Szkolenie LabVIEW Connectivity

| Szkolenie

Szkolenie LabVIEW Connectivity

Kurs LabVIEW Connectivity bazuje na wiedzy uczestników nabytej podczas szkolenia LabVIEW Core 3. Szkolenie to pozwoli Państwu zapoznać się z technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w aplikacjach. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób rozszerzyć funkcjonalność programu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości czasu potrzebnego do stworzenia aplikacji. Jest to osiągalne dzięki wykorzystaniu technologii bibliotek DLL, kontrolek ActiveX oraz możliwości jakie daje Internet czy bazy danych.

 

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszani są w szczególności:

 - użytkownicy LabVIEW oraz NI Developer Suite chcący, którzy chcą zwiększyć jakość i wydajność tworzonych aplikacji oraz używać połączeń sieciowych w programach;

 - użytkownicy chcący zdobyć certyfikat Certified LabVIEW Developer lub Certified LabVIEW Architect;  

 - użytkownicy LabVIEW, którzy ukończyli szkolenie LabVIEW Core 3. 


 

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadali umiejętności z zakresu:

 - identyfikacji komponentów, zalet oraz sposobów wykorzystywania różnych metod komunikacji sieciowej;  

 - tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu różnych technik i architektur sieciowych;  

 - programowej kontroli programów VI oraz innych aplikacji przy wykorzystaniu VI Server;  

 - konfiguracji i implementacji zmiennych współdzielonych w LabVIEW do wykorzystania w rozwiązaniach sieciowych;  

 - wykorzystania biblioteki LabVIEW Database Connectivity do komunikacji z bazami danych;  

 - wykorzystania ActiveX oraz .NET;  

 - wykorzystania bibliotek DLL;  

 - wykorzystania technologii UDP oraz TCP/IP do łączenia się z innymi aplikacjami lokalnymi oraz zdalnymi.