzonych przez siebie symboli.

Ponadto implementacja scenariuszy testów i symulacji minimalizacje ryzyko błędów. Niezależnie od tego, czy konieczne są szybkie zmiany w istniejących systemach automatyzacyjnych, czy też całej aplikacji: wysoka jakość rozwiązania oraz szybkie i niezawodne programowanie stanowią niezbędny warunek konkurencyjności.

DIGITAL FACTORY - ZINTEGROWANE PROCESY PRZEMYSŁOWE ORAZ SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Koncepcja pełnej integracji, jaka przyświeca idei Industry 4.0, stanowi ogromne wyzwanie rozwojowe nie tylko dla firm produkcyjnych, ale również dostawców, którzy muszą zapewnić pełne scalenie z istniejącą bazą maszynowo-informatyczną.

Phoenix Contact oferuje dedykowane rozwiązania (custom solutions) takie jak PROFICLOUD. System rozszerzający standard komunikacji PROFINET wykorzystujący możliwości globalnej sieci, w znacznym stopniu podnosi i usprawnia funkcjonalność komunikacji.

Rozproszone globalnie urządzenia sieciowe można obecnie w bardzo prosty sposób integrować podobnie jak ma to miejsce w sieci lokalnej przedsiębiorstwa. Otwarta platforma IoT oferuje całą gamę możliwości rejestrowania i oceny danych maszyn i systemów. Duża moc obliczeniowa pozwala przenieść ogromną ilość danych krążących w otoczeniu firmy do bezpiecznego środowiska chmury obliczeniowej. Mechanizmy optymalizujące cykl produkcyjny przekładają się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez:

 • przewidywanie awarii i planowanie przeglądów serwisowych według zapotrzebowania,
 • analizę danych zużycia energii z różnych lokalizacji w celu określenia potencjalnych oszczędności,
 • rozszerzoną interakcję człowieka i maszyny dzięki komunikacji z wykorzystaniem urządzeń Smart Device,
 • monitorowanie procesów, pozwalające na opracowanie działań optymalizacyjnych na podstawie porównań wyników,
 • efektywne wykorzystanie danych dzięki skalowalnym i wysoko dostępnym bazom danych
 • tworzenie i korzystanie z elastycznych i bezpiecznych usług w chmurze dzięki Software Development Kit,
 • globalne monitorowanie stanu i sterowanie dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych urządzeń z poziomu obiektu.

Koncepcja Przemysłu 4.0 nie może obejść się bez sprawnych narzędzi służących bezpiecznej komunikacji wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zdalny dostęp do danych kluczowych, z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest wymogiem koniecznym.

TC Cloud, to rozwiązanie, którego filozofia pracy wykorzystuje szyfrowane środowisko chmury mGuard Secure. Fizyczny moduł TC Cloud Client stanowi interfejs pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami a użytkownikiem korzystającym ze standardowego połączenia internetowego.

Co uzyskujemy dzięki usłudze w chmurze?

 • ekonomiczne wdrożenie zdalnego serwisowania za pośrednictwem chmury,
 • łatwe uruchamianie poprzez asystenta konfiguracji w chmurze,
 • komfortową obsługę,
 • elastyczną komunikację z chmurą za pośrednictwem sieci użytkownika lub LTE 4G,
 • intuicyjny interfejs WWW,
 • wysokie bezpieczeństwo dzięki komunikacji VPN,
 • możliwość stosowania na całym świecie.

ENERGY - WYTWARZANIE, PRZESYŁ ORAZ DYSTRYBUCJA ENERGII

Duży nacisk położyliśmy na rozwiązania dla obszaru wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. W tym roku zaprezentowany został sterownik Axiocontrol AXC 1050 zgodny ze standardem IEC 61850, wykorzystującym protokoły MMS i GOOSE. Zaimplementowana na karcie SD licencja aktywuje protokół komunikacyjny. Szeroki wachlarz bibliotek oraz bloków funkcyjnych rozszerza komunikację o inne protokoły przemysłowe. Phoenix Contact buduje swoje kompetencje w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, co potwierdza przejęcie pakietu kontrolnego firmy Mauell GmbH.

Od 1 kwietnia 2017 firma prowadzi działalność pod nazwą Phoenix Contact Energy Automation GmbH. Dzięki połączeniu doświadczeń z zakresu automatyki w sieciach energetycznych grupa kapitałowa Phoenix Contact kontynuuje strategię zrównoważonego rozwoju na rynku energetycznym. Działania te mają zapewnić klientom szeroki dostęp do produktów, systemów oraz wiedzy z zakresu automatyki stacyjnej oraz zdecentralizowanych sieci dystrybucyjnych.

Równie ważnym obszarem, w jakim prezentowaliśmy nowości w ofercie, są rozwiązania dla elektromobilności. Podczas tegorocznych targów pokazaliśmy nowy sterownik do kontroli ładowania prądem stałym oraz nowe wtyczki DC umożliwiające zasilanie prądem do 400 A i napięciem do 1000 VDC. Innowacyjny sposób chłodzenia styków roboczych oraz przewodu zasilającego pozwolił w znacznym stopniu ograniczyć gabaryty, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów roboczych.

INDUSTRIAL SUPPLY - DOSTAWY MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ORAZ KOMPONENTÓW I SYSTEMÓW

Bliska współpraca oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas najwięksi producenci z branży samochodowej zaowocowały ścisłą współpracą, która doprowadziła do powstania kilku ciekawych projektów, jakie zostały zaprezentowane na 70. targach w Hanowerze. Pierwszy z nich to koncepcja autonomicznej platformy do transportu elementów konstrukcyjnych na taśmie montażowej.

Wózek sprzężony z systemem w automatyczny sposób odnajduje samochód, do którego ma dostarczyć konkretne wyposażenie określone w liście kompletacyjnej. Ogromne zainteresowanie budziła również aplikacja zarządzająca pracą ciągu technologicznego lakierni oraz spawalni.

RESEARCH & TECHNOLOGY - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE I TRANSFER TECHNOLOGII

W obszarze badań oraz nowych technologii ciekawą pozycję w naszej ofercie stanowiło stoisko firmy Protiq wchodzącej w skład grupy kapitałowej Phoenix Contact. Na stoisku można było podziwiać metody modelowania trójwymiarowego oraz wydruki z tworzywa, metali, a także pionierską metodę druku 3D elementów z ceramiki. Opatentowana technologia druku materiałów ceramicznych stanowi przełom i pozwala na wykonywanie części o podwyższonych parametrach odporności termicznej.

Przedstawiliśmy powyżej rozwiązania tylko dla niektórych obszarów przemysłu. Pełny przegląd nowości można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.phoenixcontact.pl/nowosci

Adam Kralewski,
lider zespołu szkoleń i wsparcia technicznego
Agnieszka Kuba,
specjalista ds. komunikacji marketingowej
PhoenixContact
www.phoenixcontact.pl