Czy wodór będzie atrakcyjnym paliwem alternatywnym?

| Gospodarka Artykuły

Jak informuje stowarzyszenie TÜV SÜD, w 2017 roku w Niemczech otwarto 24 publicznie dostępne stacje tankowania wodoru, a na całym świecie - 64. W ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi stali się globalnym liderem pod względem tworzenia nowych punktów tankowania wodoru i rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów FCEV. Łączna liczba stacji wodorowych w Niemczech podwoiła się i wzrosła do 56, spośród których 45 jest dostępnych publicznie.

Czy wodór będzie atrakcyjnym paliwem alternatywnym?

Pod względem łącznej liczby stacji tankowania wodoru światowym liderem jest Japonia mająca 91 takich punktów, Niemcy są na miejscu drugim, a pozycję trzecią zajmują Stany Zjednoczone z 40 stacjami. TÜV SÜD przewiduje, że do roku 2019 w Niemczech działać będzie 100 punktów tankowania wodoru.

W 2017 r. w Japonii powstało 11 nowych stacji wodorowych, w USA - 5, we Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii - po 3 stacje, w Austrii - 2.

Niemiecka firma konsultingowa Ludwig-Bölkow-Systemtechnik opublikowała dane, z których wynika, że w Europie funkcjonuje obecnie 139 stacji, w Azji 118, w Ameryce Północnej 68 oraz po jednej w Ameryce Południowej i w Australii. Na całym świecie działa 328 punktów tankowania wodoru, w tym 227 całkowicie publicznych oraz 24 dostępne po uzyskaniu zgody ze strony operatora. Pozostałe stacje wodorowe obsługują wyłącznie klientów flotowych i autobusy.

źródło: Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

Zobacz również