Moce wytwórcze a ochrona środowiska

Rys. 3. Udział elektrowni o różnych typach paliw w produkcji energii elektrycznej w 2017 roku (źródło: PSE)

Kolejnym, po zwiększaniu zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest utrzymanie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych. W Polsce najwięcej energii elektrycznej produkowanej jest w elektrowniach opalanych węglem. Na przykład według danych PSE w 2017 roku udział elektrowni zawodowych, w których jako paliwo wykorzystuje się węgiel kamienny przekroczył 48%, węgiel brunatny - 31%, zaś gaz - 4% (rys. 3).

Jeżeli chodzi o moc zainstalowaną i moc osiąganą, to w wymienionych typach elektrowni wynosiła odpowiednio: ponad 20 GW, przeszło 9 GW i ponad 2 GW, a wyprodukowano w nich odpowiednio: prawie 80 GWh, blisko 52 GWh i ponad 7 GWh. Dla porównania, całkowite zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2017 roku 168 GWh, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 2%.

Ponieważ nie zanosi się na to, żeby dominacja węgla oraz gazu miała się skończyć, a równocześnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną zaostrzają się przepisy w zakresie emisji szkodliwych substancji towarzyszącej spalaniu tych paliw, podejmowane są różnorakie działania.

Inwestycje w energetyce

Farma wiatrowa w Lipnikach

Przedsiębiorstwa energetyczne nie lekceważą wyzwań, jakie przed nimi stoją. Aby im sprostać, prowadzą liczne inwestycje w modernizację działającej i budowę nowej infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej, dywersyfikują źródła energii, inwestując w energetykę odnawialną i wdrażają ideę smart grid. Poniżej przedstawiamy przykłady działań podjętych przez polskie firmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Enea Operator rozpoczyna projekt, którego celem jest ograniczenie strat w transformatorach średniego napięcia na niskie. W ramach tej inicjatywy zostanie opracowany algorytm obliczeń, który będzie wspomagał proces doboru transformatorów w zależności od warunków obciążenia w stacjach SN/nn, na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów.

W należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka powstanie druga instalacja odsiarczania spalin. Oczyszczaniem przy pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne zakładu. Dzięki tej inwestycji elektrownia zostanie dostosowana do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT.

Elektrownia Ostrołęka

PGE Dystrybucja przebuduje stację 110/30/15 GPZ Budzyń. Ma to na celu zwiększenie możliwości tego obiektu w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej kolejnych źródeł energii odnawialnej. W ramach tego projektu powstanie m.in. rozdzielnia 110 kV typu GIS, w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych ze sprzęgłem poprzeczno-podłużnym i miejscem na 4 dodatkowe pola liniowe 110 kV oraz dwusekcyjna 44-polowa rozdzielnia 15 kV, zasilana z 2 transformatorów 110/15 kV.

Tauron zbuduje pilotażowy system magazynowania energii elektrycznej przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w województwie opolskim, która współpracuje z należącą do tej firmy farmą wiatrową Lipniki o mocy 30 MW. Znajduje się ona w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu. Jego moc czynna wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh.

PSE w styczniu tego roku oddało do użytku nowo wybudowaną linię przesyłową 400 kV relacji Kozienice - Siedlce Ujrzanów oraz dwie stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które rozbudowano w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje te poprawią bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej w centralnej i wschodniej Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium