Roboty potrzebują ludzi

| Gospodarka Roboty

Jak wynika z raportu Manpower Group zatytułowanego "Humans Wanted: Robots Need You", postępująca automatyzacja doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia. Manpower twierdzi, że 87% z 19 tys. pracodawców ankietowanych w 44 krajach planowało zwiększenie liczebności siły roboczej w wyniku automatyzacji. Tylko 9% pracodawców było zdania, że automatyzacja może prowadzić do redukcji miejsc pracy.

Roboty potrzebują ludzi

W ciągu najbliższych dwóch lat 41% ankietowanych firm zautomatyzuje część zadań produkcyjnych, a 24% spośród nich stworzy nowe miejsca pracy. To o sześć punktów procentowych więcej niż w grupie firm, które nie planują automatyzować procesów.

W raporcie Manpower stwierdzono duże zapotrzebowanie na umiejętności informatyczne - 16% firm oczekuje zwiększenia zatrudnienia w działach IT, to pięć razy więcej niż tych, które w tym zakresie spodziewają się spadku. Badanie ankietowe wykazało, że 84% pracodawców zamierza do roku 2020 szkolić pracowników w zakresie nowych umiejętności; w 2011 roku podobne plany miało 21% pracodawców. Ponadto wzrost zatrudnienia przewidywany jest wszędzie tam, gdzie wymagane są typowo ludzkie umiejętności, jak przywództwo, komunikacja, prowadzenie negocjacji czy możliwości adaptacyjne.

źródło: Electronics Weekly