ABB oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będą współpracować w obszarze nowych technologii

| Gospodarka Aktualności

Efektem porozumienia ma być dalsze zwiększanie zaangażowania firmy ABB w realizację polityki gospodarczej i edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a związanej ze wzmocnieniem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. ABB zaangażuje się m.in. w przyspieszanie procesu wdrażania najnowszych metod produkcji w polskich przedsiębiorstwach i podwyższanie ich kompetencji.

ABB oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będą współpracować w obszarze nowych technologii

Spółka ABB zadeklarowała też gotowość do współpracy w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości, której inauguracja działalności planowana jest na I kwartał bieżącego roku. Za pośrednictwem Platformy Przemysłu Przyszłości firmy technologiczne, takie jak ABB, będą mogły wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje do promowania wśród polskich przedsiębiorców rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność i tworzenie zaufanych systemów wymiany danych. Platforma będzie też miejscem promowania dobrych praktyk z zakresu wzajemnego dzielenia się danymi oraz przeprowadzania transformacji firm do poziomu Przemysłu 4.0. ABB będzie dzielić się z przedsiębiorstwami wiedzą m.in. z obszaru automatyzacji i robotyzacji.

- Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed przedsiębiorcami, bardzo ważne jest wzmocnienie więzi między środowiskiem biznesowym, ośrodkami akademickimi i przedstawicielami instytucji rządowych. Dlatego też, jako technologiczny lider z ponad 130-letnim doświadczeniem, chętnie zaangażowaliśmy się we współpracę z fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. Promowane w ramach inicjatywy technologie cyfrowe są siłą napędową innowacyjnego przemysłu, oferują nowe możliwości biznesowe oraz pozwalają zwiększać produktywność, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo operacji - powiedział Paweł Łojszczyk, prezes zarządu i dyrektor zarządzający ABB w Polsce.

źródło: ABB

Zobacz również