Umiarkowany wzrost rynku robotów chirurgicznych

| Gospodarka Roboty

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku robotów chirurgicznych zwiększy się z 56 mld dolarów w roku 2017 do prawie 99 mld dolarów w 2024, co będzie oznaczać umiarkowany, średni coroczny wzrost o 8%. W ostatnich latach w tej dziedzinie robotyki nastąpił znaczący rozwój, przede wszystkim dzięki postępowi technologicznemu, wzrostowi nakładów na badania i szerokim możliwościom wykorzystania robotów w trudnych operacjach, zwłaszcza kardiologicznych, ortopedycznych oraz neurologicznych.

Umiarkowany wzrost rynku robotów chirurgicznych

Głównymi czynnikami hamującymi rozwój robotyki chirurgicznej są duże koszty, brak świadomości możliwości tej techniki przeprowadzania operacji i brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Dzięki rosnącemu popytowi na wymienialne części robotów, w 2017 roku głównym segmentem rynku systemów robotów chirurgicznych, na które składają się konsole, ramiona oraz systemy nadzoru i oprogramowanie, były akcesoria. W przyszłości z kolei najszybciej rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi w tej dziedzinie, średnio o prawie 16% co roku.

Głównym rynkiem zbytu robotów chirurgicznych w rejonie Ameryki Północnej są Stany Zjednoczone. W przyszłości rynek ten będzie rósł średnio o 7% co roku. W Europie z kolei, najszybciej - o ponad 12% rocznie - popyt na te urządzenia będzie się zwiększał w Hiszpanii, zaś w rejonie Azji i Pacyfiku - w Indiach.

Zobacz również