Firmy Alstom, IGE+XAO i Safran tworzą w Tuluzie Międzynarodowe Centrum Doskonałości

| Gospodarka

Firmy Alstom, IGE+XAO i Safran zacieśniają współpracę, tworząc w Tuluzie - na terenie zakładów firmy Safran Electrical & Power - centrum doskonałości specjalizujące się w inżynierii kolejowych elektrycznych systemów pokładowych. Międzynarodowe Centrum Doskonałości będzie oferowało stanowiska badawcze dla nawet stu inżynierów. Działalność ośrodka skoncentrowana będzie na rozwoju przyszłościowych systemów kolejowych przeznaczonych dla rozwiązań Alstoma.

Firmy Alstom, IGE+XAO i Safran tworzą w Tuluzie Międzynarodowe Centrum Doskonałości

W ramach podpisanej z Alstomem umowy, firma IGE+XAO będąca wydawcą oprogramowania do projektowania, symulacji i produkcji systemów elektrycznych, zapewni swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie oprogramowania i usług powiązanych. Firmy Alstom i IGE+XAO, które są partnerami od 2011 r., poprzez podpisanie umowy technicznej i handlowej na okres 5 lat rozpoczynają nowy, ważny etap współpracy. IGE+XAO będzie dostarczać oprogramowanie przeznaczone do zarządzania cyklem życia systemów elektrycznych oraz świadczyć usługi walidacji oprogramowania i wsparcia użytkowników. Firma będzie się również zajmowała szkoleniami i zarządzaniem platformą sprzętową.

Firmy Alstom i Safran - producent podzespołów dla przemysłu lotniczego, w ramach ogłoszonego w 2017 r. partnerstwa pomiędzy obiema grupami, również podpisały umowę obejmującą projektowanie systemów elektrycznych. Ten etap współpracy pomiędzy Alstomem i Safranem stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę wymiany najlepszych praktyk pomiędzy przemysłem lotniczym i kolejowym. Safran Electrical & Power, światowy lider w dziedzinie okablowania lotniczego, oddaje Alstomowi do dyspozycji zespół ekspertów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem przemysłowym systemów elektrycznych.

Na zdjęciu od lewej: Alain Sauret - prezes Safran Electrical & Power, Thierry Best - dyrektor ds. operacyjnych firmy Alstom, Alain Di Crescenzo - dyrektor generalny Grupy IGE+XAO oraz Jean Luc Moudenc - burmistrz Tuluzy. (zdjęcie: Lydie Lecarpentier Thomas, Alstom)

źródło: Alstom