ABB za 11 mld dolarów sprzedaje firmie Hitachi Dywizję Power Grids

| Gospodarka Aktualności

Firma ABB ogłosiła, że za kwotę 11 mld dolarów Hitachi przejmie jej Dywizję Power Grids. Transakcja jest rozwinięciem już istniejącego partnerstwa obu firm. Początkowo ABB pozyska około 9,1 mld dolarów ze sprzedaży 80,1% udziałów. Zachowanie 19,9% udziałów w joint venture ma zapewnić bezproblemowy okres przejściowy. Siedzibą joint venture będzie Szwajcaria, przy czym dla zapewnienia ciągłości biznesowej zespół zarządzający podlegać będzie firmie Hitachi.

ABB za 11 mld dolarów sprzedaje firmie Hitachi Dywizję Power Grids

Umowa zawiera predefiniowaną opcję dla ABB, pozwalającą na wycofanie się z pozostawionych 19,9% udziałów, co może mieć miejsce w ciągu trzech lat po zawarciu transakcji, przy uczciwej wartości rynkowej w wysokości 90% uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa. Hitachi ma zagwarantowaną opcję kupna pozostałych 19,9% akcji przy uczciwej wartości rynkowej w wysokości 100% uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa.

ABB szacuje, że w związku z transakcją oraz podziałem poniesie koszty w wysokości 500-600 mln dolarów. Transakcja ma być sfinalizowana w pierwszej połowie 2020 roku, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód regulatorów rynkowych oraz spełnienia warunków umowy.

Poprzez skup akcji własnych lub podobny mechanizm ABB zamierza zwrócić udziałowcom 100% szacowanych wpływów pieniężnych netto w wysokości 7,6-7,8 mld dolarów, stanowiących 80,1% wartości transakcji.

Uproszczenie struktury i modelu biznesowego

Począwszy od 1 kwietnia 2019 roku ABB uprości swoją strukturę organizacyjną poprzez odejście od dotychczasowej struktury matrycowej, wzmacniając tym samym swoje cztery wiodące biznesy:

  • Electrification, kierowany przez Taraka Mehtę;
  • Industrial Automation, kierowany przez Petera Terwiescha;
  • Robotics & Discrete Automation, stanowiący unikalne połączenie B&R i Robotyki, kierowany przez Samiego Atiję;
  • Motion, łączący wiodącą na rynku ofertę ABB w zakresie silników i napędów, kierowany przez Mortena Wieroda, który z dniem 1 kwietnia 2019 roku otrzyma nominację na członka zarządu.

Głównym elementem uproszczającym będzie likwidacja istniejących struktur krajowych i regionalnych włącznie z regionalnymi zarządami, co nastąpi po zakończeniu transakcji z firmą Hitachi. ABB spodziewa się, że w okresie średnioterminowym roczne koszty w Grupie zostaną zredukowane o 500 mln dolarów.

Nowa strategia firmy ABB, szczegóły dotyczące biznesów, a także wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2018, zostaną ogłoszone 28 lutego 2019 roku.

źródło: ABB

Zobacz również