GE iFIX 5.9 - SCADA na miarę Przemysłu 4.0

| Technika

Od kilku lat obserwujemy na świecie, a obecnie także już w Polsce, coraz większą popularność koncepcji Przemysłowego Internetu, Przemysłu 4.0, czy wreszcie czwartej rewolucji przemysłowej. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że ta kolejna, cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach, a zakłady produkcyjne wchodzą na drogę między fabryką trzeciej (zautomatyzowaną) a czwartej generacji (w pełni cyfrową). Także nowoczesne systemy SCADA muszą skutecznie odpowiadać na wyzwania, jakie przyniosła nowa era w światowym przemyśle.

GE iFIX 5.9 - SCADA na miarę Przemysłu 4.0

Powyższe wymagania to przede wszystkim:

  • możliwość organizacji i odpowiedniej prezentacji coraz większej ilości danych,
  • wspomaganie podejmowania decyzji (w tym zarządzanie alarmami),
  • efektywna archiwizacja dużej ilości danych procesowych,
  • mobilny dostęp do danych i raportów.

Cechy te ma najnowsza, wprowadzona na rynek jesienią 2017 roku, wersja 5.9 uznanego i popularnego także na polskim rynku systemu iFIX firmy GE, jednego ze światowych liderów innowacji technologicznych.

ORGANIZACJA DUŻEJ ILOŚCI DANYCH

Rys. 1

Kluczowym wyzwaniem dla systemów SCADA staje się lawinowo rosnąca liczba maszyn podłączonych do Internetu i dostępnych w wyniku tego danych produkcyjnych. Sprawia ona, że systemy SCADA obsługują wielokrotnie więcej zmiennych niż jeszcze parę lat temu. Przez to nie sposób zwizualizować ich wszystkich jednocześnie, w czytelny sposób, na ekranach synoptycznych.

Trzeba je zatem najpierw usystematyzować, tworząc odpowiednie, hierarchiczne struktury. Możliwość stworzenia właśnie takiego hierarchicznego modelu zakładu jest wyróżnikiem nowoczesnego systemu SCADA. Początkiem pracy z takim systemem nowej generacji nie jest rysowanie synoptyk, ale stworzenie hierarchicznego modelu zakładu produkcyjnego: od pojedynczego elementu sterującego, przez moduł, maszynę, linię, wydział, aż do całego zakładu, a nawet wielooddziałowej firmy.

Taka struktura ułatwia nawigację, pozwala z ogólnego widoku np. całego zakładu wejść w głąb interesującej nas linii, maszyny, aż do konkretnego elementu wykonawczego. Przykład zastosowania takiego modelu w GE iFIX 5.9 ilustruje rysunek 1.

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI

Rosnąca ilość dostępnych danych powoduje także, że coraz trudniej operatorowi dostrzec wśród nich te najbardziej krytyczne. System SCADA nowej generacji musi zatem pomóc użytkownikowi zauważyć te najbardziej istotne informacje (np. krytyczne alarmy) oraz wesprzeć go w podjęciu właściwych decyzji.

Jest to możliwe tylko poprzez odpowiednie usystematyzowanie danych we wspomniane już hierarchiczne struktury oraz przedstawienie rezultatów w czytelny sposób. Dużą pomocą są tu też narzędzia np. do zarządzania alarmami. System GE iFIX 5.9 dostarczany jest z obecnie z licencją na program Win-911, będący jednym z najbardziej uznanych na świecie systemów do zaawansowanego zarządzania alarmami. W ten sposób SCADA staje się nie tylko systemem wizualizacji i sterowania, ale także narzędziem wspomagania decyzji.

ARCHIWIZACJA DANYCH

Kolejnym ważnym aspektem jest archiwizacja danych produkcyjnych. Coraz większe ilości dostępnych danych powodują, że klasyczne metody ich archiwizacji (np. pliki tekstowe) przestały być wystarczające. Dzisiaj jedyną efektywną możliwością jest archiwizacja danych produkcyjnych w przemysłowej bazie danych, tzw. Historianie.

Funkcjonalność taką dają m.in. programy SCADA firmy GE Digital: iFIX i Cimplicity, które są ściśle zintegrowane z bazą GE Historian oraz mają wbudowane mechanizmy automatycznego eksportu danych. Co więcej, każdy użytkownik iFIXa bądź Cimplicity otrzymuje obecnie licencję GE Historian Essentials przy zakupie licencji SCADA.

ROZWIĄZANIA MOBILNE - WEBSPACE

Mobilność pracowników stała się już jednym z podstawowych wymogów współczesnego przemysłu. SCADA najnowszej generacji musi realizować tę funkcjonalność, dając możliwość śledzenia procesu, a nawet sterowania nim w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). W systemie GE iFIX funkcjonalność tę zapewnia znany od dawna, wielokrotnie nagradzany program kliencki GE Webspace.

Oferuje on użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem oraz daje szerokie możliwości wizualizacyjne w sieci WWW, bez konieczności modyfikacji i poprawiania istniejących aplikacji iFIX/Cimplicity. Ekrany w systemie Webspace są wyświetlane i skalowane automatycznie, a konfiguracja serwera zajmuje tylko kilka minut.

ROZWIĄZANIA MOBILNE - WEB HMI

Rys. 2

GE Web HMI to najnowsza aplikacja kliencka firmy GE Digital, zapewniająca dostęp webowy i mobilny do systemu GE iFIX. Stworzona w nowej technologii HTML5, wykorzystuje hierarchiczny model zakładu, co pozwala na tworzenie przejrzystych wizualizacji nowej generacji. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby w jak najbardziej czytelny i ergonomiczny sposób prezentować operatorowi dane, z których będzie w stanie szybko wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Informacje przedstawiane są graficznie, za pośrednictwem precyzyjnych schematów dla poszczególnych urządzeń. Dodatkowo zawiera on kilka predefiniowanych widoków, takich jak główne okno synoptyczne, ekran alarmów, widok parametrów KPI, co pozwala znacząco skrócić czas tworzenia aplikacji. Przykład takiej aplikacji przedstawiono na rysunku 2.

PODSUMOWANIE

Czwarta, cyfrowa rewolucja przemysłowa roztacza przed nami niespotykane dotąd możliwości, ale stawia też wymagania. Jednym z tych wymogów są odpowiednie narzędzia do cyfryzacji produkcji w każdym z jej obszarów. Nowoczesny system SCADA, jakim jest GE IFIX 5.9 wraz z klientami GE Webspace i GE Web HMI, jest właśnie jednym z takich narzędzi.

VIX Automation
www.vix.com.pl

Zobacz również