Chubu Electric Power i Toyota chcą zbuować system ponownego użycia i recyklingu baterii i akumulatorów

| Gospodarka Artykuły

Firmy Chubu Electric Power Co., Inc. oraz Toyota Motor Corporation ogłosiły zawarcie porozumienia mającego na celu rozpoczęcie projektu, który zakłada budowę systemu magazynowania energii o dużej pojemności (Storage Battery System), ponownie wykorzystującego zużyte akumulatory pochodzące z pojazdów elektrycznych. Firmy zamierzają wykorzystywać baterie odzyskane z pojazdów elektrycznych produkowanych przez Toyotę jako system magazynowy pozwalający skutecznie wspierać bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

Chubu Electric Power i Toyota chcą zbuować system ponownego użycia i recyklingu baterii i akumulatorów

Chubu Electric Power przywiązuje szczególną wagę do precyzyjnego zarządzania wahaniami dostaw energii i pokrywania zapotrzebowania na energię, a także promuje wysiłki zmierzające do stałego poprawiania działania systemu elektroenergetycznego. Toyota z kolei aktywnie promuje używanie pojazdów zelektryfikowanych i dąży do efektywnego wykorzystywania akumulatorów oraz rozwoju infrastruktury społecznej, która będzie wspierać powszechne stosowanie pojazdów elektrycznych.

Połączenie dużej liczby używanych baterii, nawet takich o obniżonych poziomach wydajności, może być wykorzystane do bilansowania podaży i popytu na energię, zarządzania fluktuacją częstotliwości i wahaniami napięcia w systemach dystrybucyjnych. Wszystkie te zjawiska towarzyszą powszechnemu wprowadzaniu korzystania z energii odnawialnej.

Jeszcze w 2018 roku Chubu Electric Power i Toyota zamierzają rozpocząć testowanie systemu akumulatorowego. W oparciu o wyniki testu planowane jest zabezpieczenie w roku 2020 zdolności generowania mocy na poziomie około 10 000 kW.

W początkowym etapie magazyn SBS używać ma baterii niklowo-wodorkowych, które są obecnie wykorzystywane w dużych ilościach, głównie w pojazdach hybrydowych - HEV. Plan zakłada, że około roku 2030 do systemów magazynowych włączane będą akumulatory litowo-jonowe z pojazdów elektrycznych EV i hybrydowych PHEV.

Obie firmy rozważają stworzenie mechanizmu odzyskiwania ze zużytych akumulatorów materiałów, takich jak metale ziem rzadkich, a następnie ich ponownego wykorzystywania.

źródło: Toyota