Japonia będzie promować napęd wodorowy

| Gospodarka Artykuły

Japonia intensyfikuje wysiłki zmierzające do coraz większego wykorzystywania źródeł odnawialnych oraz energetyki bezemisyjnej. Udział OZE w japońskiej energetyce ma w 2030 roku osiągnąć poziom około 24%. Jednym z elementów realizacji powyższych zamiarów jest upowszechnianie pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi. Do końca bieżącego roku rząd Japonii przedstawi strategię tzw. wodorowego społeczeństwa. Jej celem jest budowa bezemisyjnej gospodarki, która ma bazować na wdrożeniu do 2020 r. 40 tys. pojazdów zasilanych wodorem.

Japonia będzie promować napęd wodorowy

W Japonii wielkim zwolennikiem energetyki wodorowej jest premier Shinzo Abe, który twierdzi, że utworzenie globalnego łańcucha dostaw opartego na energii wodorowej przyczyni się do powstania stabilnego zapotrzebowania na nowy rodzaj zasilania.

Oprócz czerpania energii z wodoru Japonia zamierza rozwinąć również energetykę słoneczną oraz wykorzystującą biomasę.

źródło: WNP

Zobacz również